Rozwój ośrodka

Koncepcja 1, widok z lotu ptaka
Koncepcja 1, widok z lotu ptaka

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, usytuowany przy ul. Potockiej 1, jest popularnym kompleksem obiektów sportowych. Ze zróżnicowanej oferty usług korzystają mieszkańcy Żoliborza i innych dzielnic Warszawy. 15 marca 2022 r. Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy pozytywnie zaopiniowała projekt koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji ośrodka.

Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Potockiej

Ośrodek ma wspaniałą tradycję. W tym miejscu działał m.in. Robotniczy Klub Sportowy „Marymont”, jeden z najstarszych klubów sportowych w Warszawie. W latach 50. zbudowano stadion liczący ok. 10 tys. miejsc z krytą trybuną. Boisko uchodziło za jedno z najlepszych w Warszawie. Funkcjonujący do dziś drenaż murawy jest dziełem greenkeepera sprowadzonego z Wielkiej Brytanii.

Niestety czas zrobił swoje. To miejsce od dawna potrzebuje gruntownego remontu. Część infrastruktury musieliśmy wyłączyć z użytkowania z powodu zagrożenia dla korzystających.

Marzymy o tym by, w miarę możliwości, przywrócić funkcje sportowo-rekreacyjne dawnych obiektów RKS Marymont. Ponieważ część z nich – w tym stadion i trybuna – to zabytki, będziemy działać w granicach, które wyznaczy Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Działania OSiR

W pierwszej kolejności pozyskaliśmy środki na to, co teraz jest najpotrzebniejsze. Dzięki wsparciu władz dzielnicy Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyznała nam środki finansowe. Wystarczą nam one na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i na poddanie jej konsultacjom z mieszkańcami.

Naszym celem jest taki remont ośrodka, który odpowie na potrzeby jego przyszłych użytkowników. Musimy upewnić się, że trafnie je określiliśmy. Dlatego chcemy rozmawiać z mieszkańcami i z klubami sportowymi w formule konsultacji społecznych.

Zanim zaczniemy, wszyscy powinni jednak orientować się w tym, co jest tu możliwe. Każda taka inwestycja miejska ma swoje liczne ograniczenia techniczne, prawne, organizacyjne i finansowe. Chcemy rozmawiać o konkretach. Z tego powodu zaczęliśmy od nawiązania współpracy z architektami.

W oparciu o nasze doświadczenia i rozmowy z przedstawicielami władz dzielnicy (członkami zarządu oraz radnymi) sformułowaliśmy wstępną listę oczekiwań.

Zaprosiliśmy architektów do przygotowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Poprosiliśmy o przygotowanie projektu w dwóch wariantach oraz o podzielenie planowanych prac na etapy i orientacyjne oszacowanie kosztów ich realizacji, żeby móc ubiegać się o rezerwację w budżecie miejskim środków na kolejne lata.

Zapytanie ofertowe

Przygotowania koncepcji podjęło się warszawskie biuro globalnej firmy architektonicznej Chapman Taylor, posiadającej duże doświadczenie w tego typu projektach. Umowę podpisaliśmy w dniu 20 maja 2021 roku.

O wsparcie w poprosiliśmy też zespół pod egidą Fundacji „Konsultacje Społeczne”. Z nimi przygotowujemy się do rzetelnych konsultacji. Chcemy dobrze zrozumieć potrzeby i problemy odwiedzających OSiR i poszukać najlepszego sposobu spełnienia oczekiwań różnych grup użytkowników. Na podstawie raportu z konsultacji zdecydujemy o ostatecznym kształcie koncepcji. Do końca roku przedstawić ostateczny, atrakcyjny i spójny pomysł na rozwój ośrodka.

Wiemy, że to miejsce ma swoich entuzjastów. Wiemy też, że wiele osób ma swoje pomysły na modernizację. Rozumiemy zniecierpliwienie najaktywniejszych oraz obawy tych, którym zależy na ochronie zabytków, powstrzymaniu presji deweloperów, dobrej architekturze i na coraz lepszym mieście. Przykładem takiej troski o teren OSiR była petycja do zarządu dzielnicy z marca tego roku, którą tu publikujemy.

Petycja została nam przekazana w momencie, kiedy:

  1. podjęliśmy już rozmowy ze wszystkimi klubami, które działają w ośrodku,
  2. mieliśmy opracowane zapytanie ofertowe dla architektów oraz 
  3. znaleźliśmy wsparcie w przygotowaniach do konsultacji społecznych.

Co najważniejsze przekonaliśmy się, że wszyscy chcemy wspólnie zmieniać kompleks przy Potockiej na lepsze. Odpowiadając na petycję ograniczyliśmy się więc do rozwiania najważniejszej wątpliwości: nie planujemy rozbierania zabytków, przeciwnie, chcemy je chronić i eksponować jako element tożsamości tego miejsca. Do wszystkich kwestii szczegółowych chcemy wrócić w rozpoczynających się konsultacjach – aby sprawdzić, czy propozycje architektów dobrze odpowiadają na zróżnicowane potrzeby mieszkańców

Petycja (Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści dokumentu, prosimy o telefon pod numer 22 832 46 00)

Za radą zespołu fundacji „Konsultacje Społeczne” zorganizowaliśmy warsztat z przedstawicielami władz dzielnicy, aby na wstępie określić wspólną wizję sukcesu. Okazało się, że zależy nam na udanym procesie konsultacyjnym, który pozwoli udoskonalić koncepcje przedstawione przez architektów. Dzięki temu, będziemy mogli w kolejnym kroku zmodernizować OSiR uwzględniając potrzeby mieszkańców oraz klubów sportowych. Mamy nadzieję, że nowe miejsce będzie atrakcyjne, przyjazne i zyska liczne grono przyjaciół. Zapraszamy do zapoznania się z rozwiniętą wizją. 

W czerwcu 2021 roku zorganizowaliśmy otwarte spotkanie on-line dla mieszkańców (osobno zapraszając na nie sygnatariuszy petycji). W trakcie spotkania Dyrektor OSiR przedstawił plany i ambicje kierownictwa na starcie. Z kolei architekci opowiedzieli o tym, co zamierzają osiągnąć. Uczestnicy mieli też okazję do zadania pytań i posłuchania odpowiedzi.

Równocześnie z pracami architektów zaczęliśmy myślenie o spójnym pomyśle na to miejsce. Rozmawiamy o jego tożsamości, o tym co sprawia, że wokół niektórych, dobrze zaprojektowanych i dobrze zarządzanych miejsc tworzą się prawdziwe społeczności odwiedzających. Chcielibyśmy, żeby OSiR stał się „dobrą miejscówką” – kolejnym kultowym miejscem na mapie Żoliborza i całej Warszawy.

Materiał inspiracyjny

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna

Architekci pokazali nam dwa pomysły na zagospodarowanie tej przestrzeni. Roboczą wersję koncepcji omówiliśmy z władzami dzielnicy i przedstawicielami miejskiego Biura Sportu. Teraz przedstawiamy ją wszystkim mieszkańcom i organizacjom zainteresowanym sportem i rekreacją na Żoliborzu. Koncepcja ma charakter wariantowy – co oznacza, że ostateczne decyzje zostaną podjęte po rozważeniu opinii uczestników konsultacji.

Prezentacja koncepcji architektoniczno-urbanistycznej OSiR Żoliborz

Konsultacje społeczne

Przeprowadziliśmy konsultacje. Ich metodologię uzgodniliśmy z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, które udziela nam też poważnego wsparcia organizacyjnego.

Aby zapewnić ich rzetelność i przejrzystość powołaliśmy roboczy Zespół ds. Konsultacji OSiR, składający się z urzędników dzielnicy odpowiedzialnych za sport, radnych Żoliborza, zainteresowanych mieszkańców, architektów oraz zespołu fundacji Konsultacje Społeczne.

Celem konsultacji było poznanie potrzeb mieszkańców i ich opinii na temat modernizacji ośrodka. Zaprosiliśmy mieszkańców na spacery i warsztaty konsultacyjne, oraz do stałego punktu na I piętrze budynku Ośrodka, w którym prezentowane były obie koncepcje.

Rozmawialiśmy o:

  • aktywnościach i sposobach wykorzystania (między innymi o wzbogaceniu oferty sportowej i rekreacyjnej OSiR. Była możliwość zgłoszenia własnych pomysłów); 
  • wygodzie i wyglądzie (czy któraś z koncepcji podoba się bardziej? Czekaliśmy na opinie o nowej hali sportowej, terenach rekreacyjnych, sposobach poruszania się oraz wygodzie korzystania z OSiR);
  • rozwoju społeczności lokalnej (w jaki sposób OSiR może najlepiej wspierać oddolne inicjatywy mieszkańców?).

Wizję zmian przedstawiamy na pierwszym piętrze budynku.

Dla tych, którzy wolą korespondować z nami elektronicznie udostępniliśmy adres: konsultacje@osir-zoliborz.waw.pl

Wyniki konsultacji społecznych

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem opinii mieszkańców zebranych w toku konsultacji społecznych dotyczących projektów zagospodarowania terenu OSiR Żoliborz.

Raport z konsultacji społecznych – Jaki Ośrodek Sportu i Rekreacji przy Potockiej?

Opinie zgłoszone drogą mailową

Opinie zgłoszone w ulotkach konsultacyjnych

Opinie i pytania zgłoszone na spacerch oraz warsztatach konsultacyjnych

Koncepcja 1, widok z lotu ptaka
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Koncepcja 1, widok – teren rekreacyjny
Koncepcja 2, widok z lotu ptaka
Koncepcja 2, widok – teren rekreacyjny
Koncepcja 2, widok – budynek szatniowy i mała hala sportowa

Załączniki: