Cennik OSiR Wawer

Usługi

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Bilet  normalny Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne 60 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie 22,00 zł 8%
Bilet  normalny Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne 2h - 120 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie 44,00 zł 8%
Bilet  normalny KW,KMW,KDR Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne 60 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 17,60 zł 8%
Bilet  normalny KW,KMW,KDR Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne 2 h - 120 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 35,20 zł 8%
Bilet ulgowy Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. Osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają dodatkowo 30 min. czasu technicznego. 60 min.        (90 min.) Dzieci od 5 roku życia*, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, honorowi dawcy krwi po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. 12,00 zł 8%
Bilet ulgowy Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. Osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają dodatkowo 30 min. czasu technicznego. 2h - 120 min. Dzieci od 5 roku życia*, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, honorowi dawcy krwi po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. 24,00 zł 8%
Bilet ulgowy KW,KMW,KDR Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. Osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają dodatkowo 30 min. czasu technicznego. 60 min.        (90 min.) Dzieci od 5 roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka lub Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka. 9,60 zł 8%
Bilet ulgowy KW,KMW,KDR Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. Osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają dodatkowo 30 min. czasu technicznego. 2 h - 120 min. Dzieci od 5 roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka lub Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka. 19,20 zł 8%
Bilet systemowy normalny Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne 60 min. Posiadaczy kart systemowych tj.: Fit Profit, Multisport, Medicover Sport  (dopłata 5,00 zł) lub innych systemów 60 min. W ramach posiadanej KARTY 8%
Bilet systemowy ulgowy Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne 60 min. Posiadaczy kart systemowych tj.: Fit Profit, Multisport, Medicover Sport  lub innych systemów 60 min. W ramach posiadanej KARTY 8%
Bilet na start Wstęp do strefy płatnej 20 minut czasu tech. Opiekun dziecka  0,00 zł 8%
Bilet na start Wstęp do strefy płatnej 30 minut Opiekun osoby niepełnosprawnej 0,00 zł 8%
Bilet weterana Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne bez limitu Osoby po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki 0 zł _
Bilet Opiekuna osoby z niepełnosprawnością Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne 90 min. Osoby po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki 0 zł _
Karnet 200,00  Kwota do wykorzystania przez 3 m-ce od daty zakupu    Osoby fizyczne, dzieci, młodzież, emeryt, rencista, weteran, opiekun osoby niepełnosprawnej, osoba niepełnosprawna 200,00 zł 8%
Karnet 500,00  Kwota do wykorzystania prze 6 m-cy od daty zakupu    Osoby fizyczne, dzieci, młodzież, emeryt, rencista, weteran, opiekun osoby niepełnosprawnej, osoba niepełnosprawna 500,00 zł 8%
Karnet 1000,00  Kwota  do wykorzystania przez  12 m-cy od daty zakupu    Osoby fizyczne, dzieci, młodzież, emeryt, rencista, weteran, opiekun osoby niepełnosprawnej, osoba niepełnosprawna 1 000,00 zł 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
BILET  NORMALNY Wstęp do strefy płatnej, płyta lodowiska sesja - 90 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie 13,00 zł 8%
BILET  NORMALNY KW,KMW,KR Wstęp do strefy płatnej, płyta lodowiska sesja - 90 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 10,40 zł 8%
BILET  ULGOWY Wstęp do strefy płatnej, płyta lodowiska sesja - 90 min. Dzieci , młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, honorowi dawcy krwi po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. 8,00 zł 8%
BILET  ULGOWY KW,KMW,KDR Wstęp do strefy płatnej, płyta lodowiska sesja - 90 min. Młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka lub Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka. 6,40 zł 8%
