Cennik OSiR Mokotów

Cenniki

Po zakupieniu biletu klient otrzymuje transponder basenowy i od tego momentu naliczany jest czas w strefie płatnej pływalni. Po wyjściu z szatni klient może przyłożyć transponder basenowy do czujnika stop (czujnik zatrzymania czasu), znajdującego się przy recepcji. Od tego momentu klient ma bezpłatne 10 minut na suszenie włosów, kolejkę do kasy i opłacenie pobytu na pływalni. Jeśli klient nie zdąży rozliczyć swojego pobytu w ciągu tych 10 minut, będzie musiał zapłacić za cały czas pobytu w strefie płatnej pływalni.

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Opłata za przekroczenie czasu Stawka podatku VAT
Wejście jednorazowe/ pływalnia Bilet normalny 60 minut Każdy 20 zł 0,34 zł / minuta 8%
Wejście jednorazowe/ pływalnia Bilet normalny 30 minut Każdy 10 zł 0,34 zł / minuta 8%
Wejście jednorazowe/ pływalnia Bilet ulgowy 60 minut Dzieci i młodzież ucząca się, studenci do 26 r.ż., emeryci, renciści - za okazaniem aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżek. 13 zł 0,22 zł / minuta 8%
Wejście jednorazowe/ pływalnia Bilet ulgowy 30 minut Dzieci i młodzież ucząca się, studenci do 26 r.ż., emeryci, renciści - za okazaniem aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżek. 6,50 zł 0,22 zł / minuta 8%
Wejście jednorazowe/ pływalnia Bilet dla osoby niepełnosprawnej 80 minut

Osoby z niepełnosprawnością
(o stopniu umiarkowanym lub znacznym za okazaniem ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki –dodatkowe 20 minut na przebranie)

13 zł 0,22 zł / minuta 8%
Wejście jednorazowe/ pływalnia Bilet dla osoby niepełnosprawnej 50 minut Osoby z niepełnosprawnością 6,50 zł 0,22 zł / minuta 8%
Wejście jednorazowe/ pływalnia Poranny normalny 6:10-8:00 60 minut Każdy 10,50 zł 0,18 zł / minuta (po rozliczeniu transpondera po godz. 8:00 - 0,34 zł / minuta) 8%
Wejście jednorazowe/ pływalnia Poranny normalny 6:10-8:00 30 minut Każdy 5,50 zł 0,18 zł / minuta (po rozliczeniu transpondera po godz. 8:00 - 0,34 zł / minuta) 8%
Wejście jednorazowe/ pływalnia Poranny ulgowy 6:10-8:00 60 minut Każdy 7,50 zł 0,13 zł / minuta (po rozliczeniu transpondera po godz. 8:00 - 0,22 zł / minuta) 8%
Wejście jednorazowe/ pływalnia Poranny ulgowy 6:10-8:00 30 minut Każdy 4 zł 0,13 zł / minuta (po rozliczeniu transpondera po godz. 8:00 - 0,22 zł / minuta) 8%
Wejście jednorazowe/pływalnia Bilet dzieci do 3 lat   Dzieci do 3 lat Nieodpłatnie    
Wejście jednorazowe/pływalnia Opiekun osoby z niepełnosprawnością 80 minut Opiekun osoby z niepełnosprawnością (o stopniu umiarkowanym lub znacznym za okazaniem ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki –dodatkowe 20 minut na przebranie)

Nieodpłatnie

   
Wejście jednorazowe/pływalnia Opiekun osoby z niepełnosprawnością   Opiekun osoby z niepełnosprawnością (o stopniu umiarkowanym lub znacznym za okazaniem ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki –dodatkowe 20 minut na przebranie)

Nieodpłatnie

   
  50 minut        
Wejście  jednorazowe/ pływalnia  Bilet Opiekun dziecka do lat 7 60 minut Opiekun dziecka do lat 7 13 zł 0,22 zł / minuta 8%
Wejście jednorazowe/ pływalnia Bilet Opiekun dziecka do lat 7 30 minut Opiekun dziecka do lat 7 6,50 zł 0,22 zł / minuta 8%
Wejście jednorazowe/ pływalnia Bilet Rodzinny 60 minut Minimalnie 3 osoby, jedna osoba pełnoletnia, dzieci od 3 do 18 r.ż. 39 zł (każde następne dziecko dopłata 6 zł) 0,22 zł / minuta 8%
Wejście jednorazowe/ pływalnia Bilet Rodzinny 30 minut Minimalnie 3 osoby, jedna osoba pełnoletnia, dzieci od 3 do 18 r.ż. 19 zł (każde następne dziecko dopłata 6 zł) 0,22 zł / minuta 8%
Wejście/pływalnia  Bilet dzienny OPEN (sobota-niedziela)   Upoważnia okaziciela do wielokrotnego korzystania z usług pływalni w dniu jego zakupu,ulgowy wydawany jest na podstawie aktualnego dokumentu uprawniającego do znizki 63 zł normalny/ 38 zł ulgowy   8%

Wejście jednorazowe/ pływalnia

Bilet Lekcja indywidualna - nauka pływania 40 minut od 5 r.ż. - zapisy  63 zł 0,22 zł / minuta 8%
Wejście jednorazowe/ pływalnia Bilet Zajęcia grupowe dla dzieci i dorosłych - 1 wejście 60 min. (cena zawiera 60 min. pobytu w strefie płatnej pływalni, w tym 30 min. zajęć w wodzie) dzieci i dorośli 30,50 zł 0,22 zł / minuta 23%
Karnet 8 wejść/ pływalnia Bilet Zajęcia grupowe dla dzieci i dorosłych - karnet 8 wejść 60 min. (cena zawiera 60 min. pobytu w strefie płatnej pływalni, w tym 30 min. zajęć w wodzie) Dzieci i dorośli 213,50 zł  + opłata jednorazowa za kartę elektroniczną 19 zł (wartośc karnetu - 244 zł) 0,22 zł / minuta 23%
Wejście jednorazowe/ pływalnia Bilet Mokotowski Senior Sprawniejszy 75 min. (cena zawiera 75 min. pobytu w strefie płatnej pływalni, w tym 45 minut zajęć w wodzie) Seniorzy - zapisy 13,50 zł 0,22 zł / minuta 8%
Wejście jednorazowe/ pływalnia Bilet Grupa zorganizowana min. 10 osób z opiekunem  (cena za osobę) 60 minut Każdy 7,50 zł 0,21 zł / minuta 8%
Wejście jednorazowe/ pływalnia Bilet Grupa zorganizowana min. 10 osób z opiekunem  (cena za osobę) 30 minut Każdy 4 zł 0,21 zł / minuta 8%
Wejście jednorazowe/ pływalnia Bilet Weteran i weteran poszkodowany   Weterani i poszkodowani weterani Nieodpłatnie    
Wejście jednorazowe/ pływalnia Bilet Karta Młodego Warszawiaka 60 m Okaziciel karty 10,50 zł 0,18 zł / minuta 8%
Wejście jednorazowe/ pływalnia Bilet Karta Młodego Warszawiaka 30 minut Okaziciel karty 5,50 zł 0,18 zł / minuta 8%
Wejście jednorazowe/ pływalnia Bilet Karta Warszawiaka 60 minut Okaziciel karty 15 zł 0,25 zł / minuta 8%
Wejście jednorazowe/ pływalnia Bilet Karta Warszawiaka 30 minut Okaziciel karty 7,50 zł 0,25 zł / minuta 8%
Wejście jednorazowe Bilet instruktorski 60 minut Instruktorzy pływania 35 zł 0,58 zł / minuta 8%
Wejście jednorazowe/ pływalnia Bilet dla opiekuna odprowadzającego dziecko do ukończonego 8 r.ż. na zajęcia grupowe zorganizowane 15 minut Opiekun odprowadzajacy dziecko do ukończonego 8 r.ż. na zajęcia grupowe Nieodpłatnie po przekroczeniu czasu dopłata
0,34 zł / minuta
 
