null

Regulamin korzystania z seansów saunowych w kompleksie saun na pływalni Albatros

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 1. Seanse saunowe odbywają się w saunie fińskiej na terenie kompleksu saun gdzie obowiązują przepisy Regulaminu korzystania z kompleksu saun na pływalni Albatros.
 2. Z seansów saunowych mogą korzystać Klienci, którzy wykupili aktualny bilet wejściowy do strefy saun.
 3. W saunie obowiązuje limit osób, które mogą korzystać z seansu. Decyduje kolejność wejść. 
 4. W seansach mogą uczestniczyć osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich.
 5. Użytkownik korzysta z  sauny na własną odpowiedzialność. Wchodząc do sauny potwierdza tym samym, że stan jego zdrowia pozwala na korzystania z saunowania. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy OSiR Ursus. Polewanie kamieni dozwolone jest tylko przez prowadzącego seans.
 7. Używane w saunie ręczniki i chusty powinny być czyste i nieprzepocone.
 8. Zajmując miejsca w saunie należy pamiętać, że im wyżej, tym cieplej.
 9. W przypadku złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić saunę.
 10. Nie należy spóźniać się na ceremonię i wchodzić  kiedy są już zamknięte drzwi do sauny i prowadzący rozpoczął seans.
 11. Podczas trwania seansu należy zachować ciszę.
 12. W saunie należy uważać, aby żadna część ciała nie dotykała desek. Należy siedzieć lub leżeć całym ciałem na ręczniku pamiętając o podłożeniu go pod stopy na drugich ławach, jak również pod plecy w przypadku opierania się o deski.
 13. Podczas trwania seansu w każdej chwili można opuścić saunę, ale po wyjściu nie ma już możliwości powrotu na trwający seans.
 14. Po wyjściu z sauny obowiązkowo należy umyć całe ciało pod prysznicem.
 15. Po seansie należy odpoczywać co najmniej tyle czasu, ile trwała ceremonia oraz pić dużo wody, aby uzupełnić utracone płyny w organizmie.
 16. Za przebieg i organizację  seansów odpowiada osoba prowadząca.
 17. W przypadku gdy uczestnik seansu zakłóca spokój innych saunujących, przeszkadza niestosownym zachowaniem w prowadzeniu ceremonii albo narusza zasady poprawnego saunowania, osoba prowadząca ceremonię może nakazać opuszczenie sauny.
 18. Wszyscy korzystający z saun muszą podporządkować się poleceniom wydawanym przez ratownika lub saunamistrza.
 19. Uczestnictwo w ceremonii saunowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 20. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Ośrodka Sportu  i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus.