Cennik OSiR Ursus

Pływalnia Albatros, ul. Orląt Lwowskich 1

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Bilet normalny bilet normalny na Pływalnię Albatros 60 min/1 dzień osoby powyżej 18 lat 19 8%
dopłata do biletu normalnego opłata za każdą dodatkową minutę przy bilecie normalnym na Pływalni Albatros 1 min osoby powyżej 18 lat 0,32 8%
Bilet ulgowy bilet ulgowy na Pływalnię Albatros 60 min/1 dzień dzieci, młodzież ucząca się i studenci do 26 roku życia; emeryci i renciści, dorosłe osoby niepełnosprawne  14 8%
dopłata do biletu ulgowego opłata za każdą dodatkową minutę przy bilecie ulgowym na Pływalni Albatros 1 min dzieci, młodzież ucząca się i studenci do 26 roku życia; emeryci i renciści, dorosłe osoby niepełnosprawne  0,24 8%
Bilet ulgowy bilet ulgowy na Pływalnię Albatros 60 min/1 dzień dziecko niepełnosprawne z opiekunem 5 8%
dopłata do biletu ulgowego opłata za każdą dodatkową minutę przy bilecie ulgowym na Pływalni Albatros 1 min dziecko niepełnosprawne z opiekunem 0,24 8%
bilet normalny z Kartą Warszawiaka lub Kartą Dużej Rodziny bilet normalny na Pływalnię Albatros dla posiadaczy ważnej Karty Warszawiaka lub Karty Dużej Rodziny 60 min/1 dzień osoby powyżej 18 lat 17,1 8%
dopłata do biletu normalnego z Kartą Warszawiaka lub Kartą Dużej Rodziny opłata za każdą dodatkową minutę przy bilecie normalnym na Pływalni Albatros dla posiadaczy ważnej Karty Warszawiaka lub Karty Dużej Rodziny 1 min osoby powyżej 18 lat 0,32 8%
bilet ulgowy z Kartą Warszawiaka lub Kartą Dużej Rodziny bilet ulgowy na Pływalnię Albatros dla posiadaczy ważnej Karty Warszawiaka lub Karty Dużej Rodziny 60 min/1 dzień dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do 26 roku życia 12,6 8%
dopłata do biletu ulgowego z Kartą Warszawiaka lub Kartą Dużej Rodziny opłata za każdą dodatkową minutę przy bilecie ulgowym na Pływalni Albatros dla posiadaczy ważnej Karty Warszawiaka lub Karty Dużej Rodziny 1 min dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do 26 roku życia 0,24 8%
Bilet rodzinny – Rodzic + Dziecko Bilet rodzinny – Rodzic + Dziecko na Pływalni Albatros 60 min/1 dzień 1 osoba powyżej 18 lat razem z dzieckiem do 16 lat 26 8%
dopłata do biletu rodzinnego – Rodzic + Dziecko opłata za każdą dodatkową minutę przy bilecie rodzinnym Rodzic + Dziecko na Pływalni Albatros 1 min 1 osoba powyżej 18 lat razem z dzieckiem do 16 lat 0,32 8%
Bilet rodzinny – każda kolejna osoba   Bilet rodzinny – każda kolejna osoba na Pływalni Albatros 60 min/1 dzień trzecia i kolejna osoba korzystająca z biletu rodzinnego 10 8%
dopłata do biletu rodzinnego – każda kolejna osoba  dopłata do biletu rodzinnego – każda kolejna osoba na Pływalni Albatros 1 min trzecia i kolejna osoba korzystająca z biletu rodzinnego 0,32 8%
Bilet Weteran i Poszkodowany Weteran wstęp na Pływalnię Albatros bez ograniczeń, w godzinach otwarcia obiektu Weteran i Poszkodowany Weteran z dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień – legitymacja weterana lub  poszkodowanego weterana bez opłat  
Usługa Cena usługi brutto okres ważności wartość jednej minuty oraz opłata za każdą dodatkową minutę po przekroczeniu limitu kwoty w karnecie
 (zł)
Stawka podatku VAT
  normalny – pływalnia ulgowy – pływalnia normalny – sauna ulgowy – sauna  
karnet 60 60,00 30 dni 0,30 0,22 0,50 0,40 8,00%
karnet 110 100,00 90 dni
karnet 230 200,00 120 dni
karnet 360  300,00 150 dni
karnet 510  400,00 180 dni
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Bilet sauna normalny bilet normalny na saunę Pływalni Albatros 60 min/1 dzień osoby powyżej 18 lat 25 8%
dopłata sauna – wejścia normalne dopłata do biletu normalnego na saunę Pływalni Albatros 1 min osoby powyżej 18 lat 0,5 8%
