Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Administratorem boiska jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Korzystanie z boiska jest odpłatne. Administratora reprezentuje na terenie boiska gospodarz obiektu – osoba bezpośrednio wyznaczona przez Dyrektora OSiR m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Wejście na teren boiska równoznaczne jest z zapoznaniem się i zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego Regulaminu przez użytkowników. Boisko czynne jest przez cały tydzień w godzinach wyznaczonych odrębnie dla...

 • Artykuł

  Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają obowiązującym na tym terenie przepisom porządkowym, a wejście jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków korzystania określonych niniejszym Regulaminem. Niezapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności w przypadku jego naruszenia. Zarządcą stadionu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus z siedzibą przy ul. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa, tel. 22 250 19 01. ...

 • Artykuł

  Sprzedaż karnetów na zajęcia nauki gry w tenisa prowadzona jest w terminach wyznaczonych przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Przy zapisach na zajęcia pobierana jest należność za cały cykl zajęć. Długość cyklu każdorazowo określa Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Przy zakupie karnetu należy zapisać uczestnika do odpowiedniej grupy wiekowej i stopnia zaawansowania. W przypadku rażących dysproporcji w poziomie...

 • Artykuł

  Każdego uczestnika zajęć nauki gry w tenisa obowiązuje regulamin kortów tenisowych oraz niniejszy regulamin. Organizatorem zajęć na terenie kortów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Zajęcia odbywają się w systemie dwóch lub jednej lekcji tygodniowo, według harmonogramu pracy kortów tenisowych i harmonogramu nauk gry w tenisa. 4 -5 osobowa grupa prowadzona jest przez 1 instruktora. OSiR zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej kadry instruktorskiej oraz...

 • Artykuł

  Benefit Systems współfinansuje wynajem kortu do tenisa lub squasha zgodnie z zawartą z OSiR Ursus umową. Rejestracja wizyty obniża koszt wynajmu kortów o 15 PLN. Pozostałą kwotę, zgodnie z cennikiem dopłaca Klient na miejscu. Czas korzystania z usługi jest równy jednej jednostce czasowej obowiązującej w obiekcie (1h). Użytkowników obowiązuje rezerwacja kortów w recepcji kortów lub telefonicznie. Klient może skorzystania z usługi tenis ziemny raz w ciągu dnia bez względu na rodzaj karty. ...