null

O nas

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ośrodek został oddany do użytku w 2010 roku. Położony jest w południowej części Warszawy. W skład OSiR Włochy wchodzą: pływalnia, hala sportowa, kręgielnia, kompleks boisk sportowych w parku im. Marka Kotańskiego.

Celem OSiR Włochy jest: udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej mieszkańcom oraz zainteresowanym podmiotom, w tym: stowarzyszeniom związkom sportowym i placówkom oświatowym, tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego z propagowaniem zdrowego trybu życia, tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom z niepełnosprawnościami, organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych z zapewnieniem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej do prowadzenia tych zajęć, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.