Bilet sauna ulgowy bilet ulgowy na saunę Pływalni Albatros 60 min/1 dzień młodzież powyżej 18 lat ucząca się studenci do 26. roku życia; emeryci i renciści, dorosłe osoby niepełnosprawne  20 8%
dopłata sauna – wejścia ulgowe dopłata do biletu ulgowego na saunę Pływalni Albatros 1 min młodzież powyżej 18 lat ucząca się i studenci do 26. roku życia; emeryci i renciści, dorosłe osoby niepełnosprawne  0,4 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Rezerwacja toru Wyłączne korzystanie z wynajętego toru (max. 8 osób) 60 min bez ograniczeń 160 23%
Rezerwacja basenu rekreacyjnego Wyłączne korzystanie z całego basenu rekreacyjnego (max. 20 osób) 60 min bez ograniczeń 200 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Indywidualna lekcja nauki pływania   45 min/75 min w strefie płatnej bez ograniczeń 80 23%
dopłata do Indywidualnej nauki pływania  za każdą dodatkową minutę min bez ograniczeń 0,32 23%
Rehabilitacja w wodzie Indywidualne zajęcia rehabilitacji w wodzie 30-45 min/ 75 min w strefie płatnej bez ograniczeń 90 23%
dopłata do rehabilitacji w wodzie za każdą dodatkową minutę min bez ograniczeń 0,32 23%

Dorośli – nauka pływania – karnet

zajęcia w grupach do 15 osób 45 min/75 min w strefie płatnej osoby powyżej 16 lat 38,00 x ilość zajęć w cyklu 23%
dopłata Dorośli – nauka pływania – karnet za każdą dodatkową minutę min osoby powyżej 16 lat 0,32 23%
Dzieci – nauka pływania – karnet zajęcia w grupach do 15 osób 45 min/75 min w strefie płatnej dzieci do lat 16  36,00 x ilość zajęć w cyklu 23%
Dzieci – nauka pływania – karnet zajęcia w grupach do 15 osób 75 min/105 min w strefie płatnej dzieci do lat 16  54,00 x ilość zajęć w cyklu 23%
dopłata Dzieci – nauka pływania – karnet za każdą dodatkową minutę min osoby powyżej 16 lat 0,24 23%
Aqua aerobik karnet 8 zajęć 45 min/75 min w strefie płatnej  bez ograniczeń 200 23%
Aqua aerobik wejście jednorazowe 45 min/75 min w strefie płatnej  bez ograniczeń 35 23%
dopłata Aqua Aerobik za każdą dodatkową minutę min bez ograniczeń 0,32 23%
Wejścia dla seniorów w ramach akcji Senior Starszy – Sprawniejszy  30 min/60 min w strefie płatnej  renciści i emeryci powyżej 50 roku życia – mieszkańcy Warszawy  1 8%
Gimnastyka w wodzie dla seniorów zajęcia w grupach do 15 osób 30 min/60 min w strefie płatnej  bez ograniczeń 13 23%
dopłata Gimnastyka w wodzie dla seniorów za każdą dodatkową minutę min bez ograniczeń 0,24 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Grupowa nauka pływania dla uczniów szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa z instruktorem 30 min/60 min w strefie płatnej  dzieci do lat16 9 23%
Grupowe wejścia dla uczniów szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa bez instruktora 30 min/60 min w strefie płatnej  dzieci do lat 16  8 8%
Grupowa nauka pływania dla szkół i przedszkoli  z instruktorem 30 min/60 min w strefie płatnej  dzieci do lat 16  11,07 23%
Grupowe wejścia dla szkół i przedszkoli niepublicznych bez instruktora 30 min/60 min w strefie płatnej  dzieci do lat 16  8,64 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Instruktor grupa do 15 osób 30 min dzieci do lat 16  55,35 23%
Urodziny w wodzie  Gry i zabawy w wodzie – w cenę wliczona jest opieka instruktora, rezerwacja basenu rekreacyjnego lub 1 toru, bilety dla dzieci – do 15 osób 60 min/90 min w strefie płatnej  dzieci do lat 16  300 23%
dopłata Urodziny w wodzie za każdą dodatkową minutę min dzieci do lat 16  0,24 23%
Karta OSiR plastikowy karnet   bez ograniczeń 10 23%
Opłata za zagubienie lub zniszczenie paska z kluczykiem do szafki      bez ograniczeń 40 23%
Opłata za zakup czepka     bez ograniczeń 20 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
