Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Grupa musi być pod opieką pełnoletniego opiekuna/wychowawcy. Wejście grupowe musi być wcześniej uzgodnione z kierownictwem pływalni. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo we wszystkich pomieszczeniach pływalni, a szczególności w szatni, przebieralniach, natryskach oraz w hali basenowej. Grupa zorganizowana wchodzi na pływalnię jednocześnie z opiekunem i wraz z nim ją opuszcza. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do: ...

 • Artykuł

  §1 Parking jest częścią nieruchomości administrowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus (dalej: „OSiR Ursus”) położonej w Warszawie przy ul. Sosnkowskiego 3. Parking czynny jest w godzinach 5.30-22.30. Na terenie parkingu znajdują się wydzielone, nienumerowane miejsca postojowe. Na terenie parkingu obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn.zm.). ...

 • Artykuł

  Jacuzzi jest integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z niego obowiązują przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu. W wannie jacuzzi mogą przebywać jednocześnie nie więcej niż 4 osoby. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 min. Dzieci do lat 7 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Kobiety w ciąży, dzieci i osoby w wieku podeszłym oraz osoby mające problemy zdrowotne powinny skonsultować się z lekarzem o możliwości...

 • Artykuł

  Zjeżdżalnia jest przeznaczona wyłącznie dla dzieci w wieku 5 - 9 lat, które mogą z niej korzystać tylko pod nadzorem pełnoletnich opiekunów. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedno dziecko. Zjazd może się odbyć tylko pojedynczo. W czasie zjazdu obowiązuje pozycja siedząca. Przed zjazdem należy upewnić się, że poprzednia osoba opuściła miejsce przy wylocie zjeżdżalni. Po zjeździe należy niezwłocznie...

 • Artykuł

  Grupa musi być pod opieką pełnoletniego opiekuna / wychowawcy. Wejście grupowe musi być wcześniej uzgodnione z kierownictwem pływalni. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo we wszystkich pomieszczeniach pływalni, a szczególności w szatni, przebieralniach, natryskach oraz w hali basenowej. Grupa zorganizowana wchodzi na pływalnię jednocześnie z opiekunem i wraz z nim ją opuszcza. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do: ...