Cennik OSiR Praga-Południe

Cennik - Siennicka 40B. Hala "Siennicka"

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Bilet normalny - badminton Cena dotyczy korzystania z jednego boiska do badmintona, codziennie w godzinach otwarcia 60 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 46,00 zł 8%
Bilet normalny KW - badminton Cena dotyczy korzystania z jednego boiska do badmintona, codziennie w godzinach otwarcia 60 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 38,00 zł 8%
Bilet ulgowy - badminton Cena dotyczy korzystania z jednego boiska do badmintona, codziennie w godzinach otwarcia 60 min. Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby fizyczne od 55 roku życia. 30,00 zł 8%
Bilet ulgowy KW - badminton Cena dotyczy korzystania z jednego boiska do badmintona, codziennie w godzinach otwarcia 60 min. Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby posiadające Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka. 24,00 zł 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Bilet "Senior" Jednorazowy udział w zajęciach. 60 min. Cena dotyczy 1 godz. jednorazowego udziału w zajęciach dla seniorów, prowadzonych od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -16.00. Uprawnieni: emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne od 55 roku życia. 5,00 zł 8%
Bilet gimnastyka Jednorazowy udział w zajęciach. 60 min. Cena dotyczy 1 godz. jednorazowego udziału w zajęciach. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 20,00 zł 8%
Bilet ulgowy gimnastyka Jednorazowy udział w zajęciach. 60 min. Cena dotyczy 1 godz. jednorazowego udziału w zajęciach. Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby fizyczne od 55 roku życia. 10,00 zł 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Bilet normalny - siłownia Uprawnia do jednorazowego skorzystania z siłowni bez limitu czasowego, codziennie w godzinach otwarcia. bez ograniczeń Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 18,00 zł 8%
Bilet normalny KW - siłownia Uprawnia do jednorazowego skorzystania z siłowni bez limitu czasowego, codziennie w godzinach otwarcia. bez ograniczeń Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 15,00 zł 8%
Bilet ulgowy - siłownia Uprawnia do jednorazowego skorzystania z siłowni bez limitu czasowego, codziennie w godzinach otwarcia. bez ograniczeń Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby fizyczne od 55 roku życia. 14,00 zł 8%
Bilet ulgowy KW - siłownia Uprawnia do jednorazowego skorzystania z siłowni bez limitu czasowego, codziennie w godzinach otwarcia. bez ograniczeń Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby posiadające Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka. 12,00 zł 8%
Karnet "bez limitu" Uprawnia do korzystania przez 30 dni z siłowni, jeden raz dziennie bez limitu czasowego w godzinach otwarcia. bez ograniczeń Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 110,00 zł 8%
Karnet "bez limitu" ulgowy Uprawnia do korzystania przez 30 dni z siłowni, jeden raz dziennie bez limitu czasowego w godzinach otwarcia. bez ograniczeń Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby fizyczne od 55 roku życia. 90,00 zł 8%
Bilet instruktorski - siłownia Prowadzenie zajęć na siłowni z 1 osobą (trening indywidualny). bez ograniczeń Z biletu instruktorskiego może skorzystać przedsiębiorca na podstawie umowy podpisanej z Ośrodkiem. Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać uprawnienia do prowadzenia zajęć oraz ubezpieczenie OC. 50,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Bilet normalny - ścianka wspinaczkowa Cena dotyczy jednorazowego korzystania ze ścianki wspinaczkowej przez osoby posiadające uprawnienia, w godz. otwarcia bez ograniczeń Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 22,00 zł 8%
Bilet normalny KW - ścianka wspinaczkowa Cena dotyczy jednorazowego korzystania ze ścianki wspinaczkowej przez osoby posiadające uprawnienia, w godz. otwarcia bez ograniczeń Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 18,00 zł 8%
Bilet ulgowy - ścianka wspinaczkowa Cena dotyczy jednorazowego korzystania ze ścianki wspinaczkowej przez osoby posiadające uprawnienia, w godz. otwarcia bez ograniczeń Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby fizyczne od 55 roku życia. 18,00 zł 8%
Bilet ulgowy KW - ścianka wspinaczkowa Cena dotyczy jednorazowego korzystania ze ścianki wspinaczkowej przez osoby posiadające uprawnienia, w godz. otwarcia bez ograniczeń Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby posiadające Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka. 15,00 zł 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Bilet normalny - tenis stołowy  Cena dotyczy korzystania z jednego stołu do tenisa stołowego, codziennie w godzinach otwarcia 60 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 20,00 zł 8%
Bilet normalny KW - tenis stołowy  Cena dotyczy korzystania z jednego stołu do tenisa stołowego, codziennie w godzinach otwarcia 60 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 15,00 zł 8%
Bilet ulgowy - tenis stołowy  Cena dotyczy korzystania z jednego stołu do tenisa stołowego, codziennie w godzinach otwarcia 60 min. Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby fizyczne od 55 roku życia. 14,00 zł 8%
Bilet ulgowy KW - tenis stołowy  Cena dotyczy korzystania z jednego stołu do tenisa stołowego, codziennie w godzinach otwarcia 60 min. Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby posiadające Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka. 12,00 zł 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Wynajem bieżni ze skocznią Wynajem całej bieżni ze skocznią. Cena dotyczy 1 godz. wynajmu bieżni ze skocznią, w godzinach otwarcia obiektu. 60 min. Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 100,00 zł 23%
Wynajem jednego toru bieżni Wynajem jednego toru bieżni. Cena dotyczy 1 godz. wynajmu toru,  w godzinach otwarcia obiektu. 60 min. Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 20,00 zł 23%
Wynajem bieżni ze skocznią Wynajem całej bieżni ze skocznią. Cena dotyczy 1 godz. wynajmu bieżni ze skocznią,  w godzinach otwarcia obiektu. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy. 50,00 zł -
Wynajem jednego toru bieżni  Wynajem jednego toru bieżni. Cena dotyczy 1 godz. wynajmu toru, w godzinach otwarcia obiektu. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy. 10,00 zł -
