null

O nas

Drukuj otwiera się w nowej karcie
mecz koszykówki ludzie na trybunach

Celem OSiR Wola jest działanie na rzecz mieszkańców w zakresie organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, tworzenie warunków do upowszechniania i uprawiania sportu, tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.
W naszych zasobach znajdują się trzy pływalnie oraz dwie hale sportowe.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola działa na mocy Uchwały Rady Gminy Warszawa - Centrum z dnia 4 czerwca 1998 r. Początkowo składał się z pływalni „Delfin” mieszczącej się przy ul. Kasprzaka 1/3. Następnie w 2000 r. dołączyła do niej pływalnia „Nowa Fala” (ul. Garbińskiego 1) oraz hala sportowa „Reduta” (ul. Redutowa 37). Zaś w 2001 r. pływalnia „Foka” (ul. Esperanto 5) oraz hala sportowa „Koło” (ul. Obozowa 60). Obecnie OSiR Wola funkcjonuje w oparciu o 5 obiektów sportowych.

Od lipca 2020 roku na mocy uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy OSiR Wola został  przekształcony w jednostkę budżetową.

Wszystkie nasze obiekty znajdują się w bliskim sąsiedztwie szkół podstawowych, dlatego też pierwotnie głównym celem Ośrodka była nauka pływania dzieci i młodzieży uczęszczających do wolskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Dziś przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej upowszechniającej różne formy rekreacji zgodnie z zadaniami określonymi w Statucie. Podstawową jego działalnością są:

  • nauka i doskonalenie pływania dzieci i młodzieży,
  • organizacja zajęć kultury fizycznej, treningów, zawodów sportowych, meczów, imprez sportowo-rekreacyjnych.

Wszystkie nasze obiekty zostały wybudowane przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych dotyczących między innymi obiegu, regulacji i oczyszczania wody.

Dyrekcja

Zgodnie ze Statutem Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola z dnia 20 stycznia 2022 roku, Ośrodkiem kieruje jednosobowo Dyrektor przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców.

Dyrektor Arkadiusz Werelich

Zastępca Dyrektora Bożena Krupińska

Zastępca Dyrektora Marek Andruk

Główny Księgowy Katarzyna Linka