dzierżawa powierzchni reklamowej 1 m2 miesiąc   123 23%
ekspozycja ulotek   miesiąc   184,5 23%
ekspozycja plakatów 1 sztuka miesiąc   123 23%
reklama na nośniku multimedialnym   miesiąc   369 23%

Pływalnia Skalar, ul. Sosnkowskiego 3

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Bilet normalny bilet normalny na Pływalnię Skalar 60 min/1 dzień osoby powyżej 18 lat 22 8%
dopłata do biletu normalnego opłata za każdą dodatkową minutę przy bilecie normalnym na Pływalni Skalar 1 min osoby powyżej 18 lat 0,4 8%
Bilet ulgowy bilet ulgowy na Pływalnię Skalar 60 min/1 dzień dzieci, młodzież ucząca się i studenci do 26. roku życia; emeryci i renciści, dorosłe osoby niepełnosprawne  16 8%
dopłata do biletu ulgowego opłata za każdą dodatkową minutę przy bilecie ulgowym na Pływalni Skalar 1 min dzieci, młodzież ucząca się i studenci do 26. roku życia; emeryci i renciści, dorosłe osoby niepełnosprawne  0,28 8%
Bilet ulgowy bilet ulgowy na Pływalnię Skalar 60 min/1 dzień dziecko niepełnosprawne z opiekunem 6 8%
dopłata do biletu ulgowego opłata za każdą dodatkową minutę przy bilecie ulgowym na Pływalni Skalar 1 min dziecko niepełnosprawne z opiekunem 0,28 8%
bilet normalny z Kartą Warszawiaka lub Kartą Dużej Rodziny bilet normalny na Pływalnię Skalar dla posiadaczy ważnej Karty Warszawiaka lub Karty Dużej Rodziny 60 min/1 dzień osoby powyżej 18 lat 19,8 8%
dopłata do biletu normalnego z Kartą Warszawiaka lub Kartą Dużej Rodziny opłata za każdą dodatkową minutę przy bilecie normalnym na Pływalni Skalar dla posiadaczy ważnej Karty Warszawiaka lub Karty Dużej Rodziny 1 min osoby powyżej 18 lat 0,4 8%
bilet ulgowy z Kartą Warszawiaka lub Kartą Dużej Rodziny bilet ulgowy na Pływalnię Skalar dla posiadaczy ważnej Karty Warszawiaka lub Karty Dużej Rodziny 60 min/1 dzień dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do 26. roku życia 14,4 8%
dopłata do biletu ulgowego z Kartą Warszawiaka lub Kartą Dużej Rodziny opłata za każdą dodatkową minutę przy bilecie ulgowym na Pływalni Skalar dla posiadaczy ważnej Karty Warszawiaka lub Karty Dużej Rodziny 1 min dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do 26. roku życia 0,28 8%
Bilet rodzinny – Rodzic + Dziecko Bilet rodzinny – Rodzic + Dziecko na Pływalni Skalar 60 min/1 dzień 1 osoba powyżej 18 lat razem z dzieckiem do 16 lat 32 8%
dopłata do biletu rodzinnego – Rodzic + Dziecko opłata za każdą dodatkową minutę przy bilecie rodzinnym Rodzic + Dziecko na Pływalni Skalar 1 min 1 osoba powyżej 18 lat razem z dzieckiem do 16 lat 0,4 8%
Bilet rodzinny – każda kolejna osoba  Bilet rodzinny – każda kolejna osoba na Pływalni Skalar 60 min/1 dzień trzecia i kolejna osoba korzystająca z biletu rodzinnego 12 8%
dopłata do biletu rodzinnego – każda kolejna osoba  dopłata do biletu rodzinnego – każda kolejna osoba na Pływalni Skalar 1 min trzecia i kolejna osoba korzystająca z biletu rodzinnego 0,4 8%
Bilet Weteran i Poszkodowany Weteran wstęp na Pływalnię Skalar i do sali aerobowej bez ograniczeń, w godzinach otwarcia obiektu Weteran i Poszkodowany Weteran z dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień – legitymacja weterana  lub  poszkodowanego weterana bez opłat  
Usługa Cena usługi brutto okres ważności wartość jednej minuty oraz opłata za każdą dodatkową minutę po przekroczeniu limitu kwoty w karnecie
 (zł)
Stawka podatku VAT
  normalny – pływalnia ulgowy – pływalnia normalny – sauna ulgowy – sauna  
karnet 60 60,00 30 dni 0,36 0,26 0,55 0,45 8,00%
karnet 110 100,00 90 dni
karnet 230 200,00 120 dni
karnet 360  300,00 150 dni
karnet 510  400,00 180 dni
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Bilet sauna normalny bilet normalny na saunę Pływalni Skalar 60 min/1 dzień osoby powyżej 18 lat 30 8%
