Deklaracja dostępności Serwisu informacyjnego Urzędu m.st. Warszawy

Urząd m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwisu informacyjnego OSiR Praga-Południe(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:
Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy;
Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku;
Treści zewnętrzne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Bartosz Marciniak.
 • E-mail: bmarciniak@osir.waw.pl
 • Telefon: 22 277 60 09

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Budynek Osir Praga Południe M.St. Warszawy, Hala Sportowa “Siennicka”, Ul. Siennicka 40b, 04–393 Warszawa

1. Sposób dojazdu
Budynek znajduje się przy ulicy Siennickiej 40B.
Dojścia piesze są od Siennickiej, ul. Dwernickiego i ul. Chrzanowskiego. Przejścia dla pieszych od ul. Dwernickiego nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.
Najbliższa stacja PKP Dworzec Wschodni znajduje się w odległości do ok. 2400 m.
Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.
Dojście na perony schodami stałymi, ruchomymi i windami.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 100 m przy ul. Chrzanowskiego – autobusy nr 102, 123, a także przy ul. Dwernickiego – autobusy nr 173, 202, N21, N71.
Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 700 m: ul. Grochowska – tramwaje nr 3, 6, 9, 22, 24.
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku w odległości kilku metrów przy hali.
Najbliższy postój taksówek jest na ul. Dwernickiego.

2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście do hali jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Siennickiej – jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia.
Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis “WEJŚCIE”). Recepcja do obsługi petentów usytuowana wyłącznie na parterze jest przestronna z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce.
Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia.
Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym.
Korytarze na parterze prowadzące do w.c. nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób. Pomieszczenia są oznaczone tabliczkami informacyjnymi dla osób niewidomych i słabowidzących (z numerem w brajlu, druku w wysokim kontraście oraz z informacją odczytywaną smartfonem przez NFC)
Klienci obsługiwani są wyłącznie na parterze, schody zawijane na I kondygnację służą wyłącznie dla pracowników.
W lokalu jest winda.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.
Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze na końcu sali obsługi dojście do toalet przez korytarz j.w. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Jest system przywoławczy.
Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski.
Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Osir Praga Południe M.St. Warszawy, Pływalnia „Wodnik”, Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 40, Warszawa

1. Sposób dojazdu
Budynek znajduje się przy ulicy gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 40.
Dojścia piesze są od ul. gen. Romana Abrahama 10 i ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego. Przejścia dla pieszych od ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego posiadają sygnalizację dźwiękową. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.
Najbliższa stacja PKP Dworzec Stadion znajduje się w odległości do ok. 4500 m.
Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 350 m przystanek “Abrahama 01” autobus nr 147, 411, 507, 509, E-1, N-02.
Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 2500 m: ul. Grochowska ( przystanek “pl. Szembeka”) tramwaje nr 3, 6, 9, 24.
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku w odległości kilku metrów przy hali.
Najbliższy postój taksówek jest na ul. Janusza Meisnera.

2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście do hali jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego – jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone dojście po schodach. Z środku budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych, dojście do niej jest równe, pozbawione progów.
Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis “WEJŚCIE”).
Recepcja do obsługi klientów usytuowana na piętrze jest przestronna bez oznakowania dotykowego na posadzce.
Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia przy wejściu głównym.
Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie recepcyjnym.
Na parterze po lewej stronie od wejścia usytuowana jest szatnia na ubrania wierzchnie i sklepik z artykułami sportowymi.
Korytarze na parterze i piętrze prowadzące do w.c. nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób.
Pomieszczenia są oznaczone tabliczkami informacyjnymi dla osób niewidomych i słabowidzących (z numerem w brajlu, druku w wysokim kontraście oraz z informacją odczytywaną smartfonem przez NFC). Oznaczenia brajlowskie umieszczone są na szafkach ubraniowych w strefie przebieralni (numery szafek).
Klienci obsługiwani są na pierwszym piętrze budynku. Do recepcji basenu prowadzą proste schody na wprost od wejścia.
Schody łamane służą do przemieszczania się na trybunę dla publiczności jak i do pomieszczenia sali fitness.
W lokalu jest winda dla osób niepełnosprawnych po lewej stronie od wejścia.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.
Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze dojście do toalet przez korytarz j.w.
Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz . W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego.
Jest system przywoławczy dla osób niepełnosprawnych wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.
Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski.
Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Osir Praga Południe M.St. Warszawy, Hala Sportowa “Saska”, Ul. Saska 80, Warszawa
1. Sposób dojazdu
Budynek znajduje się przy ulicy Saskiej 80.
Dojścia piesze są od ul. Saskiej i ul. Angorskiej . Przejścia dla pieszych od ul. Saskiej nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.
Najbliższa stacja PKP Dworzec Stadion znajduje się w odległości do ok. 1600 m.
Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 200 m: autobus nr 111, 123, 507, 509, N02, N22, N72.
Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 350 m: Al. Waszyngtona (przystanek “Berezyńska”) tramwaje nr 9, 24.
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku w odległości kilku metrów przy hali.
Najbliższy postój taksówek jest na ul. Francuskiej.

