Cennik OSiR Ochota

Rokosowska 10

Bilety jednorazowe
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Opłaty dodatkowe
Bilet normalny Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej 60 minut (w tym czasie przebranie) Osoby powyżej 18 lat i nie posiadające uprawnień do ulg 16,00 zł/za osobę 1,50 zł/ za każde rozpoczęte 5 minut
Bilet ulgowy Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej w godzinach funkcjonowania pływalni 60 minut (w tym czasie przebranie) Dzieci i młodzież do 26 lat z ważną legitymacją szkolną lub studencką. Emeryci, renciści oraz inwalidzi z ważną legitymacją ewentualnie innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżki 10,00 zł/ za osobę 1,00 zł/ za każde rozpoczęte 5 minut
Bilet rodzinny Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej w godzinach funkcjonowania obiektu 60 minut (w tym czas na przebranie) Dwie osoby powyżej 18 lat oraz dzieci (1 do 5) wieku od 4 do 14 lat 10,00 zł/za osobę 1,00 zł/ za każde rozpoczęte 5 minut każdej osoby, która kupuje bilet
Bilet dla osób niepełnosprawnych Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej w godzinach funkcjonowania obiektu 75 minut (w tym czas na przebranie) Osoba niepełnosprawna o stopniu umiarkowanym lub znacznym za okazaniem ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki. Opiekun osoby niepełnosprawnej korzysta z obiektu nieodpłatnie. 9,00/zł 1,00 zł/za każde rozpoczęte 5 minut
Bilet dla weterana Bezpłatne korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej w godzinach funkcjonowania obiektu 60 minut (w tym czas na przebranie) Za okazaniem legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego 0,00 zł 0,00 zł/za każde rozpoczęte 5 minut
Bilet dla posiadaczy Karty Młodego Warszawiaka Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej w godzinach funkcjonowania obiektu 60 minut (w tym czas na przebranie) Bilet wstępu dla posiadaczy Karty Młodego Warszawiaka (Dzieci i młodzież do 26 lat z ważną legitymacją szkolną lub studencką). 9,00 zł 1,00 zł/ za każde rozpoczęte 5 minut
Bilety dla posiadaczy Karty Warszawiaka Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej w godzinach funkcjonowania obiektu 60 minut (w tym czas na przebranie) Bilet wstępu dla posiadaczy Karty Warszawiaka (Osoby pełnoletnie bez prawa do ulgi). 14,40 zł 1,50 zł/ za każde rozpoczęte 5 minut
Karnety
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto
Karnet normalny „10” Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej w godzinach funkcjonowania obiektu. W przypadku zakupu pierwszego karnetu obowiązuje dodatkowa opłata za wydanie katy abonamentowej – poz. 26 cennika 600 minut Osoby powyżej 18 lat i nie posiadające uprawnień do ulg 144,00 zł
Karnet normalny „25” Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej w godzinach funkcjonowania obiektu. W przypadku zakupu pierwszego karnetu obowiązuje dodatkowa opłata za wydanie katy abonamentowej – poz. 26 cennika. 1500 minut Osoby powyżej 18 lat i nie posiadające uprawnień do ulg 352,00 zł
Karnet normalny „50” Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej w godzinach funkcjonowania obiektu. W przypadku zakupu pierwszego karnetu obowiązuje dodatkowa opłata za wydanie katy abonamentowej – poz. 26 cennika. 3000 minut Osoby powyżej 18 lat i nie posiadające uprawnień do ulg 688,00 zł
Karnet normalny „100” Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej w godzinach funkcjonowania obiektu. W przypadku zakupu pierwszego karnetu obowiązuje dodatkowa opłata za wydanie karty abonamentowej – poz. 26 cennika 6000 minut Osoby powyżej 18 lat i nie posiadające uprawnień do ulg 1 344,00 zł
Karnet ulgowy „10” Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej w godzinach funkcjonowania obiektu. W przypadku zakupu pierwszego karnetu obowiązuje dodatkowa opłata za wydanie katy abonamentowej – poz. 26 cennika. 600 minut Dzieci i młodzież do 26 lat z ważną legitymacją szkolną lub studencką oraz emeryci, renciści, inwalidzi z ważną legitymacją ewentualnie innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżki 90,00 zł
Karnet ulgowy „25” Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej w godzinach funkcjonowania obiektu. W przypadku zakupu pierwszego karnetu obowiązuje dodatkowa opłata za wydanie katy abonamentowej – poz. 26 cennika. 1500 minut Dzieci i młodzież do 26 lat z ważną legitymacją szkolną lub studencką oraz emeryci, renciści, inwalidzi z ważną legitymacją ewentualnie innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżki 220,00 zł