dopłata sauna – wejścia normalne dopłata do biletu normalnego na saunę Pływalni Skalar 1 min osoby powyżej 18 lat 0,55 8%
Bilet sauna ulgowy bilet ulgowy na saunę Pływalni Skalar 60 min/1 dzień młodzież powyżej 18 lat ucząca się   i studenci do 26. roku życia; emeryci i renciści, dorosłe osoby niepełnosprawne  25 8%
dopłata sauna –wejścia ulgowe dopłata do biletu ulgowego na saunę Pływalni Skalar 1 min młodzież powyżej 18 lat ucząca się   i studenci do 26. roku życia; emeryci i renciści, dorosłe osoby niepełnosprawne  0,45 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Rezerwacja toru Wyłączne korzystanie z wynajętego toru (max. 8 osób) 60 min bez ograniczeń 194 23%
Rezerwacja basenu rekreacyjnego Wyłączne korzystanie z całego basenu rekreacyjnego (max. 20 osób) 60 min bez ograniczeń 280 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Indywidualna lekcja nauki pływania   45 min/75 min w strefie płatnej bez ograniczeń 80 23%
dopłata do Indywidualnej nauki pływania  za każdą dodatkową minutę min bez ograniczeń 0,4 23%
Rehabilitacja w wodzie Indywidualne zajęcia   rehabilitacji w wodzie 30-45 min/ 75 min w strefie płatnej bez ograniczeń 90 23%
dopłata do rehabilitacji w wodzie za każdą dodatkową minutę min bez ograniczeń 0,4 23%
Dorośli – nauka pływania – karnet zajęcia w grupach do 15 osób 45 min/75 min w strefie płatnej osoby powyżej 16 lat 40,00 x ilość zajęć w cyklu 23%
dopłata Dorośli – nauka pływania – karnet za każdą dodatkową minutę min osoby powyżej 16 lat 0,4 23%
Dzieci – nauka pływania – karnet zajęcia w grupach do 15 osób 45 min/75 min w strefie płatnej dzieci do lat 16  38,00 x ilość zajęć w cyklu 23%
dopłata Dzieci – nauka pływania – karnet za każdą dodatkową minutę min osoby powyżej 16 lat 0,28 23%
Aqua aerobik karnet 8 zajęć 45 min/75 min w strefie płatnej  bez ograniczeń 200 23%
Aqua aerobik wejście jednorazowe 45 min/75 min w strefie płatnej  bez ograniczeń 35 23%
dopłata Aqua Aerobik za każdą dodatkową minutę min bez ograniczeń 0,4 23%
Wejścia dla seniorów w ramach akcji Senior Starszy – Sprawniejszy  30 min/60 min w strefie płatnej  renciści i emeryci powyżej 50. roku życia – mieszkańcy Warszawy  1 8%
Gimnastyka w wodzie dla seniorów zajęcia w grupach do 15 osób 30 min/60 min w strefie płatnej  bez ograniczeń 13 23%
dopłata Gimnastyka w wodzie dla seniorów za każdą dodatkową minutę min bez ograniczeń 0,28 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Grupowa nauka pływania dla uczniów szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa z instruktorem 30 min/60 min w strefie płatnej  dzieci do lat 16 9 23%
Grupowe wejścia dla uczniów szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa bez instruktora 30 min/60 min w strefie płatnej  dzieci do lat 16  8 8%
Grupowa nauka pływania dla szkół i przedszkoli  z instruktorem 30 min/60 min w strefie płatnej  dzieci do lat 16  11,07 23%
Grupowe wejścia dla szkół i przedszkoli niepublicznych bez instruktora 30 min/60 min w strefie płatnej  dzieci do lat 16  8,64 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Instruktor grupa do 15 osób 30 min dzieci do lat 16  55,35 23%
Urodziny w wodzie  Gry i zabawy w wodzie – w cenę wliczona jest opieka instruktora, rezerwacja basenu rekreacyjnego lub 1 toru, bilety dla dzieci – do 15 osób 60 min/90 min w strefie płatnej  dzieci do lat 16  500 23%
dopłata Urodziny w wodzie za każdą dodatkową minutę min dzieci do lat 16  0,28 23%
Karta OSiR plastikowy karnet   bez ograniczeń 10 23%
Opłata za zagubienie lub zniszczenie paska z kluczykiem do szafki      bez ograniczeń 40 23%