Wynajem bieżni ze skocznią Wynajem całej bieżni ze skocznią od poniedziałku do piątku do godziny 17.00. Cena dotyczy 1 godz.  60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  90,00 zł 23%
Wynajem jednego toru bieżni   Wynajem jednego toru bieżni od poniedziałku do piątku do godziny 17.00. Cena dotyczy 1 godz.  60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  15,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Wynajem dużej sali  Wynajem dużej sali na zajęcia sportowo-rekreacyjne. Cena dotyczy 1 godz. wynajmu dużej sali, od poniedziałku do czwartku w godzinach otwarcia obiektu oraz w piątki do godziny 17.00 60 min. Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 390,00 zł 23%
Wynajem dużej sali weekend Wynajem dużej sali na zajęcia sportowo-rekreacyjne. Cena dotyczy 1 godz. wynajmu dużej sali w piątki od godz. 17.00. oraz soboty i niedziele w godzinach otwarcia obiektu 60 min. Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 290,00 zł 23%
Wynajem dwóch sektorów dużej sali   Wynajem dwóch sektorów dużej sali na zajęcia sportowo-rekreacyjne, codziennie w godzinach otwarcia obiektu. Cena dotyczy 1 godz. wynajmu dwóch sektorów dużej sali, codziennie w godzinach otwarcia obiektu.  60 min. Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 260,00 zł 23%
Wynajem jednego sektora dużej sali   Wynajem jednego sektora dużej sali na zajęcia sportowo-rekreacyjne, codziennie w godzinach otwarcia obiektu. Cena dotyczy 1 godz. wynajmu jednego sektora dużej sali, codziennie w godzinach otwarcia obiektu  60 min. Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 130,00 zł 23%
Wynajem dużej sali  Wynajem  dużej sali na imprezy i zawody sportowo-rekreacyjne, codziennie w godzinach otwarcia obiektu. Cena dotyczy 1 godz. wynajmu dużej sali na imprezy i zawody sportowo – rekreacyjne  60 min. Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 400,00 zł 23%
Wynajem dużej sali  Wynajem  dużej sali na imprezy inne niż sportowo-rekreacyjne, codziennie w godzinach otwarcia obiektu. Cena dotyczy 1 godz. wynajmu dużej sali na imprezy inne niż sportowo-rekreacyjne. Cena indywidulanie będzie ustalana z klientem komercyjnym na podstawie negocjacji, minimum 650 zł. - Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. min. 650 zł 23%
Wynajem dużej sali  Wynajem  dużej sali na zajęcia sportowo-rekreacyjne, po uprzednim podpisaniu porozumienia. Cena dotyczy 1 godz.  w godzinach otwarcia obiektu. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy. 186,00 zł -
Wynajem dwóch sektorów dużej sali   Wynajem  dużej sali na zajęcia sportowo-rekreacyjne, po uprzednim podpisaniu porozumienia. Cena dotyczy 1 godz.  w godzinach otwarcia obiektu. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy. 124,00 zł -
Wynajem jednego sektora dużej sali   Wynajem  dużej sali na zajęcia sportowo-rekreacyjne, po uprzednim podpisaniu porozumienia. Cena dotyczy 1 godz.  w godzinach otwarcia obiektu 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy. 62,00 zł -
Wynajem dużej sali  Wynajem dużej sali od poniedziałku do piątku do godziny 17.00. Cena dotyczy 1 godz.  60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  300,00 zł 23%
Wynajem dwóch sektorów dużej sali   Wynajem dużej sali od poniedziałku do piątku do godziny 17.00. Cena dotyczy 1 godz.  60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  200,00 zł 23%
Wynajem jednego sektora dużej sali   Wynajem dużej sali od poniedziałku do piątku do godziny 17.00. Cena dotyczy 1 godz.  60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  100,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku  VAT
Wynajem małej sali   Wynajem małej sali. Cena dotyczy 1 godz. wynajmu małej sali,  w godzinach otwarcia obiektu. 60 min. Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 100,00 zł 23%
Wynajem małej sali   Wynajem małej sali. Cena dotyczy 1 godz. wynajmu małej sali,  w godzinach otwarcia obiektu. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy. 73,00 zł -
Wynajem małej sali   Wynajem małej sali od poniedziałku do piątku do godziny 17.00. Cena dotyczy 1 godz.  60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  90,00 zł 23%
Wynajem jednego pomostu na małej sali   Wynajem jednego pomostu na małej sali. Cena dotyczy 1 godz. wynajmu jednego pomostu na małej sali,  w godzinach otwarcia obiektu. 60 min. Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 20,00 zł 23%
Wynajem jednego pomostu na małej sali   Wynajem jednego pomostu na małej sali. Cena dotyczy 1 godz. wynajmu jednego pomostu na małej sali,  w godzinach otwarcia obiektu. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy. 10,00 zł -
Wynajem jednego pomostu na małej sali   Wynajem jedego pomostu na małej sali od poniedziałku do piątku do godziny 17.00. Cena dotyczy 1 godz.  60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  15,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Wynajem całej siłowni Wynajem całej siłowni. Cena dotyczy 1 godz. wynajmu siłowni, w godzinach otwarcia obiektu. 60 min. Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 250,00 zł 23%
Wynajem całej siłowni Wynajem całej siłowni od poniedziałku do piątku do godziny 17.00. Cena dotyczy 1 godz. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy. 100,00 zł -
Wynajem całej siłowni Wynajem całej siłowni od poniedziałku do piątku do godziny 17.00. Cena dotyczy 1 godz.  60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  250,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Wynajem ścianki wspinaczkowej  Wynajem całej ścianki wspinaczkowej. Cena dotyczy 1 godz. wynajmu ścianki wspinaczkowej, w godzinach otwarcia obiektu. 60 min. Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 150,00 zł 23%
Wynajem ścianki wspinaczkowej  Wynajem całej ścianki wspinaczkowej. Cena dotyczy 1 godz. wynajmu ścianki wspinaczkowej, w godzinach otwarcia obiektu. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy. 120,00 zł -
Wynajem ścianki wspinaczkowej  Wynajem całej ścianki wspinaczkowej od poniedziałku do piątku w do godziny 17.00. Cena dotyczy 1 godz.  60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  150,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystac z usługi Cena brutto Stawka podatku VAT
Wynajem obiektu na cele niezwiązane z działalnością obiektu sportowego Wynajem obiektu na inne cele niezwiązane z działalnością sportową obiektu. do ustalenia Przedsiębiorcy i instytucje. do ustalenia 23%