BILET Systemowy normalny Wstęp do strefy płatnej, płyta lodowiska sesja - 90 min. Posiadaczy kart systemowych tj.: FIT PROFIT, MULTISPORT, OK SYSTEM lub innych systemów 60 min. W ramach posiadanej KARTY 8%
BILET Systemowy ulgowy Wstęp do strefy płatnej, płyta lodowiska sesja - 90 min. Posiadaczy kart systemowych tj.: FIT PROFIT, MULTISPORT, OK SYSTEM lub innych systemów 60 min. W ramach posiadanej KARTY 8%
BILET WETERANA Wstęp do strefy płatnej, płyta lodowiska sesja - 90 min. Za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego 8,00 zł 8%
BILET WETERANA KW Wstęp do strefy płatnej, płyta lodowiska sesja - 90 min. Za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego oraz  osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 6,40 zł 8%
Bilet Opiekuna osoby  niepełnosprawnej Wstęp do strefy płatnej, płyta lodowiska sesja - 90 min. Osoby po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki 0 zł _
Bilet grupowy - zorganizowane grupy szkolne i przedszkolne Wstęp do strefy płatnej, płyta lodowiska sesja - 90 min. Dzieci, młodzież 5,00 zł 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
BILET  NORMALNY Wstęp do strefy płatnej, płyta skateparku sesja 55 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie 7,00 zł 8%
BILET  NORMALNY KW,KMW,KDR Wstęp do strefy płatnej, płyta skateparku sesja 55 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 5,60 zł 8%
BILET  ULGOWY Wstęp do strefy płatnej, płyta skateparku sesja 55 min. Dzieci , młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, honorowi dawcy krwi po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. 4,00 zł 8%
BILET  ULGOWY KW,KMW,KDR Wstęp do strefy płatnej, płyta skateparku sesja 55 min. Dzieci , młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, honorowi dawcy krwi po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. 3,20 zł 8%
BILET WETERANA Wstęp do strefy płatnej, płyta skateparku sesja 55 min. Osoby za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego 4,00 zł 8%
BILET WETERANA KW Wstęp do strefy płatnej, płyta skateparku sesja 55 min. Za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego oraz  osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 3,20 zł 8%
BILET GRUPOWY Wstęp do strefy płatnej, płyta skateparku sesja 55 min. Zorganizowane grupy szkolne i przedszkolne  - min.10 osób 2,00 zł 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
BILET  NORMALNY Korzystanie z siłowni oraz wszystkich rodzaji zajęć fitness bez ograniczeń Osoby fizyczne od 14 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 30,00 zł 8%
BILET  NORMALNY KW,KMW,KDR Korzystanie z siłowni oraz wszystkich rodzaji zajęć fitness bez ograniczeń Osoby fizyczne od 14 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie oraz osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 24,00 zł 8%
BILET  ULGOWY Korzystanie z siłowni oraz wszystkich rodzaji zajęć fitness bez ograniczeń Młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki) dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), w szczególności działającymi w obszarze sportu i rekreacji – w dni powszednie do godziny 17.00 18,00 zł 8%
BILET  ULGOWY KW,KMW Korzystanie z siłowni oraz wszystkich rodzaji zajęć fitness bez ograniczeń Młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki) dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), w szczególności działającymi w obszarze sportu i rekreacji – w dni powszednie do godziny 17.00   i posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 14,40 zł 8%
KARNET OPEN Korzystanie z  siłowni oraz wszystkich rodzaji zajęć fitness. Karnet ważny 30 dni od zakupu. bez ograniczeń Osoby fizyczne od 14 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 150,00 zł 8%
KARNET OPEN KW, KMW Korzystanie z  siłowni oraz wszystkich rodzaji zajęć fitness. Karnet ważny 30 dni od zakupu. bez ograniczeń Osoby fizyczne od 14 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie  i posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 120,00 zł 8%
KARNET 10 WEJŚĆ Korzystanie z urządzeń siłowni oraz wszystkich rodzaji zajęć fitness. Karnet ważny 60 dni od zakupu. bez ograniczeń Osoby fizyczne od 14 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 130,00 zł 8%
