null

Polityka bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą w Parku Kultury w Powsinie.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zasady bezpiecznych relacji kadry Parku Kultury w Powsinie z dziećmi i młodzieżą, zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci i młodzieży oraz procedura zgłoszenia niebezpieczeństwa

§ 1

Zasady bezpiecznych relacji kadry PKwP z dziećmi i młodzieżą: 

 1. Stawiamy dobro i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży ponad wszystko. 
 2. Szanujemy wszystkich bez względu na wiek, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, płeć, niepełnosprawność, język, religię, światopogląd, status majątkowy, orientację seksualną, poziom umiejętności.
 3. Traktujemy każde dziecko z szacunkiem. 
 4. Reagujemy na każde obraźliwe, niewłaściwe, dyskryminacyjne zachowanie lub słowa.
 5. Reagujemy na wszelkie formy zastraszania i nietolerancji wśród dzieci.
 6. Nie angażujemy dzieci do celów osobistych lub finansowych.
 7. Nie prowokujemy nieodpowiednich kontaktów z dziećmi.
 8. Nie stosujemy w żadnym wypadku przemocy fizycznej i psychicznej.
 9. Szanujemy prywatność dzieci, nie otaczamy dzieci osobistą opieką, której dzieci nie potrzebują.
 10. Nie angażujemy się w niewłaściwe korzystanie z mediów społecznościowych, w tym nie wdajemy się w prywatne rozmowy dzieci w mediach społecznościowych i nigdy nie zamieszczamy komentarzy ani nie udostępniamy zdjęć, które mogłyby zagrozić ich dobru lub wyrządzić im krzywdę.
 11. Nie publikujemy zdjęć ani innych informacji o dzieciach i ich rodzinach w osobistych mediach społecznościowych, np. na Facebooku lub stronach internetowych bez zgody zainteresowanych dzieci i ich rodziców.
 12. Jesteśmy wyczuleni na wszelkie formy zastraszania lub zagrożenia wynikające z używania telefonów komórkowych przez dzieci.

§ 2

Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci i młodzieży:

 1. Wizerunek podlega ochronie prawnej. 
 2. Zgoda rodziców lub opiekunów na przetwarzanie ich danych osobowych oraz publikację wizerunku. 
 3. Bezpieczne przechowywanie danych osobowych dzieci i młodzieży. 
 4. Dbanie o to, aby publikacja wizerunku dzieci była dopowiedzialna i respektowała ich prywatność. 
 5. W razie wątpliwości kwestię publikacji zdjęcia należy skonsultować z radcą prawnym/ inspektorem ochrony danych.
 6. Wszelkie podejrzenia i problemy dotyczące nieodpowiednich wizerunków dzieci należy zgłaszać i rejestrować, podobnie jak inne niepokojące sygnały, dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.
 7. Warto zarezerwować czas na obróbkę zdjęć przed zamieszczeniem ich na stronie internetowej/mediach społecznościowych uwzględniając znak wodny.

§ 3

Procedury zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczenstwa dziecka ze strony kadry, członków rodziny, rówieśników i osób dla niego obcych:

 1. Podejmowanie czynności zgodnie z procedurą zapewni poczucie bezpieczeństwa osobie interweniującej, a konsekwentne stosowanie procedury zapewni bezpieczeństwo dzieciom.
 2. Przez zachowanie agresywne rozumie się:
 • celowe popychanie, kopanie, bójki;
 • stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych – posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (środki pirotechniczne, łańcuchy, noże, zapalniczki, kije, itp.), używanie ognia na terenie Parku, posiadanie niebezpiecznych substancji;
 • wulgarne zachowanie, lekceważący i arogancki stosunek do kolegów czy pracowników Parku;
 • nie respektowanie zarządzeń obowiązujących na terenie Parku;
 • wymuszanie, zastraszanie, podżeganie do bójek, wyzywanie;
 • dewastowanie mienia Parku i cudzej własności, itp.
 1. Przez zachowanie przemocowe rozumie się:
 • powtarzające się dręczenie psychiczne i fizyczne;
 • ciągłe zastraszanie;
 • powtarzające się konflikty.
 1. Jeśli przyjąłeś zawiadomienie o podejrzeniu krzywdzenia dziecka lub sam zaobserwowałeś niepokojące symptomy postępuj zgodnie z przyjętymi procedurami tj.:
 • poinformuj o tym fakcie bezpośredniego przełożonego – pisemnie lub telefonicznie;
 • poinformuj odpowiednie służby.
 1. Podstawowym celem Twojego działania jest zatrzymanie krzywdzenia i zapewnienie bezpieczeństwa dziecku poprzez szybką i skuteczną interwencję. Jednocześnie pamiętaj, że procedury nie uwzględniają interpretacji zdarzeń, złożoności życia i okoliczności, w których to samo zdarzenie może mieć różny przebieg, przyczyny i skutki. Przy podejmowaniu interwencji musisz wziąć pod uwagę wyjątkowość każdej sytuacji i konieczność dostosowania się do jej warunków. Pomoc dziecku krzywdzonemu realizuj zgodnie ze swoimi kompetencjami w porozumieniu z przełożonym i we współpracy z innymi służbami, czy instytucjami.
 1. Telefony zaufania dla osób w trudnej sytuacji życiowej:
 • 800 12 01 48 – „Zatrzymaj przemoc” (numer bezpłatny)
 • 47 72 99 149 – w sprawach terroryzmu
 • 800 12 02 26 – Policyjny Telefon Zaufania. Linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach od 8 do 22.
 • 116 111 – Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Numer 116 111 jest linią anonimową. Połączenia są bezpłatne. Linia jest czynna jest 24/h 7 dni w tygodniu.. Więcej informacji na stronie 116111.pl(otwiera się w nowej karcie)
 • 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer telefonu skierowany do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer można porozmawiać ze specjalistą, który postara się pomóc. Połączenie jest bezpłatne. Linia działa w godzinach od 8:15  do 16:15. Więcej informacji na stronie brpd.gov.pl(otwiera się w nowej karcie)
 • 801 12 00 02 – Niebieska Linia. Osoby pokrzywdzone domową przemocą. Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu uzyskamy wsparcie oraz niezbędną pomoc.
 • 801 19 99 90 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki –Narkomania.
 • Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem są narkotyki i uzależnienie od narkotyków. Możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i bliskiej Ci osoby. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16-21. Informacje związane z problematyką narkotyków i narkomani ora zapobieganiu tym zjawiskom znajdziesz również na stronie www.narkomania.org.pl(otwiera się w nowej karcie)
 • 47 72 28 226 – całodobowy telefon zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS. Telefon czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00. Więcej informacji na stronie aids.gov.pl(otwiera się w nowej karcie)
 • 801 24 70 70 – całodobowa linia Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA. Numer dla połączeń z zagranicy +48 22 654 70 70. Przy całodobowej linii dyżurują pracownicy ITAKI oraz wolontariusze gotowi do pomocy w chwili, gdy zaginął człowiek. Więcej informacji na stronie zaginieni.pl(otwiera się w nowej karcie)
 • 116 000 – numer telefonu alarmujący o zaginięciu dziecka lub nastolatka. Działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu itaka.org.pl