 

Nazwa usługi Opis usługi  Czas trwania usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Ekspozycja materiałów reklamowych powyżej formatu A4 Usługa obejmuje ekspozycję przez 1 miesiąc reklamy w formie baneru, plakatu, wszystkich rodzajów standów, rollupów, flag i innych materiałów w formacie powyżej A4 w obiekcie Ośrodka. Podana cena dotyczy 1m2 eksponowanej reklamy. Opłata wyliczana jest poprzez pomnożenie powierzchni eksponowanej reklamy (ustalonej jako iloczyn długości i szerokości) przez cenę brutto, przy czym minimalna opłata nie może być mniejsza niż cena za 1 m2. 1 miesiąc 61,50 zł 23%
Ekspozycja materiałów reklamowych do formatu A4 włącznie Usługa obejmuje ekspozycję reklamy w formie plakatów, naklejek i innych materiałów do formatu A4 włącznie. Podana cena jest ceną za ekspozycję jednej sztuki plakatu, naklejki lub innego materiału przez 1 miesiąc. 1 miesiąc 24,60 zł 23%
Dystrybucja materiałów reklamowych Usługa obejmuje rozdawanie ulotek lub innych materiałów reklamowych i promocyjnych w formacie poniżej A4 na obiekcie Ośrodka. Cena obejmuje świadczenie usługi przez 1 miesiąc na jednym obiekcie Ośrodka. 1 miesiąc 61,50 zł 23%

 

Inne formy reklamy, które nie są uwzględnione w cenniku usług reklamowych będą indywidualnie skalkulowane na podstawie pisemnego zapytania o cenę. Możliwe jest udzielenie przez Ośrodek zniżki do 90% ceny podmiotom, które zawarły umowy na wynajem obiektu. Ceny dotyczą ekspozycji materiałów reklamowych w obiektach Ośrodka przez minimum 1 miesiąc. Cennik nie ma zastosowania przy ekspozycji reklam podczas imprez.