Karnet ulgowy „50” Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej w godzinach funkcjonowania obiektu. W przypadku zakupu pierwszego karnetu obowiązuje dodatkowa opłata za wydanie katy abonamentowej – poz. 26 cennika. 3000 minut Dzieci i młodzież do 26 lat z ważną legitymacją szkolną lub studencką oraz emeryci, renciści, inwalidzi z ważną legitymacją lub innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżki 430,00 zł
Karnet ulgowy „100” Korzystanie z pływalni wielofunkcyjnej w godzinach funkcjonowania obiektu. W przypadku zakupu pierwszego karnetu obowiązuje dodatkowa opłata za wydanie katy abonamentowej – poz. 26 cennika. 6000 minut Dzieci i młodzież do 26 lat z ważną legitymacją szkolną lub studencką oraz emeryci, renciści, inwalidzi z ważną legitymacją ewentualnie innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżki 840,00 zł
Nauka pływania
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto
Nauka pływania Nauka pływania prowadzona na pływalni OSiR pod nadzorem instruktora dla grup liczących od 8 do 15 osób. Opłata za ilość zajęć w cyklu (obowiązuje cała opłata za pełen cykl zajęć) Dzieci, młodzież, dorośli 25 zł/za osobę/za lekcję
Wynajem (rezerwacja) 1 toru Uprawnia do korzystania z 1 toru przez zorganizowaną grupę do 8 osób 60 minut Grupa do 8 osób 170,00 zł
Wynajem (rezerwacja) niecki rekreacyjnej Uprawnia do korzystania z niecki rekreacyjnej przez zorganizowaną grupę do 15 osób 60 minut Grupa do 15 osób 170,00 zł
Wynajem (rezerwacja) niecki brodzika Uprawnia do korzystania z niecki brodzika przez zorganizowaną grupę do 15 osób 60 minut Grupa do 15 osób 170,00 zł
Usługa instruktorska   30 minut Maksymalna ilość osób - 15 50 zł
Opłata instruktorska Uprawnia do prowadzenia zajęć indywidualnej nauki lub doskonalenia pływania maksymalnie z dwiema osobami w ciągu jednej jednostki czasowej w okresie 1 miesiąca opłata za miesiąc za jednego instruktora Prowadzenie indywidualnych zajęć nauki lub doskonalenia pływania maksymalnie z dwiema osobami w ciągu jednej jednostki czasowej 600,00 zł
Opłaty dodatkowe
Usługa Cena usługi brutto
Opłata za zagubiony kluczyk do szafki ubraniowej 100 zł
Opłata za zgubiony numerek od szatni ogólnej 10 zł
Opłata za wydanie nowej karty abonamentowej lub duplikatu karty abonamentowej 10 zł
Opłata za zgubiony bilet parkingowy 30 zł
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto
Zajęcia sekcyjne zorganizowane, wynajem (rezerwacja) 1 toru Uprawnia do korzystania z 1 toru pływalni przez zorganizowaną grupę organizacji pozarządowych od pon. do pt. w godz. 6.00 do 17.00. 60 minut Grupa organizacji pozarządowych z trenerem do 8 osób w ramach klubowego szkolenia sportowego 93,50 zł
Zajęcia sekcyjne zorganizowane, wynajem (rezerwacja) 1 toru Uprawnia do korzystania z 1 toru pływalni przez zorganizowaną grupę organizacji pozarządowych od pon. do pt. w godz. 17.00 do 22.00 oraz w soboty i niedziele 60 minut Grupa organizacji pozarządowych z trenerem do 8 osób w ramach klubowego szkolenia sportowego 170 zł
Zajęcia sekcyjne zorganizowane
wynajem (rezerwacja) brodzika
Zajęcia sekcyjne zorganizowane
wynajem (rezerwacja) brodzika
Uprawnia do korzystania z brodzika pływalni przez zorganizowaną grupę członków organizacji pozarządowych od pon. do pt. w godz. 6.00 do 17.00. 60 minut Maksymalna ilość osób - 15 93,50 zł
Zajęcia sekcyjne zorganizowane
wynajem (rezerwacja) brodzika
Zajęcia sekcyjne zorganizowane
wynajem (rezerwacja) brodzika
Zajęcia sekcyjne zorganizowane
wynajem (rezerwacja) brodzika
Uprawnia do korzystania z brodzika pływalni przez zorganizowaną grupę członków organizacji pozarządowych od pon. do pt. w godz. 17.00. do 22.00. oraz w soboty i niedziele 60 minut Maksymalna ilość osób - 15 170,00 zł
Zajęcia sekcyjne zorganizowane
wynajem (rezerwacja)niecki rekreacyjnej
Uprawnia do korzystania z niecki rekreacyjnej pływalni przez zorganizowaną grupę członków Organizacji pozarządowych od pon. do pt. w godz. 6.00. do 17.00. 60 minut Maksymalna ilość osób - 15 93,50 zł
Zajęcia sekcyjne zorganizowane
wynajem (rezerwacja)niecki rekreacyjnej
Uprawnia do korzystania z niecki rekreacyjnej pływalni przez zorganizowaną grupę członków organizacji pozarządowych od pon. do pt. w godz. 17.00. do 22.00. oraz w soboty i niedziele 60 minut Maksymalna ilość osób – 15 170,00 zł
Sauna - bilety jednorazowe
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Opłaty dodatkowe
Bilet normalny Korzystanie sauny oraz basenu 60 minut (w tym czasie przebranie) Osoby powyżej 18 lat i nie posiadające uprawnień do ulg 19,00 zł/za osobę 2 zł/ za każde rozpoczęte 5 minut