Opłata za zakup czepka     bez ograniczeń 20 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
dzierżawa powierzchni reklamowej 1 m2 miesiąc   123 23%
ekspozycja ulotek   miesiąc   184,5 23%
ekspozycja plakatów 1 sztuka miesiąc   123 23%
reklama na nośniku multimedialnym   miesiąc   369 23%

Aktywności, ul. Sosnkowskiego 3

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
zajęcia fitness jednorazowe   55 minut dorośli 30 23%
zajęcia fitness karnet 4 zajęcia miesiąc dorośli 99 23%
zajęcia fitness karnet 8 zajęć 2 miesiące dorośli 160 23%
zajęcia fitness dzieci jednorazowe   55 minut dzieci 30 23%
zajęcia fitness dzieci karnet 4 zajęcia miesiąc dzieci 110 23%
zajęcia fitness dzieci karnet 8 zajęć 2 miesiące dzieci 160 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
sala aerobowa wejście jednorazowe   bez limitu czasu dzieci do lat 16 z opiekunem, osoby powyżej 16. roku życia 20 8%
sala aerobowa karnet bez limitu ilości wejść i długości korzystania miesiąc dzieci do lat 16 z opiekunem, osoby powyżej 16. roku życia 90 8%
trening personalny jednorazowy       80 23%
trening personalny karnet 4 treningi miesiąc   280 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
wynajem sali fitness na zajęcia sportowe   60 min   170 23%
wynajem sal gimnastycznych na zajęcia sportowe   60 min   150 23%
wynajem boiska głównego na zajęcia sportowe   60 min   570 23%
wynajem zakola boiska głównego na zajęcia sportowe   60 min   100 23%
wynajem boiska bocznego na zajęcia sportowe   60 min   342 23%
wynajem bieżni lekkoatletycznej   60 min   120 23%
bilet instruktorski na bieżni lekkoatletycznej   60 min   50 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
wejście na kort tenisowy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00 w okresie maj-październik 60 min dzieci do lat 13 z opiekunem, osoby powyżej 13. roku życia 50 8%
wejście na kort tenisowy od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-22.00 w okresie maj-październik 60 min dzieci do lat 13 z opiekunem, osoby powyżej 13. roku życia 70 8%
wejście na kort tenisowy w soboty i niedziele w godz. 7.00-16.00 w okresie maj-październik 60 min dzieci do lat 13 z opiekunem, osoby powyżej 13. roku życia 70 8%
wejście na kort tenisowy w soboty i niedziele w godz. 16.00-22.00 w okresie maj-październik 60 min dzieci do lat 13 z opiekunem, osoby powyżej 13. roku życia 50 8%
wejście na kort tenisowy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00 w okresie listopad-kwiecień 60 min dzieci do lat 13 z opiekunem, osoby powyżej 13. roku życia 80 8%
wejście na kort tenisowy od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-22.00 w okresie listopad-kwiecień 60 min dzieci do lat 13 z opiekunem, osoby powyżej 13. roku życia 110 8%
wejście na kort tenisowy w soboty i niedziele w godz. 7.00-16.00 w okresie listopad-kwiecień 60 min dzieci do lat 13 z opiekunem, osoby powyżej 13. roku życia 110 8%
wejście na kort tenisowy w soboty i niedziele w godz. 16.00-22.00 w okresie listopad-kwiecień 60 min dzieci do lat 13 z opiekunem, osoby powyżej 13. roku życia 80 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
wejście na kort do squasha od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00  60 min dzieci do lat 13 z opiekunem, osoby powyżej 13. roku życia 45 8%
wejście na kort do squasha od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-22.00  60 min dzieci do lat 13 z opiekunem, osoby powyżej 13. roku życia 65 8%
wejście na kort do squasha w soboty i niedziele w godz. 7.00-22.00  60 min dzieci do lat 13 z opiekunem, osoby powyżej 13. roku życia 65 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
nauka gry w tenisa w grupach dla dzieci   60 min dzieci w wieku 5-18 lat 45 23%