Opłata Opis usługi Czas trwania usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Opłata za wydanie karty lub duplikatu karty Wniesienie opłaty za wydanie karty lub duplikatu karty elektronicznej (karnetu) w przypadku jej zagubienia lub zniszczenia. - 5,00 zł 23%
Opłata za zagubiony kluczyk do szafki depozytowej Wniesienie opłaty za zagubiony kluczyk do szafki depozytowej. - 50,00 zł 23%
Opłata za zagubiony kluczyk do szatni Wniesienie opłaty w przypadku zagubienia kluczyka do szatni - 300,00 zł 23%

Cennik - Biłgorajska 2. Pływalnia "Szuwarek"

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Gimnastyka na sali "Aktywny Senior" Ćwiczenia izometryczne i zozciagające, poprawiające ruchomość stawów, zajęcia z instruktorem. 60 min. Osoby fizyczne od 55 roku życia. 5,00 zł 8%
Bilet normalny Rożne formy ćwiczeń fitness, zajęcia z instruktorem. 60 min. Osoby fizyczne od 18 roku życia. 20,00 zł 8%
Bilet ulgowy Rożne formy ćwiczeń fitness, zajęcia z instruktorem. 60 min. Cena dotyczy 1 godz. jednorazowego udziału w zajęciach. Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby fizyczne od 55 roku życia. 10,00 zł 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Bilet normalny   Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. 60 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 17,00 zł 8%
Bilet normalny KW   Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. 60 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 14,00 zł 8%
Bilet ulgowy   Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. Osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają dodatkowo 30 min. czasu technicznego. 60 min. Dzieci od 5 roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna.  12,00 zł 8%
Bilet ulgowy KW   Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. Osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają dodatkowo 30 min. czasu technicznego. 60 min. Dzieci od 5 roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka lub Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka. 10,00 zł 8%
Gimnastyka w wodzie   Zajęcia rekreacyjne w wodzie z instruktorem, w grupie do 15 osób. 30 min. zajęć + 15 min pływania rekreacyjnego + 20 min. czasu technicznego. 65 min. Osoby fizyczne od 16 roku życia. 30,00 zł 8%
Gimnastyka w wodzie "Aktywny Senior" Ćwiczenia izometryczne i zozciagające, poprawiające ruchomość stawów. Zajęcia w wodzie z instruktorem, w grupie do 15 osób. 30 min. zajęć + 30 min pływania rekreacyjnego + 20 min. czasu technicznego. 80 min. Osoby fizyczne od 55 roku życia. 9,00 zł 8%
Indywidualna nauka pływania Indywidualne zajęcia nauki pływania z instruktorem.  30 min. zajęć + 20 min. czasu technicznego. 50 min. Osoby fizyczne od 4 roku życia. 50,00 zł 8%
Nauka pływania w grupie Zajęcia nauki pływania z instruktorem, w grupie do 15 osób. Różne poziomy zaawansowania.  30 min. zajęć + 20 min. czasu technicznego. 50 min. Osoby fizyczne od 3 miesiąca życia. 27,00 zł 8%
Bilet instruktorski Wstęp do strefy płatnej, prowadzenie zajęć nauki lub doskonalenia pływania dla 1 osoby. 60 min. Z biletu instruktorskiego może skorzystać przedsiębiorca na podstawie umowy podpisanej z Ośrodkiem. Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać uprawnienia do prowadzenia zajęć oraz ubezpieczenie OC. 40,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Bilet normalny   Korzystanie z urządzeń siłowni. bez ograniczeń Osoby fizyczne od 16 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 18,00 zł 8%
Bilet normalny KW   Uprawnia do jednorazowego skorzystania z siłowni bez limitu czasowego, codziennie w godzinach otwarcia. bez ograniczeń Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 15,00 zł 8%
Bilet ulgowy   Korzystanie z urządzeń siłowni. bez ograniczeń Młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne od 16 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 14,00 zł 8%
Bilet ulgowy KW   Uprawnia do jednorazowego skorzystania z siłowni bez limitu czasowego, codziennie w godzinach otwarcia. bez ograniczeń Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby posiadające Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka. 12,00 zł 8%
Bilet instruktorski Prowadzenie zajęć na siłowni z 1 osobą (trening indywidualny). 60 min. Z biletu instruktorskiego może skorzystać przedsiębiorca na podstawie umowy podpisanej z Ośrodkiem. Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać uprawnienia do prowadzenia zajęć oraz ubezpieczenie OC. 50,00 zł 23%
Karnet "bez limitu" Korzystanie z urządzeń siłowni przez okres 30 dni od dnia zakupu karnetu. bez ograniczeń Osoby fizyczne od 16 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 110,00 zł 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Wynajęcie całej sali fitness Wyłączne korzystanie z sali fitness po uprzednim podpisaniu umowy. 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje, szkoły niepubliczne,organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.   100,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Wynajęcie 1 toru Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru po uprzednim podpisaniu umowy. W przypadku wynajmu większej części niecki sportowej lub niecki małej cena liczona jest proporcjonalnie do liczby torów.  Dopuszcza się ustalenie ceny na podstawie konkursu ofert. Stawka minimalna za wynajem toru będzie podawana każdorazowo w warunkach konkursu ofert. 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje 170,00 zł 23%
Wynajęcie 1 toru Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru w dni powszednie do godziny 17.00, po uprzednim podpisaniu umowy. W przypadku wynajmu większej części niecki sportowej lub niecki małej cena liczona jest proporcjonalnie do liczby torów.  Dopuszcza się ustalenie ceny na podstawie konkursu ofert. Stawka minimalna za wynajem toru będzie podawana każdorazowo w warunkach konkursu ofert. 60 min. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  100,00 zł 23%
Wynajęcie 1 toru Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru w dni powszednie po godzinie 17.00 oraz w soboty i niedziele, po uprzednim podpisaniu umowy. W przypadku wynajmu większej części niecki sportowej lub niecki małej cena liczona jest proporcjonalnie do liczby torów.  Dopuszcza się ustalenie ceny na podstawie konkursu ofert. Stawka minimalna za wynajem toru będzie podawana każdorazowo w warunkach konkursu ofert. 60 min. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  150,00 zł 23%
Wynajęcie 1 toru Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru po uprzednim podpisaniu umowy. W przypadku wynajmu większej części niecki sportowej lub niecki małej cena liczona jest proporcjonalnie do liczby torów. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 60,00 zł -
Wynajęcie 1 toru Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru po uprzednim podpisaniu umowy. W przypadku wynajmu większej części niecki sportowej lub niecki małej cena liczona jest proporcjonalnie do liczby torów.  Dopuszcza się ustalenie ceny na podstawie konkursu ofert. Stawka minimalna za wynajem toru będzie podawana każdorazowo w warunkach konkursu ofert. 60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego.  100,00 zł 23%
Wynajem obiektu na cele niezwiązane z działalnością obiektu sportowego Wynajem obiektu na inne cele niezwiązane z działanością sportową obiektu. do ustalenia Przedsiębiorcy i instytucje. do ustalenia 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Ekspozycja materiałów reklamowych powyżej formatu A4 Usługa obejmuje ekspozycję przez 1 miesiąc reklamy w formie baneru, plakatu, wszystkich rodzajów standów, rollupów, flag i innych materiałów w formacie powyżej A4 w obiekcie Ośrodka. Podana cena dotyczy 1m2 eksponowanej reklamy. Opłata wyliczana jest poprzez pomnożenie powierzchni eksponowanej reklamy (ustalonej jako iloczyn długości i szerokości) przez cenę brutto, przy czym minimalna opłata nie może być mniejsza niż cena za 1 m2. 1 miesiąc 61,50 zł 23%
Ekspozycja materiałów reklamowych do formatu A4 włącznie Usługa obejmuje ekspozycję reklamy w formie plakatów, naklejek i innych materiałów do formatu A4 włącznie. Podana cena jest ceną za ekspozycję jednej sztuki plakatu, naklejki lub innego materiału przez 1 miesiąc. 1 miesiąc 24,60 zł 23%
Dystrybucja materiałów reklamowych Usługa obejmuje rozdawanie ulotek lub innych materiałów reklamowych i promocyjnych w formacie poniżej A4 na obiekcie Ośrodka. Cena obejmuje świadczenie usługi przez 1 miesiąc na jednym obiekcie Ośrodka. 1 miesiąc