 

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto
Karnet na saunę i basen - 10 godzin Korzystanie z sauny. W przypadku zakupu pierwszego karnetu obowiązuje dodatkowa opłata za wydanie katy abonamentowej – poz. 26 cennika 600 minut Każdy 171 zł
Karnet na saunę i basen - 25 godzin Korzystanie z sauny. W przypadku zakupu pierwszego karnetu obowiązuje dodatkowa opłata za wydanie katy abonamentowej – poz. 26 cennika 1500 minut Każdy 418 zł
Karnet na saunę i basen - 50 godzin Korzystanie z sauny. W przypadku zakupu pierwszego karnetu obowiązuje dodatkowa opłata za wydanie katy abonamentowej – poz. 26 cennika 3000 minut Każdy 817 zł
Karnet na saunę i basen - 100 godzin Korzystanie z sauny. W przypadku zakupu pierwszego karnetu obowiązuje dodatkowa opłata za wydanie katy abonamentowej – poz. 26 cennika 6000 minut Każdy 1596 zł

 

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto
Bilet normalny – lodowisko Możliwość korzystania z lodowiska od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 21.00 w soboty i niedziele w od 10.00 do 21.00 Wstęp jednorazowy bez ograniczeń czasowych Osoby powyżej 18 lat i nie posiadające uprawnień do ulg 9 zł
Bilet ulgowy – lodowisko Możliwość korzystania z lodowiska od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 21.00 w soboty i niedziele od 10.00 do 21.00 Wstęp jednorazowy bez ograniczeń czasowych Dzieci i młodzież, studenci do 26 lat z ważną legitymacją szkolną lub studencką. Emeryci, renciści oraz inwalidzi z ważną legitymacją ewentualnie innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżki 6 zł
Karnet ulgowy – lodowisko – zakup po raz pierwszy Możliwość korzystania z lodowiska od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 21.00 w soboty i niedziele od 10.00 do 21.00 10 wejść bez ograniczeń czasowych Dzieci i młodzież studenci do 26 lat z ważną legitymacją szkolną lub studencką. Emeryci, renciści oraz inwalidzi z ważną legitymacją ewentualnie innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżki 60 zł
Karnet ulgowy – lodowisko – zakup kolejny Możliwość korzystania z lodowiska od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 21.00 w soboty i niedziele od 10.00 do 21.00 10 wejść bez ograniczeń czasowych Dzieci i młodzież studenci do 26 lat z ważną legitymacją szkolną lub studencką. Emeryci, renciści oraz inwalidzi z ważną legitymacją ewentualnie innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżki 50 zł
Karnet normalny – lodowisko – zakup po raz pierwszy Możliwość korzystania z lodowiska od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 21.00 w soboty i niedziele od 10.00 do 21.00 10 wejść bez ograniczeń czasowych Osoby powyżej 18 lat i nie posiadające uprawnień do ulg 90 zł
Karnet normalny – lodowisko – zakup kolejny Możliwość korzystania z lodowiska od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 21.00 w soboty i niedziele od 10.00 do 21.00 10 wejść bez ograniczeń czasowych Osoby powyżej 18 lat i nie posiadające uprawnień do ulg 80 zł
Wynajem lodowiska Możliwość wynajmu lodowiska od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 21.00 w soboty i niedziele od 10.00 do 21.00. 60 min Grupy zorganizowane do 120 osób 450 zł
