Wyniki wyszukiwania w serwisie Park Kultury w Powsinie

 • Artykuł

  1. Postanowienia ogólne Regulamin siłowni w pawilonie rekreacyjno-sportowym, zwany dalej regulaminem, obowiązuje w obiekcie prowadzonym przez Park Kultury w Powsinie jednostkę budżetową m.st. Warszawy położonym przy ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez siłownię oraz prawa i obowiązki jego klientów (zwanych dalej użytkownikami). Wszystkie osoby korzystające z siłowni winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu,...

 • Artykuł

  Serdecznie zapraszamy do Parku Kultury w Powsinie, na komercyjny plac zabaw dla dzieci!

 • Artykuł

  W dniu 16 lutego 2023 r. na stronie Parku zamieściliśmy wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu. Wnioski można składać do dnia 8 marca 2023r. bezpośrednio do sekretariatu Parku lub drogą mailową na adres sekretariat@parkpowsin.pl Zapraszamy do zapoznania się z ofertą najmów w Parku Kultury w Powsinie na stronie: Wykazy nieruchomości

 • Artykuł

  Regulamin Parku Kultury w Powsinie Regulamin ośrodka wypoczynkowego Regulamin basenu Stojaki rowerowe

 • Artykuł

  Basen jest obiektem Parku Kultury w Powsinie. Basen jest czynny codziennie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w sezonie letnim od czerwca do końca sierpnia w godzinach określonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: sport.um.warszawa.pl z wyjątkiem okresów niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. opadów ciągłych lub prognozowanej temperatury powietrza poniżej 16oC. W przypadku sprzyjających warunków pogodowych pływalnia letnia może być czynna także w innych terminach....