6

 

 

1,50 zł

23%

 

Inne formy reklamy, które nie są uwzględnione w cenniku usług reklamowych będą indywidualnie skalkulowane na podstawie pisemnego zapytania o cenę.Możliwe jest udzielenie przez Ośrodek zniżki do 90% ceny podmiotom, które zawarły umowy na wynajem obiektu. Ceny dotyczą ekspozycji materiałów reklamowych w obiektach Ośrodka przez minimum 1 miesiąc. Cennik nie ma zastosowania przy ekspozycji reklam podczas imprez.dmiotom, które zawarły umowy na wynajem obiektu.

Opłata Opis usługi Czas trwania usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Opłata za przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni krytej (pływanie rekreacyjne oraz zajęcia zorganizowane) Przebywanie w strefie płatnej pływalni krytej po przekroczeniu czasu. 1 min 0,30 zł 8%
Opłata za przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni krytej (bilet jednorazowy instruktorski)                                                 Przebywanie w strefie płatnej pływalni krytej po przekroczeniu czasu. 1 min 1,00 zł 23%
Opłata za przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni krytej (opieka) Przebywanie w strefie płatnej pływalni krytej powyżej 30 min., w związku z udzielaniem pomocy w szatni dziecku przez jego opiekuna. 1 min 0,30 zł 8%
Opłata za wydanie karty lub duplikatu karty Wniesienie opłaty za wydanie karty lub duplikatu karty elektronicznej (karnetu) w przypadku jej zagubienia lub zniszczenia. - 5,00 zł 23%
Opłata za zagubiony lub zniszczony transponder z chipem lub kluczyk do szafki Wniesienie opłaty w przypadku zagubienia lub zniszczenia transpondera z chipem (opaski) umożliwiającej zalogowanie się do systemu ESOK oraz otwarcie szafki ubraniowej lub kluczyka do szafki. - 20,00 zł 23%
Opłata za wynajęcie szafki depozytowej Wniesienie opłaty za wynajęcie szafki depozytowej. - 5,00 zł 23%
Opłata za zagubiony kluczyk do szafki depozytowej Wniesienie opłaty za zagubiony kluczyk do szafki depozytowej. - 300,00 zł 23%
Opłata za wynajem regału do przechowywania sprzętu i akcesoriów pływackich Wynajem regału z 3 półkami o wymiarach 128x60x175cm (dł./szer./wys.) na obrotowych kółkach. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy. 1 miesiąc 200,00 zł 23%
Opłata za prowadzenie zajęć nauki pływania dla grupy do 15 osób Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę, po uprzednim podpisaniu porozumienia. 30 min 70,00 zł -
Opłata za prowadzenie zajęć nauki pływania dla grupy do 15 osób Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, w dni powszednie do godziny 17.00. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy. 30 min 100,00 zł 8%
Opłata za zagubiony numerek do szatni Wniesienie opłaty w przypadku zagubienia numerka do szatni - 10,00 zł 23%

Cennik - gen. T. Bora-Komorowskiego 40. Pływalnia “Wodnik”

