null

Wykaz nieruchomości dotyczący najmu powierzchni pod maszynę vendingową.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Termin wywieszenia wykazu: 2 listopada 2023 r.

Znak sprawy: DAO.221.26.2023

Termin składania wniosków: 23 listopada 2023 r.

Treść ogłoszenia:

Wniosek o najem/dzierżawę nieruchomości 

Wykaz nieruchomości 

Załącznik graficzny 

Wnioski można składać osobiście w sekretariacie Parku Kultury w Powsinie ul. Maślaków 1, pocztą w formie skanu za pośrednictwem poczty on-line na adres: sekretariat@parkpowsin.pl lub za pośrednictwem platformy epuap: /ParkPowsin/SkrytkaESP