null

Zasady bezpiecznych relacji kadry ośrodka z dziećmi i młodzieżą

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 1. Stawiamy dobro i bezpieczeństwo dzieci ponad wszystko.
 2. Reagujemy na wszelkie formy zastraszania i nietolerancji wśród dzieci.
 3. Reagujemy na każde obraźliwe, niewłaściwe, dyskryminacyjne zachowanie lub słowa.
 4. Szanujemy wszystkie dzieci bez względu na ich wiek, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, płeć, niepełnosprawność, język, religię, poglądy polityczne lub inne, status majątkowy, orientację seksualną, poziom umiejętności.
 5. Nie prowokujemy nieodpowiednich kontaktów z dziećmi, przez które należy rozumieć także naruszanie jego granic (nie zachowywanie odpowiedniego dystansu, obcesowość, podteksty o charakterze erotycznym).
 6. Nie stosujemy w żadnym wypadku przemocy fizycznej i psychicznej.
 7. Sprawujemy nadzór nad dziećmi z jednoczesnym poszanowaniem ich prywatności, godności, a także traktujemy je z szacunkiem.
 8. Nie angażujemy się w niewłaściwe korzystanie z mediów społecznościowych, w tym nie wdajemy się w prywatne rozmowy dzieci w mediach społecznościowych i nigdy nie zamieszczamy komentarzy ani nie udostępniamy zdjęć, które mogłyby zagrozić ich dobru lub wyrządzić im krzywdę.
 9. Nie publikujemy zdjęć ani innych informacji o dzieciach i ich rodzinach w osobistych mediach społecznościowych, np. na Facebooku lub stronach internetowych bez zgody zainteresowanych dzieci i ich rodziców.
 10. Jesteśmy wyczuleni na wszelkie formy zastraszania lub zagrożenia wynikające z używania telefonów komórkowych przez dzieci.
 11. Osoba, która otrzymała informację o naruszeniu powyższych zasad informuje o takim zachowaniu niezwłocznie Dyrektora Ośrodka, który następnie przeprowadza postępowanie wyjaśniające z pracownikiem, a także w miarę potrzeby zawiadamia o jego wyniku rodziców i opiekunów prawnych Dziecka.

Zasady bezpieczeństwa powstały na podstawie zaleceń Prezydenta m.st. Warszawy

Jeśli zauważysz niepokojące zachowanie u dziecka – reaguj!

Zadzwoń bezpłatnie:

Centrum Dziecka i Rodziny – tel. 22 616 16 69

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci – tel. 800 100 100

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – tel. 800 12 12 12

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – tel. 116 111

Poradnia telefoniczna Niebieska Linia – tel. 116 123

Telefon alarmowy – tel. 112