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystaćz usługi  Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Gimnastyka na sali "Aktywny Senior" Ćwiczenia izometryczne i rozciagające, poprawiające ruchomość stawów, zajęcia z instruktorem. 60 min. Osoby fizyczne od 55 roku życia. 5,00 zł 8%
Bilet normalny Rożne formy ćwiczeń fitness, zajęcia z instruktorem. 60 min. Osoby fizyczne od 18 roku życia. 20,00 zł 8%
Bilet ulgowy Rożne formy ćwiczeń fitness, zajęcia z instruktorem. 60 min. Cena dotyczy 1 godz. jednorazowego udziału w zajęciach. Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby fizyczne od 55 roku życia. 10,00 zł 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Bilet normalny   Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. 60 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 19,00 zł 8%
Bilet normalny KW Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. 60 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 16,00 zł 8%
Bilet ulgowy   Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. Osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają dodatkowo 30 min. czasu technicznego. 60 min. Dzieci od 5 roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna.  13,00 zł 8%
Bilet ulgowy KW Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. Osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają dodatkowo 30 min. czasu technicznego. 60 min. Dzieci od 5 roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka lub Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka. 11,00 zł 8%
Gimnastyka w wodzie   Zajęcia rekreacyjne w wodzie z instruktorem, w grupie do 15 osób. 30 min. zajęć + 15 min pływania rekreacyjnego + 20 min. czasu technicznego. 65 min. Osoby fizyczne od 16 roku życia. 30,00 zł 8%
Gimnastyka w wodzie "Aktywny Senior" Ćwiczenia izometryczne i rozciagające, poprawiające ruchomość stawów. Zajęcia w wodzie z instruktorem, w grupie do 15 osób. 30 min. zajęć + 30 min pływania rekreacyjnego + 20 min. czasu technicznego. 80 min. Osoby fizyczne od 55 roku życia. 9,00 zł 8%
Indywidualna nauka pływania Indywidualne zajęcia nauki pływania z instruktorem.  30 min. zajęć + 20 min. czasu technicznego. 50 min. Osoby fizyczne od 4 roku życia. 50,00 zł 8%
Nauka pływania w grupie Zajęcia nauki pływania z instruktorem, w grupie do 15 osób. Różne poziomy zaawansowania.  30 min. zajęć + 20 min. czasu technicznego. 50 min. Osoby fizyczne od 3 miesiąca życia. 27,00 zł 8%
Bilet instruktorski Wstęp do strefy płatnej, prowadzenie zajęć nauki lub doskonalenia pływania dla 1 osoby. 60 min. Z biletu instruktorskiego może skorzystać przedsiębiorca na podstawie umowy podpisanej z Ośrodkiem. Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać uprawnienia do prowadzenia zajęć oraz ubezpieczenie OC. 40,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Wynajęcie całej sali fitness Wyłączne korzystanie z sali fitness po uprzednim podpisaniu umowy. 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje, szkoły niepubliczne,organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.   100,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Wynajęcie 1 toru Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru po uprzednim podpisaniu umowy. W przypadku wynajmu większej części niecki sportowej lub niecki małej cena liczona jest proporcjonalnie do liczby torów.  Dopuszcza się ustalenie ceny na podstawie konkursu ofert. Stawka minimalna za wynajem toru będzie podawana każdorazowo w warunkach konkursu ofert. 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje. 170,00 zł 23%
Wynajęcie 1 toru Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru w dni powszednie do godziny 17.00, po uprzednim podpisaniu umowy. W przypadku wynajmu większej części niecki sportowej lub niecki małej cena liczona jest proporcjonalnie do liczby torów.  Dopuszcza się ustalenie ceny na podstawie konkursu ofert. Stawka minimalna za wynajem toru będzie podawana każdorazowo w warunkach konkursu ofert. 60 min. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  100,00 zł 23%
Wynajęcie 1 toru Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru w dni powszednie po godzinie 17.00 oraz w soboty i niedziele, po uprzednim podpisaniu umowy. W przypadku wynajmu większej części niecki sportowej lub niecki małej cena liczona jest proporcjonalnie do liczby torów.  Dopuszcza się ustalenie ceny na podstawie konkursu ofert. Stawka minimalna za wynajem toru będzie podawana każdorazowo w warunkach konkursu ofert. 60 min. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  150,00 zł 23%
Wynajęcie 1 toru Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru po uprzednim podpisaniu umowy. W przypadku wynajmu większej części niecki sportowej lub niecki małej cena liczona jest proporcjonalnie do liczby torów. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 60,00 zł -
Wynajęcie 1 toru Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru po uprzednim podpisaniu umowy. W przypadku wynajmu większej części niecki sportowej lub niecki małej cena liczona jest proporcjonalnie do liczby torów.  Dopuszcza się ustalenie ceny na podstawie konkursu ofert. Stawka minimalna za wynajem toru będzie podawana każdorazowo w warunkach konkursu ofert. 60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego.  100,00 zł 23%
Wynajem obiektu na cele niezwiązane z działalnością obiektu sportowego Wynajem obiektu na inne cele niezwiązane z działanością sportową obiektu. do ustalenia Przedsiębiorcy i instytucje. do ustalenia 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Ekspozycja materiałów reklamowych powyżej formatu A4 Usługa obejmuje ekspozycję przez 1 miesiąc reklamy w formie baneru, plakatu, wszystkich rodzajów standów, rollupów, flag i innych materiałów w formacie powyżej A4 w obiekcie Ośrodka. Podana cena dotyczy 1m2 eksponowanej reklamy. Opłata wyliczana jest poprzez pomnożenie powierzchni eksponowanej reklamy (ustalonej jako iloczyn długości i szerokości) przez cenę brutto, przy czym minimalna opłata nie może być mniejsza niż cena za 1 m2. 1 miesiąc 61,50 zł 23%
Ekspozycja materiałów reklamowych do formatu A4 włącznie Usługa obejmuje ekspozycję reklamy w formie plakatów, naklejek i innych materiałów do formatu A4 włącznie. Podana cena jest ceną za ekspozycję jednej sztuki plakatu, naklejki lub innego materiału przez 1 miesiąc. 1 miesiąc 24,60 zł 23%
Dystrybucja materiałów reklamowych Usługa obejmuje rozdawanie ulotek lub innych materiałów reklamowych i promocyjnych w formacie poniżej A4 na obiekcie Ośrodka. Cena obejmuje świadczenie usługi przez 1 miesiąc na jednym obiekcie Ośrodka. 1 miesiąc 61,50 zł 23%

 

Inne formy reklamy, które nie są uwzględnione w cenniku usług reklamowych będą indywidualnie skalkulowane na podstawie pisemnego zapytania o cenę.Możliwe jest udzielenie przez Ośrodek zniżki do 90% ceny podmiotom, które zawarły umowy na wynajem obiektu. Ceny dotyczą ekspozycji materiałów reklamowych w obiektach Ośrodka przez minimum 1 miesiąc. Cennik nie ma zastosowania przy ekspozycji reklam podczas imprez.dmiotom, które zawarły umowy na wynajem obiektu.

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Opłata za przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni krytej (pływanie rekreacyjne oraz zajęcia zorganizowane) Przebywanie w strefie płatnej pływalni krytej po przekroczeniu czasu. 1 min 0,30 zł 8%
Opłata za przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni krytej (bilet jednorazowy instruktorski) Przebywanie w strefie płatnej pływalni krytej po przekroczeniu czasu. 1 min 1,00 zł 23%
Opłata za przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni krytej (opieka) Przebywanie w strefie płatnej pływalni krytej powyżej 30 min., w związku z udzielaniem pomocy w szatni dziecku przez jego opiekuna. 1 min 0,30 zł 8%
Opłata za wydanie karty lub duplikatu karty Wniesienie opłaty za wydanie karty lub duplikatu karty elektronicznej (karnetu) w przypadku jej zagubienia lub zniszczenia. - 5,00 zł 23%
Opłata za zagubiony lub zniszczony transponder z chipem lub kluczyk do szafki Wniesienie opłaty w przypadku zagubienia lub zniszczenia transpondera z chipem (opaski) umożliwiającej zalogowanie się do systemu ESOK oraz otwarcie szafki ubraniowej lub kluczyka do szafki. - 50,00 zł 23%
Opłata za wynajem regału do przechowywania sprzętu i akcesoriów pływackich Wynajem regału z 3 półkami o wymiarach 128x60x175cm (dł./szer./wys.) na obrotowych kółkach. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy. 1 miesiąc 200,00 zł 23%
Opłata za prowadzenie zajęć nauki pływania dla grupy do 15 osób Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę, po uprzednim podpisaniu porozumienia. 30 min 70,00 zł -
Opłata za prowadzenie zajęć nauki pływania dla grupy do 15 osób Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, w dni powszednie do godziny 17.00. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy. 30 min 100,00 zł 8%
Opłata za wejście do strefy saun Opłata za każdorazowe przejście przez bramkę do strefy saun. Doliczane do usługi zgodnie z uprawnieniami poszczególnych usług. Płatne przy wyjściu z pływalni. 1 wejście 5,00 zł 8%
Opłata za zagubiony numerek do szatni Wniesienie opłaty w przypadku zagubienia numerka do szatni - 10,00 zł 23%

