null

Regulamin sprzedaży karnetów na zajęcia nauki pływania organizowane na pływalniach

Drukuj otwiera się w nowej karcie
  1. Sprzedaż karnetów na zajęcia nauki pływania prowadzona jest w terminach wyznaczonych przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus.
  2. Sprzedaż karnetów odbywa się równolegle drogą elektroniczną oraz w kasach pływalni.
  3. Przy zapisach na zajęcia pobierana jest należność za cały cykl zajęć.
  4. Długość cyklu każdorazowo określa Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus.
  5. Jedna osoba może jednocześnie zakupić maksymalnie karnety dla 4 osób biorących udział w zajęciach nauki pływania.
  6. Uczestnictwo w zajęciach nauki pływania organizowanych we wcześniejszych terminach, nie upoważnia do pierwszeństwa przy zakupie karnetów na zajęcia rozpoczynające się we wrześniu.
  7. Osoby, które rozpoczęły kurs nauki pływania we wrześniu mają pierwszeństwo przy zakupie karnetów na kolejne kursy w danym roku szkolnym, pod warunkiem opłacenia za nienależności najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem nowego cyklu zajęć.
  8. Przy zakupie karnetu należy zapisać uczestnika do odpowiedniej grupy wiekowej i stopnia zaawansowania. W przypadku rażących dysproporcji w poziomie umiejętności OSiR Ursus zastrzega sobie prawo do przeniesienia uczestnika zajęć do innej grupy.
  9. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego drogą elektroniczną karnetu na naukę pływania w ciągu 14 dni od daty zakupu.
  10. Klient traci prawo do zwrotu kosztów zakupionego karnetu na naukę pływania drogą elektroniczną z dniem rozpoczęcia zajęć w danej grupie.