Informacje o dostępności

Co robimy

Ośrodek Sportu i Rekreacji miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Wola w skrócie OSiR Wola. OSIR Wola kieruje działalnością 5 ośrodków sportowych:

  • Pływalni przy ulicy Esperanto 5,
  • Pływalni przy ulicy Garbińskiego 1,
  • Pływalni przy ulicy Kasprzaka 1/3,
  • Hali Sportowej przy ulicy Obozowej 60.
  • Hali Sportowej przy ulicy Redutowej 37

OSiR Wola organizuje zajęcia, zawody i imprezy sportowe. Dzięki OSiR Wola mieszkańcy Woli mogą uprawiać sport, dbać o swoją kondycję i zdrowie.

 

Ikona ETR

Co robimy.Tekst łatwy do czytania i rozumienia