Cennik - Saska 80. Hala “Saska”

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Bilet Gimnastyka Senior Jednorazowy udziału w zajęciach gimnastycznych dla seniorów od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00 60 min. Renciści i emeryci, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 5,00 zł 8%
Bilet normalny Jednorazowy udziału w zajęciach fitness. 60 min. Osoby fizyczne od 18 roku życia. 20,00 zł 8%
Bilet ulgowy Jednorazowy udziału w zajęciach fitness. 60 min. Cena dotyczy 1 godz. jednorazowego udziału w zajęciach. Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby fizyczne od 55 roku życia. 10,00 zł 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzysta z usługi Cena brutto uslugi Stawka podatku VAT
Bilet - gra w kręgle Wstęp - gra w kręgle na jednym torze (do 8 osób) od poniedziałku do czwartku 60 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 70,00 zł 8%
Bilet - gra w kręgle Wstęp - gra w kręgle na jednym torze (do 8 osób) w niedzielę 60 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 80,00 zł 8%
Bilet - gra w kręgle Wstęp - gra w kręgle na jednym torze (do 8 osób) w piątki i soboty 60 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie.  110,00 zł 8%
Bilet - kręgle rodzinne Gra w kręgle na jednym torze (do 8 osób) w soboty w godzinach 12.00-16.00 60 min. Rodziny z minimum jednym dzieckiem do 16 lat, emeryci i renciści. 60,00 zł 8%
Bilet - kręgle ulgowe KW Gra w kręgle na jednym torze (do 8 osób) od poniedziałku do czwartku 60 min. Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci, renciści po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby posiadające Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka lub Kartę  warszawianki/ Kartę  warszawiaka. 55,00 zł 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Bilet normalny Usługa korzystania z jednego kortu do ricocheta w sobotę i niedzielę w godzinach otwarcia oraz od poniedziałku do piątku po godzinie 16.00 35 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie.  50,00 zł 8%
Bilet normalny - KW Usługa korzystania z jednego kortu do ricocheta w sobotę i niedzielę w godzinach otwarcia oraz od poniedziałku do piątku po godzinie 16.00 35 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 40,00 zł 8%
Bilet normalny Usługa korzystania z jednego kortu do ricocheta od poniedziałku do piątku do godziny 16.00 35 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie.  30,00 zł 8%
Bilet normalny - KW Usługa korzystania z jednego kortu do ricocheta od poniedziałku do piątku do godziny 16.00 35 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 24,00 zł 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Bilet normalny Jednorazowe korzystanie z urządzeń siłowni. bez ograniczeń Osoby fizyczne od 16 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 18,00 zł 8%
Bilet normalny KW  Uprawnia do jednorazowego skorzystania z siłowni bez limitu czasowego, codziennie w godzinach otwarcia. bez ograniczeń Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 15,00 zł 8%
Bilet ulgowy Jednorazowe korzystanie z urządzeń siłowni. bez ograniczeń Młodzież ucząca się do 26 roku życia oraz osoby niepełnosprawne , które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie, emeryci i renciści. 14,00 zł 8%
Bilet ulgowy KW  Uprawnia do jednorazowego skorzystania z siłowni bez limitu czasowego, codziennie w godzinach otwarcia. bez ograniczeń Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby posiadające Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka, emeryci i renciści  posiadający Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 12,00 zł 8%
Karnet "miesięczny" Korzystanie jeden raz dziennie z urządzeń siłowni przez okres 30 dni od dnia zakupu karnetu. bez ograniczeń Osoby fizyczne od 16 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 110,00 zł 8%
Karnet "miesięczny" ulgowy Korzystanie jeden raz dziennie z urządzeń siłowni przez okres 30 dni od dnia zakupu karnetu. bez ograniczeń Młodzież ucząca się do 26 roku życia , które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie, emeryci i renciści. 90,00 zł 8%
Bilet instruktorski - siłownia Prowadzenie zajęć na siłowni z 1 osobą (trening indywidualny). bez ograniczeń Z biletu instruktorskiego może skorzystać przedsiębiorca na podstawie umowy podpisanej z Ośrodkiem. Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać uprawnienia do prowadzenia zajęć oraz ubezpieczenie OC. 50,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Bilet normalny - tenis stołowy Cena dotyczy korzystania z jednego stołu do tenisa stołowego, codziennie w godzinach otwarcia 60 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 20,00 zł 8%
Bilet normalny KW - tenis stołowy Cena dotyczy korzystania z jednego stołu do tenisa stołowego, codziennie w godzinach otwarcia 60 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 15,00 zł 8%
Bilet ulgowy - tenis stołowy Cena dotyczy korzystania z jednego stołu do tenisa stołowego, codziennie w godzinach otwarcia 60 min. Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby fizyczne od 55 roku życia. 14,00 zł 8%
Bilet ulgowy KW - tenis stołowy Cena dotyczy korzystania z jednego stołu do tenisa stołowego, codziennie w godzinach otwarcia 60 min. Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby posiadające Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka. 12,00 zł 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Wynajem dużej sali Wynajem dużej sali na zajęcia sportowo-rekreacyjne, od poniedziałku do czwartku w godzinach otwarcia obiektu oraz w piątki do godziny 17.00 60 min. Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 390,00 zł 23%
Wynajem dużej sali weekend Wynajem  dużej sali na zajęcia sportowo-rekreacyjne, w piątki od godziny 17.00 oraz soboty i niedziele w godzinach otwarcia obiektu  60 min. Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 290,00 zł 23%
Wynajem dwóch sektorów dużej sali   Wynajem dwóch sektorów dużej sali na zajęcia sportowo-rekreacyjne, codziennie w godzinach otwarcia obiektu  60 min. Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 260,00 zł 23%
Wynajem jednego sektora dużej sali   Wynajem jednego sektora dużej sali na zajęcia-sportowo rekreacyjne, codziennie w godzinach otwarcia obiektu  60 min. Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 130,00 zł 23%
Wynajem dużej sali Wynajem  dużej sali na imprezy i zawody sportowo-rekreacyjne, codziennie w godzinach otwarcia obiektu  60 min. Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 400,00 zł 23%
Wynajem dużej sali Wynajem  dużej sali na imprezy inne niż sportowo-rekreacyjne, codziennie w godzinach otwarcia obiektu. Cena indywidualnie będzie ustalana z klientem komercyjnym na podstawie negocjacji, minimum 650 zł 60 min. Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. min. 650 zł 23%
Wynajem dużej sali Wynajem  dużej sali od poniedziałku do piątku w godzinach 06.30-17.00 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę, po uprzednim podpisaniu porozumienia. 186,00 zł -
Wynajem dwóch sektorów dużej sali   Wynajem  dwóch sektorów dużej sali od poniedziałku do piątku w godzinach 06.30-17.00 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę, po uprzednim podpisaniu porozumienia. 124,00 zł -
Wynajem jednego sektora dużej sali   Wynajem jednego sektora dużej sali od poniedziałku do piątku w godzinach 06.30-17.00 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę, po uprzednim podpisaniu porozumienia. 62,00 zł -
Wynajem dużej sali Wynajem dużej sali od poniedziałku do piątku w godzinach 06.30-17.00 60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  300,00 zł 23%
Wynajem dwóch sektorów dużej sali   Wynajem dwóch sektorów dużej sali od poniedziałku do piątku w godzinach 06.30-17.00 60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  200,00 zł 23%
Wynajem jednego sektora dużej sali   Wynajem jednego sektora dużej sali od poniedziałku do piątku w godzinach 06.30-17.00 60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  100,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Wynajem - gra w ricocheta Usługa korzystania z jednego kortu do ricocheta codziennie w godzinach otwarcia 35 min. Przedsiębiorcy i instytucje 58,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Wynajem - gra w kręgle  Wynajem jednego toru (do 8 osób) od poniedziałku do czwartku 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje 80,00 zł 23%
Wynajem - gra w kręgle  Wynajem jednego toru (do 8 osób) w piątki i soboty 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje 130,00 zł 23%
Wynajem - gra w kręgle  Wynajem jednego toru (do 8 osób) w niedziele 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje 95,00 zł 23%
Wynajem - gra w kręgle  Wynajem jednego toru (do 8 osób) od poniedziałku do piątku do godz. 16.00 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę, po uprzednim podpisaniu porozumienia. 50,00 zł -
Wynajem - gra w kręgle  Wynajem jednego toru (do 8 osób) od poniedziałku do piątku do godz. 16.00 60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  65,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Wynajem - gra w tenisa stołowego Cena dotyczy korzystania z jednego stołu do tenisa stołowego, codziennie w godzinach otwarcia 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje 23,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Ekspozycja materiałów reklamowych powyżej formatu A4 Usługa obejmuje ekspozycję przez 1 miesiąc reklamy w formie baneru, plakatu, wszystkich rodzajów standów, rollupów, flag i innych materiałów w formacie powyżej A4 w obiekcie Ośrodka. Podana cena dotyczy 1m2 eksponowanej reklamy. Opłata wyliczana jest poprzez pomnożenie powierzchni eksponowanej reklamy (ustalonej jako iloczyn długości i szerokości) przez cenę brutto, przy czym minimalna opłata nie może być mniejsza niż cena za 1 m2. 1 miesiąc 61,50 zł 23%
Ekspozycja materiałów reklamowych do formatu A4 włącznie Usługa obejmuje ekspozycję reklamy w formie plakatów, naklejek i innych materiałów do formatu A4 włącznie. Podana cena jest ceną za ekspozycję jednej sztuki plakatu, naklejki lub innego materiału przez 1 miesiąc. 1 miesiąc 24,60 zł 23%
Dystrybucja materiałów reklamowych Usługa obejmuje rozdawanie ulotek lub innych materiałów reklamowych i promocyjnych w formacie poniżej A4 na obiekcie Ośrodka. Cena obejmuje świadczenie usługi przez 1 miesiąc na jednym obiekcie Ośrodka. 1 miesiąc 61,50 zł 23%