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto
Udostępnienie boiska „1” Możliwość korzystania z boiska w godzinach funkcjonowania obiektu 60 minut Dowolny 100 zł
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Opłaty dodatkowe
Wynajem Sali konferencyjnej – do 5 godz. Wynajem sali konferencyjnej Do 5 godz. Każdy 100 zł -
Wynajem Sali konferencyjnej – powyżej 5 do 10 godz. Wynajem sali konferencyjnej Powyżej 5 do 10 godz. Każdy 140 zł -
Wynajem Sali konferencyjnej – powyżej 10 do 24 godz. Wynajem sali konferencyjnej Powyżej 10 godz. do 24 godz. Każdy 300 zł -

Nowowiejska 37B

Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Zajęcia sportowo-rekreacyjne poniedziałek-piątek do godz. 17.00 60 minut Każdy 60 zł 23%
Zajęcia sportowo-rekreacyjne sobota-niedziela 60 minut Każdy 60 zł 23%
Zajęcia sportowo-rekreacyjne poniedziałek- piątek od godz. 17.00 60 minut Każdy 80 zł 23%
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 60 minut Każdy 260 zł 23%
Impreza sportowo-rekreacyjna wraz z nagłośnieniem i tablicą wyników 60 minut Każdy 300 zł 23%
Impreza inna niż sportowo-rekreacyjna wraz z nagłośnieniem 60 minut Każdy 488 zł 23%
Zajęcia sportowe po godzinie 22.00. bez nagłośnienia 60 minut Każdy 153,75 zł 23%
Sobotnie i niedzielne zajęcia sportowo-rekreacyjne. 60 minut Każdy 153,75 zł 23%
Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Korzystanie z kortu do squash do godz. 17.00 60 minut Każdy 40 zł 8%
Korzystanie z kortu do squash po godz. 17.00 60 minut Każdy 60 zł 8%
Korzystanie z kortu do squash – 4 wejścia 4 x 60 minut Każdy 200 zł 8%
Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Korzystanie z jednego pomieszczenia sauny suchej w godzinach 9.00-22.00 60 minut Każdy 15 zł 8%
Korzystanie z jednego pomieszczenia sauny suchej na wyłączność (z sauny mogą korzystać maksymalnie 3 osoby) w godzinach 9.00-22.00 60 minut Każdy 35 zł 8%
Korzystanie z jednego pomieszczenia sauny suchej na wyłączność (z sauny mogą korzystać maksymalnie 3 osoby) w godzinach 9.00-22.00 4x60 minut Każdy 105 zł 8%
Opis usługi Czas korzystania Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku Vat
Możliwość korzystania z boiska do tenisa ziemnego od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 21.00 60 minut Każdy 22 zł 23%
Możliwość korzystania z boiska do piłki koszykowej lub piłki siatkowej od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 21.00 60 minut Każdy 36 zł 23%
Możliwość korzystania z boiska do piłki nożnej lub piłki ręcznej od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 21.00 60 minut Każdy 70 zł 23%
Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku Vat
Komplet rakiet do squash/tenis stołowy/tenis ziemny opłata jednorazowa do 5h
do 5h
opłata jednorazowa
do 5h
opłata jednorazowa
do 5h
opłata jednorazowa
do 5h
opłata jednorazowa do 5h
Każdy 10 zł 23%
Korzystanie z 1 stołu do tenisa 60 minut Każdy 10 zł 23%
Parkiet taneczny parkiet Portable 1 doba Każdy 3 000 zł 23%
Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku Vat
Bilet jednorazowy – parking „1” – każda rozpoczęta godzina 1 godzina Każdy 3 zł 23%
Karnet „1” miesiąc 1 miesiąc Każdy 366 zł 23%

