O ośrodku OSiR Praga-Południe

Władze

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe: Marek Karpowicz

Sposób przyjmowania spraw

Wnioski i pisma należy składać w sekretariacie OSiR Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Siennickiej 40B od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Dyrektor OSiR Dzielnicy Praga-Południe przyjmuje we wtorki w godz. 13.00-16.00 po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie Ośrodka w Hali “Siennicka” OSiR Dzielnicy Praga-Południe.

Misja

Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych m.st. Warszawy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy obejmującym sprawy kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Posiadamy bardzo dobrą infrastrukturę do uprawiania sportu i rekreacji, wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę instruktorską.

Traktujemy aktywność fizyczną jako czynnik korzystnie wpływający nie tylko na wydolność fizyczną, ale przede wszystkim długość i jakość życia.

Dysponując obiektami sportowymi łączymy sport z edukacją i kulturą promując wśród mieszkańców Dzielnicy Praga–Południe oraz Warszawy styl życia, oparty na satysfakcji z uprawiania sportu i rekreacji.

Priorytetem jest dla nas zadowolenie mieszkańców związane z ciągłym podnoszeniem jakości usług i wzbogacaniem oferty zajęć.

Podstawy prawne

Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka organizacyjna m.st. Warszawy, nie posiadająca osobowości prawnej, działająca w formie jednostki budżetowej powołanej uchwałą Nr VII/117/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. Podstawą działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy jest statut, nadany uchwałą Nr XLIX/1544/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r.

Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

§ 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy o znaczeniu dzielnicowym.

§ 3. Siedzibą Ośrodka jest m.st. Warszawa.

§ 4. Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych m.st. Warszawy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy obejmującym sprawy kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

§ 5. Do zadań Ośrodka należy:

1) propagowanie różnych form aktywności fizycznej;

2) organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;

3) tworzenie warunków sprzyjających uprawianiu sportu i rekreacji, w tym zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;

4) zarządzanie i gospodarowanie powierzonymi obiektami, terenami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi;

5) utrzymanie obiektów, terenów i urządzeń, o których mowa w pkt 4;

6) udostępnianie, w tym odpłatnie, obiektów, terenów i urządzeń, o których mowa w pkt 4;

7) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w sferze kultury fizycznej;

8) budowa, przebudowa oraz remont obiektów sportowo-rekreacyjnych.

§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Dyrektor przy pomocy zastępców w liczbie nie większej niż dwóch.

2. Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność i właściwą organizację Ośrodka oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.

§ 7. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

Zobacz galerię (13 zdjęć)
Pływalnia Wodnik duży basen
tory na kręgielni w Hali Saska OSiR Praga-Południe, kręgle i kule do kręgli
Stoły do tenisa stołowego w Hali Saska
Urządzenia sportowe stanowiące wyposażenie siłowni w Hali Saska OSiR Praga-Południe
ścianka wspinaczkowa Hala Siennicka
Siłownia Hala Siennicka urządzenia
Sala sportowa w Hali Siennicka