 

Inne formy reklamy, które nie są uwzględnione w cenniku usług reklamowych będą indywidualnie skalkulowane na podstawie pisemnego zapytania o cenę. Możliwe jest udzielenie przez Ośrodek zniżki do 90% ceny podmiotom, które zawarły umowy na wynajem obiektu. Ceny dotyczą ekspozycji materiałów reklamowych w obiektach Ośrodka przez minimum 1 miesiąc. Cennik nie ma zastosowania przy ekspozycji reklam podczas imprez.

Opłata Opis usługi Czas trwania usługi Cena brutto usługi Stawka podatku
Opłata za wydanie karty lub duplikatu karty Wniesienie opłaty za wydanie karty lub duplikatu karty elektronicznej (karnetu) w przypadku jej zagubienia lub zniszczenia. - 5,00 zł 23%
Opłata za zagubiony kluczyk do szafki depozytowej Wniesienie opłaty za zagubiony kluczyk do szafki. - 25,00 zł 23%
Opłata startowa Cena dotyczy opłaty startowej za uczestnictwo w imprezach (zawodach, turniejach) sportowo-rekreacyjnych organizowanych w obiekcie - 10,00 zł 8%

Cennik - W. Chrzanowskiego 23. Stadion “Podskarbińska”

Usługa  Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Wynajem dużej bieżni Cena dotyczy 1 godz. wynajmu dużej bieżni, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje. 300,00 zł 23%
Wynajem małej bieżni Cena dotyczy 1 godz. wynajmu małej bieżni, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje. 100,00 zł 23%
Wynajem jednego toru dużej bieżni Cena dotyczy 1 godz. wynajmu jednego toru dużej bieżni, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje. 30,00 zł 23%
Wynajem jednego toru małej bieżni Cena dotyczy 1 godz. wynajmu jednego toru małej bieżni, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje. 20,00 zł 23%
Wynajem dużej bieżni i boiska lekkoatletycznego Cena dotyczy 1 dnia wynajmu dużej bieżni i boiska lekkoatletycznego na imprezy, zawody i zajęcia sportowo – rekreacyjne. Codziennie w godzinach otwarcia obiektu  po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 1 dzień Przedsiębiorcy i instytucje. minimum 1500,00 zł 23%
Wynajem małej bieżni i boiska bocznego Cena dotyczy 1 dnia wynajmu małej bieżni i boiska bocznego na imprezy, zawody i zajęcia sportowo – rekreacyjne. Codziennie w godzinach otwarcia obiektu  po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 1 dzień  Przedsiębiorcy i instytucje. minimum 500,00 zł 23%
Wynajem skoczni do skoku w dal i trójskoku Cena dotyczy 1 godz. wynajmu skoczni do skoku w dal i trójskoku. Codziennie w godzinach otwarcia obiektu  po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min Przedsiębiorcy i instytucje. 30,00 zł 23%
Wynajem skoczni do skoku wzwyż Cena dotyczy 1 godz. wynajmu skoczni do skoku wzwyż. Codziennie w godzinach otwarcia obiektu  po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje. 30,00 zł 23%
Wynajem skoczni do skoku o tyczce Cena dotyczy 1 godz. wynajmu skoczni do skoku o tyczce. Codziennie w godzinach otwarcia obiektu  po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje. 30,00 zł 23%
Wynajem rzutni do pchnięcia kulą Cena dotyczy 1 godz. wynajmu rzutni do pchnięcia kulą. Codziennie w godzinach otwarcia obiektu  po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje. 30,00 zł 23%
Wynajem boiska lekkoatletycznego Cena dotyczy 1 godz. wynajmu boiska lekkoatletycznego, w tym rzutni do młota, dysku i oszczepu. Codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje. 250,00 zł 23%
Wynajem boiska bocznego Cena dotyczy 1 godz. wynajmu boiska bocznego, w tym rzutni do młota i dysku. Codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje. 100,00 zł 23%
Wynajem obiektu na cele niezwiązane z działalnością obiektu sportowego Wynajem obiektu na inne cele niezwiązane z działanością sportową obiektu. do ustalenia Przedsiębiorcy i instytucje. do ustalenia 23%
Wynajem dużej bieżni Cena dotyczy 1 godz. wynajmu dużej bieżni, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  220,00 zł 23%
Wynajem małej bieżni Cena dotyczy 1 godz. wynajmu małej bieżni, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  100,00 zł 23%
Wynajem jednego toru dużej bieżni Cena dotyczy 1 godz. wynajmu jednego toru dużej bieżni, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 25,00 zł 23%
Wynajem jednego toru małej bieżni Cena dotyczy 1 godz. wynajmu jednego toru małej bieżni, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  15,00 zł 23%
Wynajem dużej bieżni i boiska lekkoatletycznego Cena dotyczy 1 dnia wynajmu dużej bieżni i boiska lekkoatletycznego na imprezy, zawody i zajęcia sportowo – rekreacyjne. Codziennie w godzinach otwarcia obiektu  po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 1 dzień Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  minimum 1000,00 zł 23%
Wynajem małej bieżni i boiska bocznego Cena dotyczy 1 dnia wynajmu małej bieżni i boiska bocznego na imprezy, zawody i zajęcia sportowo – rekreacyjne. Codziennie w godzinach otwarcia obiektu  po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 1 dzień  Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  minimum 370,00 zł 23%
Wynajem skoczni do skoku w dal i trójskoku Cena dotyczy 1 godz. wynajmu skoczni do skoku w dal i trójskoku. Codziennie w godzinach otwarcia obiektu  po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  20,00 zł 23%
Wynajem skoczni do skoku wzwyż Cena dotyczy 1 godz. wynajmu skoczni do skoku wzwyż. Codziennie w godzinach otwarcia obiektu  po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  20,00 zł 23%
Wynajem skoczni do skoku o tyczce Cena dotyczy 1 godz. wynajmu skoczni do skoku o tyczce. Codziennie w godzinach otwarcia obiektu  po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  20,00 zł 23%
Wynajem rzutni do pchnięcia kulą Cena dotyczy 1 godz. wynajmu rzutni do pchnięcia kulą. Codziennie w godzinach otwarcia obiektu  po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  20,00 zł 23%
Wynajem boiska lekkoatletycznego Cena dotyczy 1 godz. wynajmu boiska lekkoatletycznego, w tym rzutni do młota, dysku i oszczepu. Codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  180,00 zł 23%
Wynajem boiska bocznego Cena dotyczy 1 godz. wynajmu boiska bocznego, w tym rzutni do młota i dysku. Codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  60,00 zł 23%
Wynajem jednego toru dużej bieżni Cena dotyczy 1 godz. wynajmu jednego toru dużej bieżni, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę.  12,00 zł -
Wynajem jednego toru małej bieżni Cena dotyczy 1 godz. wynajmu jednego toru małej bieżni, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę.  8,00 zł -
Wynajem skoczni do skoku w dal i trójskoku Cena dotyczy 1 godz. wynajmu skoczni do skoku w dal i trójskoku. Codziennie w godzinach otwarcia obiektu  po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę.  10,00 zł -
Wynajem skoczni do skoku wzwyż Cena dotyczy 1 godz. wynajmu skoczni do skoku wzwyż. Codziennie w godzinach otwarcia obiektu  po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę.  10,00 zł -
Wynajem skoczni do skoku o tyczce Cena dotyczy 1 godz. wynajmu skoczni do skoku o tyczce. Codziennie w godzinach otwarcia obiektu  po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę.  10,00 zł -
Wynajem rzutni do pchnięcia kulą Cena dotyczy 1 godz. wynajmu rzutni do pchnięcia kulą. Codziennie w godzinach otwarcia obiektu  po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę.  10,00 zł -
Wynajem boiska lekkoatletycznego Cena dotyczy 1 godz. wynajmu boiska lekkoatletycznego, w tym rzutni do młota, dysku i oszczepu. Codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę.  90,00 zł -
Wynajem boiska bocznego Cena dotyczy 1 godz. wynajmu boiska bocznego, w tym rzutni do młota i dysku. Codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę.  30,00 zł -
Wynajem sali konferencyjnej Cena dotyczy 1 godz. wynajmu sali konferencyjnej 60 min. Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 30,00 zł 23%

 

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Ekspozycja materiałów reklamowych powyżej formatu A4 Usługa obejmuje ekspozycję przez 1 miesiąc reklamy w formie baneru, plakatu, wszystkich rodzajów standów, rollupów, flag i innych materiałów w formacie powyżej A4 w obiekcie Ośrodka. Podana cena dotyczy 1m2 eksponowanej reklamy. Opłata wyliczana jest poprzez pomnożenie powierzchni eksponowanej reklamy (ustalonej jako iloczyn długości i szerokości) przez cenę brutto, przy czym minimalna opłata nie może być mniejsza niż cena za 1 m2. 1 miesiąc 61,50 zł 23%
Ekspozycja materiałów reklamowych do formatu A4 włącznie Usługa obejmuje ekspozycję reklamy w formie plakatów, naklejek i innych materiałów do formatu A4 włącznie. Podana cena jest ceną za ekspozycję jednej sztuki plakatu, naklejki lub innego materiału przez 1 miesiąc. 1 miesiąc 24,60 zł 23%
Dystrybucja materiałów reklamowych Usługa obejmuje rozdawanie ulotek lub innych materiałów reklamowych i promocyjnych w formacie poniżej A4 na obiekcie Ośrodka. Cena obejmuje świadczenie usługi przez 1 miesiąc na jednym obiekcie Ośrodka. 1 miesiąc 61,50 zł 23%

 

Inne formy reklamy, które nie są uwzględnione w cenniku usług reklamowych będą indywidualnie skalkulowane na podstawie pisemnego zapytania o cenę. Możliwe jest udzielenie przez Ośrodek zniżki do 90% ceny podmiotom, które zawarły umowy na wynajem obiektu. Ceny dotyczą ekspozycji materiałów reklamowych w obiektach Ośrodka przez minimum 1 miesiąc. Cennik nie ma zastosowania przy ekspozycji reklam podczas imprez.