KARNET 10 WEJŚĆ KW Korzystanie z urządzeń siłowni oraz wszystkich rodzaji zajęć fitness. Karnet ważny 60 dni od zakupu. bez ograniczeń Osoby fizyczne od 14 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie oraz  posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 104,00 zł 8%
BILET JEDNORAZOWY "AKTYWNY SENIOR" Korzystanie z siłowni do 17:00 oraz zajęć aktywnego seniora bez ograniczeń Osoby fizyczne od 55 roku życia 10,00 zł 8%
BILET JEDNORAZOWY "AKTYWNY SENIOR" KW Korzystanie z siłowni do 17:00 oraz zajęć aktywnego seniora bez ograniczeń Osoby fizyczne od 55 roku życia oraz posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 8,00 zł 8%
KARNET AKTYWNY SENIOR - 4 WEJŚCIA Korzystanie z siłowni do 17:00 oraz zajęć aktywnego seniora. Karnet ważny 30 dni od zakupu. bez ograniczeń Osoby fizyczne od 55 roku życia 39,00 zł 8%
KARNET AKTYWNY SENIOR - 4 WEJŚCIA KW Korzystanie z siłowni do 17:00 oraz zajęć aktywnego seniora. Karnet ważny 30 dni od zakupu. bez ograniczeń Osoby fizyczne od 55 roku życia oraz posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 31,20 zł 8%
KARNET AKTYWNY SENIOR - 8 WEJŚĆ Korzystanie z siłowni do 17:00 oraz zajęć aktywnego seniora. Karnet ważny 60 dni od zakupu. bez ograniczeń Osoby fizyczne od 55 roku życia 70,00 zł 8%
KARNET AKTYWNY SENIOR - 8 WEJŚĆ KW Korzystanie z siłowni do 17:00 oraz zajęć aktywnego seniora. Karnet ważny 60 dni od zakupu. bez ograniczeń Osoby fizyczne od 55 roku życia oraz posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 56,00 zł 8%
BILET JEDNORAZOWY ONLINE Korzystanie z wszystkich zajęć w formie online.  60 min. Osoby fizyczne od 14 roku życia 7,00 zł 8%
BILET JEDNORAZOWY ONLINE KW Korzystanie z wszystkich zajęć w formie online.  60 min. Osoby fizyczne od 14 roku życia oraz posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 5,60 zł 8%
KARNET FITNESS ONLINE Korzystanie z wszystkich zajęć w formie online. Karnet ważny 30 dni od zakupu. bez ograniczeń Osoby fizyczne od 14 roku życia. 60,00 zł 8%
KARNET FITNESS ONLINE KW Korzystanie z wszystkich zajęć w formie online. Karnet ważny 30 dni od zakupu. bez ograniczeń Osoby fizyczne od 14 roku życia oraz posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 48,00 zł 8%
BILET WETERAN Korzystanie z siłowni bez ograniczeń Osoby fizyczne posiadające status weterana, za okazaniem odpowiedniego dokumentu uprawniającego do darmowego wejścia 0,00 zł 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
BILET JEDNORAZOWY Korzystanie z kortu w pon-pt od 6:05 do 16:00 oraz pon-ndz 21:00-21:45 60 min. Osoby fizyczne 40,00 zł 8%
BILET JEDNORAZOWY KW Korzystanie z kortu w pon-pt od 6:05 do 16:00 oraz pon-ndz 21:00-21:45 60 min. Osoby fizyczne posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 32,00 zł 8%
BILET JEDNORAZOWY Korzystanie z kortu w pon-pt od 16:00 do 21:00 60 min. Osoby fizyczne 60,00 zł 8%
BILET JEDNORAZOWY KW Korzystanie z kortu w pon-pt od 16:00 do 21:00 60 min. Osoby fizyczne posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 48,00 zł 8%
BILET JEDNORAZOWE Korzystanie z kortu w sob-ndz od 6:05 do 21:00 60 min. Osoby fizyczne 50,00 zł 8%
BILET JEDNORAZOWE KW Korzystanie z kortu w sob-ndz od 6:05 do 21:00 60 min. Osoby fizyczne posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 40,00 zł 8%
BILET WETERANA Korzystanie z kortu pon-ndz 6:05-21:45 60 min. 1 raz dziennie Osoby fizyczne posiadające status weterana, za okazaniem odpowiedniego dokumentu uprawniającego do darmowego wejścia 0,00 zł 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
KORTY ZIEMNE W DNI POWSZEDNIE W GODZ. 7:00-15:00 Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  50,00 zł 8%
KORTY ZIEMNE  KW W DNI POWSZEDNIE W GODZ. 7:00-15:00 Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Osoby fizyczne,  które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie oraz posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 40,00 zł 8%
KORTY ZIEMNE W DNI POWSZEDNIE W GODZ. 7:00-15:00  DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW   Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  40,00 zł 8%
KORTY ZIEMNE KW W DNI POWSZEDNIE W GODZ. 7:00-15:00 DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW   Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Osoby fizyczne,  które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie oraZ posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 32,00 zł 8%
KORTY ZIEMNE W DNI POWSZEDNIE W GODZ. 7:00-15:00 DLA SZKÓŁ PODSTWOWYWCH PROWADZONYCH PRZEZ M.ST WARSZAWA I NIEPUBLICZNYCH  Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  41,00 zł 8%
KORTY ZIEMNE W DNI POWSZEDNIE W GODZ. 15:00-23:00 Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  65,00 zł 8%
KORTY ZIEMNE KW W DNI POWSZEDNIE W GODZ. 15:00-23:00 Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Osoby fizyczne,  które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie oraz posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 52,00 zł 8%
KORTY ZIEMNE W SOBOTY I NIEDZIELE Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  65,00 zł 8%
KORTY ZIEMNE KW W SOBOTY I NIEDZIELE Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Osoby fizyczne,  które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie oraz posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 52,00 zł 8%
KORTY ZIEMNE  DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW W NIEDZIELĘ Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Osoby fizyczne,  które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie oraz posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 52,00 zł 8%
KORTY ZIEMNE KW  DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW W NIEDZIELĘ Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Osoby fizyczne,  które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie oraz posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 41,60 zł 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
HALA W DNI POWSZEDNIE W GODZ. 7:00-15:00 Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  60,00 zł 8%
HALA  KW W DNI POWSZEDNIE W GODZ. 7:00-15:00 Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Osoby fizyczne,  które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie ora posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 48,00 zł 8%
HALE W DNI POWSZEDNIE W GODZ. 7:00-15:00 DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW   Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  48,00 zł 8%
HALE KW W DNI POWSZEDNIE W GODZ. 7:00-15:00 DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW   Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  38,40 zł 8%
HALA W DNI POWSZEDNIE W GODZ.15:00-23:00 Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  70,00 zł 8%
HALA  KW W DNI POWSZEDNIE W GODZ. 7:00-15:00 Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Osoby fizyczne,  które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie ora posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 56,00 zł 8%
HALE W SOBOTY I NIEDZIELE Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  70,00 zł 8%
HALE KW W SOBOTY I NIEDZIELE Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Osoby fizyczne,  które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie ora posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 56,00 zł 8%
HALE  DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW W NIEDZIELĘ Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Osoby fizyczne,  które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie oraz posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 56,00 zł 8%
HALE KW  DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW W NIEDZIELĘ Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Osoby fizyczne,  które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie oraz posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 44,80 zł 8%
Karnet 200,00  Kwota do wykorzystania prze 3 m-ce od daty zakupu    osoby fizyczne, dzieci,młodzież,emeryt,rencista,weteran,opiekun osoby niepełnosprawnej,osoba niepełnosprawna 200,00 zł 8%
Karnet 500,00  Kwota do wykorzystania prze 6 m-cy od daty zakupu    osoby fizyczne, dzieci,młodzież,emeryt,rencista,weteran,opiekun osoby niepełnosprawnej,osoba niepełnosprawna 500,00 zł 8%
Karnet 1000,00  Kwota  do wykorzystania przez  12 m-cy od daty zakupu    osoby fizyczne, dzieci,młodzież,emeryt,rencista,weteran,opiekun osoby niepełnosprawnej,osoba niepełnosprawna 1 000,00 zł 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
HALE W DNI POWSZEDNIE W GODZ. 7:00-15:00 DLA SZKÓŁ PODSTWOWYWCH PROWADZONYCH PRZEZ M.ST WARSZAWA I NIEPUBLICZNYCH  Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  70 0,08
HALA W DNI POWSZEDNIE W GODZ. 7:00-15:00 Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  80 0,08
HALA W DNI POWSZEDNIE W GODZ. 15:00-23:00 Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  100 0,08
HALA KW W DNI POWSZEDNIE W GODZ. 15:00-23:00 Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Osoby fizyczne,  które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie ora posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 80 0,08
HALE W SOBOTY I NIEDZIELE Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  100 0,08
HALE KW W SOBOTY I NIEDZIELE Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Osoby fizyczne,  które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie ora posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 80 0,08
HALE  DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW W NIEDZIELĘ Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Osoby fizyczne,  które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie oraz posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 80 0,08
 HALE KW  DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW W NIEDZIELĘ Korzystanie z kortu tenisowego 60 min. Osoby fizyczne,  które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie oraz posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 64,00 zł 8%
Karnet 200,00  Kwota do wykorzystania prze 3 m-ce od daty zakupu    osoby fizyczne, dzieci,młodzież,emeryt,rencista,weteran,opiekun osoby niepełnosprawnej,osoba niepełnosprawna 200,00 zł 8%
Karnet 500,00  Kwota do wykorzystania prze 6 m-cy od daty zakupu    osoby fizyczne, dzieci,młodzież,emeryt,rencista,weteran,opiekun osoby niepełnosprawnej,osoba niepełnosprawna 500,00 zł 8%
Karnet 1000,00  Kwota  do wykorzystania przez  12 m-cy od daty zakupu    osoby fizyczne, dzieci,młodzież,emeryt,rencista,weteran,opiekun osoby niepełnosprawnej,osoba niepełnosprawna 1 000,00 zł 8%

Wynajem obiektów

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajęcie toru pływackiego basenu sportowego  Wynajęcie toru basenu sportowego do celów sportowo-rekreacyjnych lub komercyjnych 60 min. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 200,00 zł 23%
Wynajęcie toru pływackiego basenu  rekreacyjnego Wynajęcie toru basenu rekreacyjnego do celów sportowo-rekreacyjnych lub komercyjnych 60 min. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 140,00 zł 23%
Wynajęcie toru pływackiego basenu sportowego lub rekreacyjnego Wynajęcie toru basenu sportowego lub rekreacyjnego w godz. 6:00 - 17:00 do celów edukacyjnych bez instruktora 60 min. Szkoły, przedszkola, placówki edukacyjne pod zarządem m.st. Warszawy  80,00 zł 23%
Wynajęcie toru pływackiego basenu sportowego lub rekreacyjnego Wynajęcie toru basenu sportowego lub rekreacyjnego w godz. 6:00 - 17:00 do celów edukacyjnych bez instruktora 60 min. Szkoły, przedszkola, placówki edukacyjne prywatne, stowarzyszenia, fundacje oraz UKS-y  100,00 zł 23%
Wynajęcie całego basenu sportowego Wynajęcie całego basenu sportowego do celów sportowo-rekreacyjnych, edukacyjnych lub komercyjnych  w godz.      6:00 - 22:00 60 min. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 1 000,00 zł 23%
Wynajęcie całego basenu rekreacyjnego Wynajęcie całego basenu sportowego do celów sportowo-rekreacyjnych, edukacyjnych lub komercyjnych  w godz.       6:00 - 22:00 60 min. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 1 000,00 zł 23%
Wynajęcie całego basenu sportowego i rekreacyjnego Wynajęcie całego basenu sportowego do celów sportowo-rekreacyjnych, edukacyjnych lub komercyjnych w godz.        6:00 - 22:00 60 min. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 1 800,00 zł 23%
Wynajęcie strefy relaksacyjnej Wynajęcie strefy relaksacyjnej do celów rekreacyjnych w godz. 6:00 - 22:00 60 min. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 1 000,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Automat vendingowy, bankomat Za każdy rozp. 1 m2 1 miesiąc Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 400,00 zł 23%
Automat vendingowy mechaniczny (nie wymaga podłączenia do prądu) Za każdy rozp. 1 m2 pow. pionowej - ściany  1 miesiąc  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 90,00 zł 23%
