Dyrekcja OSiR Mokotów

Krzysztof Rosiński - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów

Jednoosobowo zarządza jednostką przy pomocy dwóch zastępców, bezpośrednio nadzorując funkcjonowanie administrowanych obiektów sportowych. Do zadań Dyrektora należy wydawanie zarządzeń oraz wewnętrznych aktów, rozpatrywanie skarg i wniosków, koordynacja działów: księgowości, kadr, marketingu, technicznego, a także jednoosobowych stanowisk urzędniczych. Dyrektor jest osobą odpowiedzialną za rezprezentowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.

Joanna Klimpel - Zastępca Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów

Nadzoruje organizację wydarzeń i zajęć sportowych odbywających się w obiektach Ośrodka Sportu
i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów. Koordynuje pracę poszczególnych stanowisk urzędniczych, a także działów zajmujących się bieżącym utrzymaniem obiektów, dbając o właściwe zarządzanie powierzonymi obiektami, terenami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi. Nadzoruje działania związane z efektywną kontrolą zarządczą, koordynuje działania wykonywane przez radców prawnych oraz inspektora danych osobowych.

Mariusz Czapla - p.o. Zastępca Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów

Koordynuje realizację zadań inwestycyjnych i remontowych związanych m.in. z projektami Budżetu Obywatelskiego. Sprawuje nadzór nad działem zamówień publicznych, nad działem administracyjno-gospodarczym odpowiedzialnym za wynajem obiektów i sprzętu sportowo-rekreacyjnego oraz za archiwizację dokumentów. Sprawuje bieżącą kontrolę nad funkcjonowaniem sezonowego kąpieliska na terenie Rezerwatu Przyrody Jeziorko Czerniakowskie.