Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Osoby korzystające z sali aerobowej zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Z sali mogą korzystać osoby, które wykupiły wejście na salę lub posiadają ważny karnet uprawniający do korzystania. Przed wejściem na salę należy odebrać w kasie pasek uprawniający do wejścia na salę i do przebieralni. Na terenie sali kategorycznie zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej, w tym prowadzenia treningów personalnych bez pisemnej zgody Dyrektora...

 • Artykuł

  Z zajęć mogą korzystać osoby, które wykupiły wejście na zajęcia lub posiadają ważny karnet, którym może posługiwać się tylko jego właściciel. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. OSiR Ursus zaleca przeprowadzanie badań kontrolnych przed rozpoczęciem zajęć fitness. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych...

 • Artykuł

  Sprzedaż karnetów na zajęcia nauki pływania prowadzona jest w terminach wyznaczonych przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Sprzedaż karnetów odbywa się równolegle drogą elektroniczną oraz w kasach pływalni. Przy zapisach na zajęcia pobierana jest należność za cały cykl zajęć. Długość cyklu każdorazowo określa Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Jedna osoba może jednocześnie zakupić maksymalnie karnety dla 4 osób...

 • Artykuł

  Każdego uczestnika zajęć nauki pływania obowiązuje regulamin pływalni oraz niniejszy regulamin. Organizatorem zajęć na pływalni jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Zajęcia odbywają się w systemie dwóch lub jednej lekcji tygodniowo, według harmonogramu pracy pływalni i harmonogramu nauk pływania. 15-osobowa grupa prowadzona jest przez 1 instruktora. OSiR zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć. OSiR zastrzega...

 • Artykuł

  Instrukcja korzystania z sauny suchej Temperatura 90-110° C Wilgotność 5-15% Maksymalna ilość osób w saunie: sauna mała – 4 Kąpiel w saunie polega na naprzemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała. Można to robić w 2 lub 3 następujących po sobie cyklach. W saunie przebywa się w pozycji leżącej lub siedzącej. Jeden cykl trwa max. do 25 minut tzn. 8-12 min. pobyt w gorącym pomieszczeniu sauny, a następnie 8-12 min ochładzanie ciała. Ochładzanie organizmu pod prysznicem polega na...