Naklejka reklamowa- grafika z folii samoprzylepnej (max. format naklejki A4, 25 szt. min. Ilość w 1 strefie)  Max.  format naklejki A4, 25 szt. min. Ilość w 1 strefie  1 miesiąc  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 17,00 zł/szt. 23%
Sampling - rozdawnictwo próbek produktów oraz dystrybucja ulotek    1 dzień  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 170,00 zł 23%
Ulotki  Ekspozytory OSiR Wawer w holu głównym, max. rozmiar ulotki A5  1 miesiąc Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 200,00 zł 23%
Flagi/proporczyki  Rozpięte na linie - bezpośrednio nad taflą wody (12,5m szerokość basenu) Szer. Max. proporczyka 15cm, wysokość max. 20cm, długość liny 14m.  1 miesiąc  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 500,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Baner Za każdy rozp. 1 m2 1 miesiąc Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 130,00 zł 23%
Szyba - hol główny pływalni Folia samoprzylepna na szybie o wymiarach 1,14m/1,89m (folia transparenta (witrażowa) 1 miesiąc  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 200,00 zł 23%
Ramka, plakat  Format B0 - pionowy; Format B1 - pionowy; Format B1 - Strefa :bosej stopy" - pionowy  1 miesiąc  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 160,00 zł 23%
Szyby wewnętrzne w hali pływalni  Folia samoprzylepna na szybie o wymiarach 1,23m/1,63m (folia transparenta (witrażowa) 1 miesiąc Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 220,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Baner  Za każdy rozp. 1 m2 na ogrodzeniu zewnętrznym  1 miesiąc  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 240,00 zł 23%
Winder Za każdy rozp. 1 m2 przed wejściem głównym  1 miesiąc  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 240,00 zł 23%
Ekspozycja towarów (samochody itp..)*** Przed głównym wejściem  1 doba Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 160,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajęcie całego lodowiska Wstęp do strefy płatnej, płyta lodowiska 60 min Dzieci, młodzież, dorośli 1 000,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajęcie całego skateparku Wstęp do strefy płatnej, płyta skateparku 60 min Dzieci, młodzież, dorośli 1 000,00 zł 23%
Wynajem pomieszczenia wypożyczalni 27,87 m 2 1 - miesiąc Osoby fizyczne 800,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
BILET JEDNORAZOWY NA SIŁOWNIE Korzystanie z urządzeń siłowni pon-pt 8:00-17:00 60 min podmioty szkolne 12,50 zł 23%
WYNAJEM SALI SQUASH Korzystanie z kortu w pon-pt 8:00-17:00 60 min podmioty szkolne 30,00 zł 23%
WYNAJEM SALI FITNESS Wynajęcie Sali fitness - 75,31 m2 (pon-pt 8:00- 17:00) 60 min podmioty szkolne 40,00 zł 23%
WYNAJĘCIE SALI SQUASH Wynajęcie Sali do squash-a od 8:00 do 21:45 60 min. wszystkie podmioty 400,00 zł 23%
SALA FITNESS Wynajęcie Sali fitness - 75,31 m2 (pon-pt 8:00 - 16:00) 60 min. Podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie obiektu 60,00 zł 23%
SALA FITNESS Wynajęcie Sali fitness - 75,31 m2 (pon-pt 16:00 - 22:00 ; sob.-ndz 10:00-20:00) 60 min. Podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie obiektu 75,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
WYNAJĘCIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ OBIEKT "ŁASAKA 44" Wyłączne korzystanie z całego boiska do piłki nożnej po uprzednim podpisaniu umowy. Od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-21.30, weekend. 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, UKS, Stowarzyszenia, Fundacje itp. Z terenu Dzielnicy Wawer (dzieci do lat 18), organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 60,00 zł 23%
WYNAJĘCIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ OBIEKT "ŁASAKA 44" Wyłączne korzystanie z całego boiska do piłki nożnej z oświetleniem po uprzednim podpisaniu umowy. Od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-21.30. 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, UKS, Stowarzyszenia, Fundacje itp. Z terenu Dzielnicy Wawer (dzieci do lat 18), organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 90,00 zł 23%
WYNAJĘCIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ OBIEKT "ŁASAKA 44" Wyłączne korzystanie z całego boiska do piłki nożnej po uprzedniej rezerwacji. Od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-21.30. 60 min. Grupy zorganizowane, osoby indywidualne. 150,00 zł 23%
WYNAJĘCIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ OBIEKT "ŁASAKA 44" Wyłączne korzystanie z całego boiska do piłki nożnej z oświetleniem po uprzedniej rezerwacji. Od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-21.30. 60 min. Grupy zorganizowane, osoby indywidualne. 180,00 zł 23%
WYNAJĘCIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ OBIEKT "ŁASAKA 44" Wyłączne korzystanie z całego obiektu.  60 min. Grupy zorganizowane, osoby indywidualne. 500,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
WYNAJĘCIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ OBIEKT "SYRENKA" Wyłączne korzystanie z całego boiska do piłki nożnej po uprzednim podpisaniu umowy. Od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-21.00, weekend.  60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, UKS, Stowarzyszenia, Fundacje itp. Z terenu Dzielnicy Wawer (dzieci do lat 18), organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 90,00 zł 23%
WYNAJĘCIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ OBIEKT "SYRENKA" Wyłączne korzystanie z całego boiska do piłki nożnej z oświetleniem po uprzednim podpisaniu umowy. Od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-21.00. 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, UKS, Stowarzyszenia, Fundacje itp. Z terenu Dzielnicy Wawer (dzieci do lat 18), organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 120,00 zł 23%
WYNAJĘCIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ OBIEKT "SYRENKA" Wyłączne korzystanie z całego boiska do piłki nożnej po uprzedniej rezerwacji. Od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-21.00. 60 min. Grupy zorganizowane, osoby indywidualne. 180,00 zł 23%
WYNAJĘCIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ OBIEKT "SYRENKA" Wyłączne korzystanie z całego boiska do piłki nożnej z oświetleniem po uprzedniej rezerwacji. Od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-21.00. 60 min. Grupy zorganizowane, osoby indywidualne. 210,00 zł 23%
WYNAJĘCIE CAŁEGO OBIEKTU "SYRENKA" Wyłączne korzystanie z całego obiektu.  60 min. Grupy zorganizowane, osoby indywidualne. 1 000,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Automat vendingowy, bankomat  Za każdy rozp. 1 m2 1 miesiąc  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 400,00 zł 23%
Sampling - rozdawnictwo próbek produktów oraz dystrybucja ulotek    1 dzień  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 160,00 zł 23%
Ekspozytor reklamodawcy  max. rozmiar podstawy 0,5m2                         max. szerokość ekspozytora 1 m2                    max. wielkość powierzchni reklamowej 2m2 1 miesiąc  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 320,00 zł 23%
Ekspozytor z ulotkami  Ekspozytor reklmodawcy wraz z ulotkami      max. rozmiar podstawy 0,5m2             max. szerokość ekspozytora 1 m2                    max. wielkość powierzchni reklamowej 2m2  max. rozmiar ulotki A5               1 miesiąc Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 420,00 zł 23%
Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 Baner  Za każdy rozp. 1 m2 1 miesiąc  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 130,00 zł 23%
2 Ramka, plakat  Format B0                                                            Format B1 1 miesiąc  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 160,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Baner  Za każdy rozp. 1 m2 na ogrodzeniu zewnętrznym  1 miesiąc  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 160,00 zł 23%
Winder  Za każdy rozp. 1 m2 1 miesiąc  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 160,00 zł 23%
Ekspozycja towarów (samochody itp.. Przed głównym wejściem  1 doba Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 160,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Baner  Za każdy rozp. 1 m2 1 miesiąc  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 130,00 zł 23%
Ramka, plakat  Format B0                                                            Format B1 1 miesiąc  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 160,00 zł 23%
Automat vendingowy, bankomat Za każdy rozp. 1 m2 1 miesiąc Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 400,00 zł 23%
Automat vendingowy mechaniczny (nie wymaga podłączenia do prądu) Za każdy rozp. 1 m2 pow. pionowej - ściany  1 miesiąc  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 90,00 zł 23%
Ulotki  Ekspozytory OSiR Wawer w holu głównym, max. rozmiar ulotki A5  1 miesiąc Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 200,00 zł 23%
Sampling - rozdawnictwo próbek produktów oraz dystrybucja ulotek    1 dzień  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty gospodarcze. 160,00 zł 23%

Opłaty

Opłata Opis usługi Czas trwania usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Opłata za przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni krytej (bilet jednorazowy normalny) Przebywanie w strefie płatnej pływalni krytej po przekroczeniu czasu. 1 min. 0,50 zł 8%
Opłata za przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni krytej (bilet jednorazowy ulgowy)                                                 Przebywanie w strefie płatnej pływalni krytej po przekroczeniu czasu. 1 min. 0,40 zł 8%
Opłata za przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni krytej (opieka) Przebywanie w strefie płatnej pływalni krytej powyżej 20 min., w związku z udzielaniem pomocy w szatni dziecku do 8 roku życia przez jego opiekuna. 1 min. 0,40 zł 8%
Opłata za przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni krytej (opieka) Przebywanie w strefie płatnej pływalni krytej powyżej 30 min., w związku z udzielaniem pomocy w szatni os. niepełnosprawnej przez jego opiekuna. 1 min. 0,30 zł 8%
Opłata za wydanie duplikatu karty Wniesienie opłaty za wydanie duplikatu karty elektronicznej (karnetu) w przypadku jej zagubienia lub zniszczenia. - 20,00 zł 23%
Opłata za zagubiony lub zniszczony transponder z chipem Wniesienie opłaty w przypadku zagubienia lub zniszczenia transpondera z chipem (opaski) umożliwiającej zalogowanie się do systemu ESOK oraz otwarcie szafki ubraniowej. - 100,00 zł 23%
Opłata za prowadzenie zajęć nauki pływania dla grupy do 16 osób Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 60 min. 60,00 zł 23%
Opłata za prowadzenie zajęć nauki pływania dla grupy do 16 osób Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego.  60 min. 60,00 zł 23%
Opłata Opis usługi Czas trwania usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Kaucja za wynajęcie szafki na czas korzystania z lodowiska Wstęp do strefy płatnej, płyta lodowiska _ 30,00 zł 23%
Wypożyczenie łyżew  Wstęp do strefy płatnej, płyta lodowiska 90 min 10,00 zł 23%
Wypożyczenie łyżew  Wstęp do strefy płatnej, płyta lodowiska 90 min 8,00 zł 23%
Wypożyczenie kasku Wstęp do strefy płatnej, płyta lodowiska 90 min 10,00 zł 23%
Wypożyczenie pingwina do nauki jazdy na łyżwach Wstęp do strefy płatnej, płyta lodowiska 30 min 15,00 zł 23%
Wypożyczenie łyżew  - zorganizowane grupy szkolne i przedszkolne Wstęp do strefy płatnej, płyta lodowiska 90 min 5,00 zł 23%
Ostrzenie 1 pary łyżew Wstęp do strefy płatnej, płyta lodowiska   15,00 zł 23%
Licencja na prowadzenie nauki jazdy na łyżwach Wstęp do strefy płatnej, płyta lodowiska bez ograniczeń 332,10 zł 23%
Opłata Opis usługi Czas trwania usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Kaucja za wynajęcie szafki na czas korzystania ze skateparku Wstęp do strefy płatnej skateparku _ 30,00 zł 23%
Licencja na prowadzenie nauki jazdy na rolkach, deskorolce, hulajnodze Wstęp do strefy płatnej bez ograniczeń 332,1 23%
Opłata Opis usługi Czas trwania usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
ZNISZCZENIE RAKIETY Zniszczenie, kradzież rakiety 60 min. 300,00 zł 23%
WYPOŻYCZENIE RAKIETY Wypożyczenie rakiety do squash-a 60 min. 10,00 zł 23%
WYPOŻYCZENIE PIŁKI Wypożyczenie piłki do squash-a 60 min. 5,00 zł 23%
LIGA SQUASH Opłata za jeden sezon ligi squash-a 60 min. 290,00 zł 23%
LICENCJA NA PROWADZENIE TRENINGÓW INDYWIDUALNYCH Szczegółowe warunki prowadzenia zajęć wynikające z licencji Klubu Fitness Anin zawarte w regulaminie licencji bez ograniczeń 332,10 zł 23%
Opłata Opis usługi Czas trwania usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wypożyczenia maszyny LOBSTER II  Wypożyczenia maszyny LOBSTER II  60 min  30,00 zł 23%
Rakiety wypożyczenie rakiety 60 min 10,00 zł 23%
Piłki wypożyczenie piłek 60 min 5,00 zł 23%