nauka gry w tenisa w grupach dla dorosłych   60 min osoby powyżej 18 lat 50 23%
nauka gry w tenisa indywidualna indywidualna lub w grupie max. 3 osób, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00 w okresie maj-październik 60 min osoby powyżej 5. roku życia 140 23%
nauka gry w tenisa indywidualna indywidualna lub w grupie max. 3 osób, od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-22.00 w okresie maj-październik 60 min osoby powyżej 5. roku życia 170 23%
nauka gry w tenisa indywidualna indywidualna lub w grupie max. 3 osób, w soboty i niedziele w godz. 7.00-16.00 w okresie maj-październik 60 min osoby powyżej 5. roku życia 170 23%
nauka gry w tenisa indywidualna indywidualna lub w grupie max. 3 osób, w soboty i niedziele w godz. 16.00-22.00 w okresie maj-październik 60 min osoby powyżej 5. roku życia 170 23%
nauka gry w tenisa indywidualna indywidualna lub w grupie max. 3 osób, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00 w okresie listopad-kwiecień 60 min osoby powyżej 5. roku życia 180 23%
nauka gry w tenisa indywidualna indywidualna lub w grupie max. 3 osób, od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-22.00 w okresie listopad-kwiecień 60 min osoby powyżej 5. roku życia 210 23%
nauka gry w tenisa indywidualna indywidualna lub w grupie max. 3 osób, w soboty i niedziele w godz. 7.00-16.00 w okresie plistopad-kwiecień 60 min osoby powyżej 5. roku życia 210 23%
nauka gry w tenisa indywidualna indywidualna lub w grupie max. 3 osób, w soboty i niedziele w godz. 16.00-22.00 w okresie listopad-kwiecień 60 min osoby powyżej 5. roku życia 180 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
wypożyczenie sprzętu sportowego rakiety, kosze z piłkami 60 min   20 23%
wypożyczenie sprzętu sportowego maszyna do podawania piłek Lobster Grand Elite IV 60 min   30 23%
zniszczenie kluczyka lub sprzętu   1 sztuka   40 23%
wynajem powierzchni pod stoisko usługowo-handlowe na stadionie bez mediów max. 8 h (max. 480 min)   80 23%
wynajem sali konferencyjnej   60 min   100 23%
udostępnienie parkingu dla autokarów   60 min   50 23%

Parking, ul. Sosnkowskiego 3

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Bezpłatny postój na parkingu  Do 10 minut bez opłat od pobrania biletu parkingowego. Po przekroczeniu czasu opłata 3 zł za godzinę. 10 minut bez ograniczeń bez opłat. Po przekroczeniu 10 minut opłata 3 zł za godzinę 23%
Postój na parkingu Do 120 minut bez opłat od pobrania biletu parkingowego. Po przekroczeniu czasu opłata 3 zł za godzinę. Bilet należy odbić w kasie kortów lub pływalni 120 minut Osoby korzystające z usług OSiR Ursus (na podstawie biletu, karnetu, karty partnerskiej, wejściówki)  bez opłat. Po przekroczeniu 120 minut opłata 3 zł za godzinę 23%
Postój na parkingu z kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych Do 175 minut bez opłat od pobrania biletu parkingowego. Po przekroczeniu czasu opłata 3 zł za godzinę. Bilet należy odbić w kasie kortów lub pływalni 175 minut  Osoby korzystające z usług OSiR Ursus (na podstawie biletu, karnetu, karty partnerskiej, wejściówki) posiadające kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych. bez opłat. Po przekroczeniu 175 minut opłata 3 zł za godzinę 23%
Postój na parkingu - pozostali użytkownicy Opłaty za parking należy dokonać przed wyjazdem w kasach automatycznych na terenie parkingu. Od tego momentu naliczane jest 15 minut na wyjazd.  60 minut + 15 minut na wyjazd bez ograniczeń 3 23%
Opłata za zniszczenie lub zgubienie biletu parkingowego Opłaty należy dokonać przed wyjazdem w kasach automatycznych na terenie parkingu. Od tego momentu naliczane jest 15 minut na wyjazd.    bez ograniczeń 50