Park Szczęśliwicki, ul. Usypiskowa 18

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto
Bilet normalny Korzystanie z odkrytej pływalni, od poniedziałku do niedzieli w godz. otwarcia Jednorazowy wstęp, bez ograniczeń czasowych Osoby powyżej 18 lat posiadające Kartę Warszawiaka 26,50 zł/osoba
Bilet normalny dla posiadaczy Karty Warszawiaka Korzystanie z odkrytej pływalni, od poniedziałku do niedzieli w godz. otwarcia Jednorazowy wstęp, bez ograniczeń czasowych Osoby powyżej 18 lat posiadające Kartę Warszawiaka 21,20 zł/osoba
Bilet ulgowy Korzystanie z odkrytej pływalni od poniedziałku do niedzieli w godz. otwarcia Jednorazowy wstęp, bez ograniczeń czasowych Dzieci i młodzież do 26 lat z ważną legitymacją szkolną studencką. Emeryci, renciści z ważną legitymacją ewentualnie innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do ulgi.
13,50 zł/osoba
Bilet ulgowy dla posiadaczy Karty Młodego Warszawiaka Korzystanie z odkrytej pływalni od poniedziałku do niedzieli w godz. otwarcia Jednorazowy wstęp, bez ograniczeń czasowych Dzieci i młodzież do 26 lat z ważną legitymacją szkolną, legitymacją studencką posiadające Kartę Młodego Warszawiaka 10,80 zł/osoba
Bilet rodzinny „1” Korzystanie z odkrytej pływalni od poniedziałku do niedzieli w godz. otwarcia Jednorazowy wstęp, bez ograniczeń czasowych 1 osoba powyżej 18 lat + 2 dzieci 47 zł
Bilet rodzinny „2” Korzystanie z odkrytej pływalni od poniedziałku do niedzieli w godz. otwarcia Jednorazowy wstęp, bez ograniczeń czasowych 2 osoby powyżej 18 lat + 1 dziecko 53 zł
Bilet rodzinny „3” Korzystanie z odkrytej pływalni od poniedziałku do niedzieli w godz. otwarcia Jednorazowy wstęp, bez ograniczeń czasowych 2 osoby powyżej 18 lat + 2 dzieci
66,50 zł
Bilet dla osoby niepełnosprawnej Korzystanie z odkrytej pływalni od poniedziałku do niedzieli w godz. otwarcia Jednorazowy wstęp, bez ograniczeń czasowych Osoba niepełnosprawna o stopniu umiarkowanym lub znacznym za okazaniem ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki. Opiekun osoby niepełnosprawnej korzysta z obiektu nieodpłatnie. 9 zł
Bilet dla weterana Bezpłatne korzystanie z odkrytej pływalni wielofunkcyjnej Jednorazowy wstęp, bez ograniczeń czasowych 60 minut Bezpłatne korzystanie z odkrytej pływalni wielofunkcyjnej 0 zł
Wynajem leżaka Korzystanie z leżaka, od poniedziałku do niedzieli w godz. otwarcia Jednorazowe korzystanie, bez ograniczeń czasowych   10 zł
 
Usługa Opis usługi Cena usługi brutto
Wynajem powierzchni użytkowej „1” wewnętrznej Obowiązuje w sezonie letnim od 01.06. do 31.08. każdego roku Nie mniej niż 36 zł/m2 brutto za jeden miesiąc
Wynajem powierzchni użytkowej wewnętrznej „2” Obowiązuje poza sezonem letnim od 1.09. do 31.05. każdego roku Nie mniej niż 12 zł/m2 brutto za jeden miesiąc
Wynajem powierzchni użytkowej zewnętrznej Obowiązuje przez cały rok kalendarzowy Nie mniej niż 6 zł/m2 brutto za jeden miesiąc