2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście do hali jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Saskiej – jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, dojście po schodach. Z boku budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych, dojście do niej jest równe, z podjazdem. Dojście do kręgielni po schodach w dół z boku wejścia głównego od strony ul. Saskiej.
Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis “WEJŚCIE”).
Recepcja do obsługi klientów usytuowana na parterze, jest przestronna, bez oznakowania dotykowego na posadzce.
Recepcja do obsługi klientów kręgielni usytuowana jest na poziomie -1 bez oznakowania dotykowego na posadzce.
Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia przy wejściu głównym.
Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie recepcyjnym.
Korytarze na piętrze prowadzące do w.c. nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób. Pomieszczenia są oznaczone tabliczkami informacyjnymi dla osób niewidomych i słabowidzących (z numerem w brajlu, druku w wysokim kontraście oraz z informacją odczytywaną smartfonem przez NFC).
Klienci obsługiwani są na parterze i poziomie -1 budynku, schody zawijane służą do przemieszczania się na trybunę dla publiczności jak i do pomieszczeń kręgielni.
W lokalu jest winda.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.
Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze dojście do toalet przez korytarz j.w.
Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego.
Jest system przywoławczy.
Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski.
Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Osir Praga Południe M.St. Warszawy, Pływalnia “Szuwarek”, Ul. Biłgorajska 2, Warszawa

1. Sposób dojazdu
Budynek znajduje się przy ulicy ul. Biłgorajskiej 2.
Dojścia piesze są od ul. Biłgorajskiej i ul. Osowskiej . Przejścia dla pieszych od ul. Osowskiej i ul. Biłgorajskiej nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.
Najbliższa stacja PKP Warszawa Olszynka Grochowska znajduje się w odległości ok. 1000 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych i windy.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 250 m ul. Szaserów przystanek “Hetmańska” autobus nr 188, 202
Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 400 m: ul. Grochowska (przystanek “Kwatery Głównej”) tramwaje nr 3, 6, 9, 24
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku w odległości kilku metrów przy pływalni.
Najbliższy postój taksówek w odległości 1100 m przy Pl. Szembeka.

2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście do hali jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Biłgorajskiej – jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone dojście po schodach i rampie dla wózków. W środku budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych, dojście do niej jest równe, pozbawione progów.
Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis “WEJŚCIE”).
Recepcja do obsługi klientów usytuowana na parterze, jest przestronna, bez oznakowania dotykowego na posadzce.
Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia przy wejściu głównym.
Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie recepcyjnym.
Na parterze po prawej stronie od wejścia usytuowana jest szatnia na ubrania wierzchnie.
Korytarze na parterze i piętrze prowadzące do w.c. nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób.
W recepcji i szatni nie ma oznaczeń brajlowskich. Pomieszczenia są oznaczone tabliczkami informacyjnymi dla osób niewidomych i słabowidzących (z numerem w brajlu, druku w wysokim kontraście oraz z informacją odczytywaną smartfonem przez NFC).
Klienci obsługiwani są w recepcji po prawej stronie za szatnią na parterze budynku.
Schody łamane służą do przemieszczania się na trybunę dla publiczności jak i do pomieszczenia sali fitness i siłowni.
W lokalu jest winda dla osób niepełnosprawnych po lewej stronie od wejścia.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.
Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze dojście do toalet przez korytarz j.w.
Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz . W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego.
Jest system przywoławczy dla osób niepełnosprawnych wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.
Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski.
Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek Osir Praga Południe M.St. Warszawy, Stadion “Podskarbińska”, Ul. Wojciecha Chrzanowskiego 23, Warszawa

1. Sposób dojazdu
Budynek znajduje się przy ulicy ul. Wojciecha Chrzanowskiego 23.
Dojścia piesze są od ul. Dwernickiego, ul. Podskarbińskiej i ul. Wojciecha Chrzanowskiego. Przejścia dla pieszych od. ul. Dwernickiego i ul. Podskarbińskiej posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.
Najbliższa stacja PKP Warszawa Wschodnia znajduje się w odległości ok. 1800 m.
Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych i windy.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 250 m: na ul.Podskarbińskiej przystanek „Podskarbińska 02” autobus nr 173, 311 w kierunku Dworzec Wschodni i w odległości 300 m na ul Dwernickiego autobusy przystanek “RKS Orzeł” autobus nr 173, 202, N21, N71 w kierunku Gocławek Wschodni.
Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 400 m: ul. Grochowska ( przystanek “Międzyborska 03”) tramwaje nr 3, 6, 22, 24, 26
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku w odległości kilku metrów od wejścia przy ul. Podskarbińskiej.
Najbliższy postój taksówek w odległości 450 m przy ul. Dwernickiego.

2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejścia na stadion są oznakowane.
Wejście do pomieszczeń administracyjnych usytuowane jest w budynku przy trybunie głównej na piętrze budynku.
Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia przy wejściu głównym.
Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego na terenie obiektu.
Korytarze na parterze i piętrze prowadzące do w.c. są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób.
Pomieszczenia są oznaczone tabliczkami informacyjnymi dla osób niewidomych i słabowidzących (z numerem w brajlu, druku w wysokim kontraście oraz z informacją odczytywaną smartfonem przez NFC).
Schody służą do przemieszczania się na trybunę dla publiczności i pomieszczeń biurowych obiektu.
Na terenie obiektu nie ma windy dla osób niepełnosprawnych.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.
Brak jest ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na portalu istnieją ułatwienia przeglądania treści przez osoby niedowidzące:
Zmiana wielkości czcionki;
Zmiana kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Strona jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Miejskie Centrum Kontaktu 19115 czynne jest 24/7:
tel 19115,
e-mail: kontakt@um.warszawa.pl,
Portal: https://warszawa19115.pl/.(link otwiera się w nowej karcie)
Bezpłatna aplikacja 19115
Czat: https://warszawa19115.pl/czat(link otwiera się w nowej karcie).
Na stronie 19115 jest możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego. Informacje o usłudze tłumacza migowego online oraz usłudze tłumacza migowego można znaleźć również na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/dostepnosc-urzedu-1 (link otwiera się w nowej karcie)
Dostęp alternatywny można uzyskać kontaktując się z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Możliwe jest odczytanie treści niedostępnej (krótsze teksty - max do 1 strony A4).Można również zarejestrować w 19115 wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej. Zarejestrowany wniosek jest przekazywany do właściciela treści.