Opłata  Opłata za zgubiony transponder/numer do szatni/ klucz do depozytu     69 zł   23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Karnet 200 zł (10 x bilet normalny 60 minut) Wartość karnetu 220 zł (11 x bilet normalny 60 minut) 1 miesiąc. Upływ terminu  ważności karnetu powoduje utratę niewykorzystanej kwoty. Karnet jest imienny. Z jednego karnetu może skorzystać w tym samym czasie do 5 osób. Na podstawie karnetu wstępu można korzystać z pływalni. 190,00 zł 8%
Karnet 400 zł (20 x bilet normalny 60 minut) Wartość karnetu 440 zł (22 x bilet normalny 60 minut) 3 miesiące. Upływ terminu  ważności karnetu powoduje utratę niewykorzystanej kwoty. Karnet jest imienny. Z jednego karnetu może skorzystać w tym samym czasie do 5 osób. Na podstawie karnetu wstępu można korzystać z pływalni. 380,00 zł 8%
Karnet 600 zł (30 x bilet normalny 60 minut) Wartość karnetu 660 zł  (33 x bilet normalny 60 minut 6 miesięcy. Upływ terminu  ważności karnetu powoduje utratę niewykorzystanej kwoty. Karnet jest imienny. Z jednego karnetu może skorzystać w tym samym czasie do 5 osób. Na podstawie karnetu wstępu można korzystać z pływalni. 570,00 zł 8%
Karnet instruktorski 350 zł (10 x bilet instruktorski) Wartość karnetu 385 zł (11 x bilet instruktorski) 1 miesiąc. Upływ terminu  ważności karnetu powoduje utratę niewykorzystanej kwoty. Karnet jest imienny. Z jednego karnetu może skorzystać w tym samym czasie do 5 osób. Na podstawie karnetu wstępu można korzystać z pływalni. 350,00 zł 8%
Karta elektroniczna Bezzwrotna opłata za kartę elektroniczną   Każdy 19,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajem toru basenu sportowego (po uprzednim podpisaniu umowy) Zajęcia grup zorganizowanych z  instruktorem OSiR Mokotów 60 minut - 1 tor Szkoły  127,00 zł 23%
Wynajem toru basenu sportowego (po uprzednim podpisaniu umowy) Zajęcia grup zorganizowanych z  instruktorem szkoły 60 minut - 1 tor Szkoły  89,00 zł 23%
Wynajem toru basenu sportowego (po uprzednim podpisaniu umowy) Wynajem toru 60 minut - 1 tor Kluby sportowe, UKS, stowarzyszenia kultury fizycznej, inne organizacje pozarządowe działające na rzecz krzewienia sportu i rekreacji bądź na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzące zajęcia o charakterze sportowym lub rekreacyjnym 114,00 zł 23%
Wynajem toru basenu sportowego (po uprzednim podpisaniu umowy) Wynajem toru 60 minut - 1 tor Firmy i instytucje 185,00 zł 23%
Wynajem basenu sportowego (po uprzednim podpisaniu umowy)    Wynajem toru 60 minut - wszystkie tory Firmy i instytucje 1 110,00 zł 23%
Wynajem toru basenu rekreacyjnego (po uprzednim podpisaniu umowy)   Wynajem toru basenu rekreacyjnego 60 minut - 1 tor Każdy 110,00 zł 23%
Wynajem basenu rekreacyjnego (po uprzednim podpisaniu umowy)   Wynajem basenu rekreacynego 60 minut - wszystkie tory Każdy 330,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Opłata za przekroczenie czasu Stawka podatku VAT
Wejście jednorazowe/strefa odnowy zawierająca saunę oraz grotę solną Bilet normalny 60 min. Każdy 25,00 zł 0,42 zł / minuta 8%
Wejście jednorazowe/strefa odnowy zawierająca saunę oraz grotę solną Bilet normalny 30 min. Każdy 12,50 zł 0,42 zł / minuta 8%
Wejście jednorazowe/strefa odnowy zawierająca saunę oraz grotę solną Bilet ulgowy 60 min. Dzieci i młodzież ucząca się, studenci do 26 r.ż., emeryci, renciści - za okazaniem aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżek 16,50 zł 0,28 zł / minuta 8%
Wejście jednorazowe/strefa odnowy zawierająca saunę oraz grotę solną Bilet ulgowy 30 min. Dzieci i młodzież ucząca się, studenci do 26 r.ż., emeryci, renciści - za okazaniem aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżek 8,50 zł 0,28 zł / minuta 8%
Wejście jednorazowe/strefa odnowy zawierająca saunę oraz grotę solną Bilet dla osoby niepełnosprawnej (dodatkowe 20 minut na przebranie) 80 min.  Osoby z niepełnosprawnością 16,50 zł 0,28 zł / minuta 8%
Wejście jednorazowe/strefa odnowy zawierająca saunę oraz grotę solną Bilet dla osoby niepełnosprawnej (dodatkowe 20 minut na przebranie) 50 min. Osoby z niepełnosprawnością 8,50 zł 0,28 zł / minuta 8%
Wejście jednorazowe/strefa odnowy zawierająca saunę oraz grotę solną
Opiekun osoby z niepełnosprawnością   Opiekun osoby z niepełnosprawnością (o stopniu umiarkowanym lub znacznym za okazaniem ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki –dodatkowe 20 minut na przebranie) Nieodpłatnie    
50 min./
80 min.
Wejście jednorazowe/strefa odnowy zawierająca saunę oraz grotę solną Bilet poranny normalny 6:10-8:00 60 min. Każdy 13,00 zł 0,22 zł / minuta       (po rozliczeniu transpondera po godz. 8:00 - 0,42 zł minuta) 8%
Wejście jednorazowe/strefa odnowy zawierająca saunę oraz grotę solną Bilet poranny normalny 6:10-8:00 30 min. Każdy 6,50 zł 0,22 zł / minuta       (po rozliczeniu transpondera po godz. 8:00 - 0,42 zł minuta) 8%
Wejście jednorazowe/strefa odnowy zawierająca saunę oraz grotę solną Bilet poranny ulgowy 6:10-8:00 60 min. Dzieci i młodzież ucząca się, studenci do 26 r.ż., emeryci, renciści - za okazaniem aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżek 10,00 zł 0,16 zł / minuta  (po rozliczeniu transpondera po godz. 8:00 - 0,28 zł minuta) 8%
Wejście jednorazowe/strefa odnowy zawierająca saunę oraz grotę solną Bilet poranny ulgowy 6:10-8:00 30 min. Dzieci i młodzież ucząca się, studenci do 26 r.ż., emeryci, renciści - za okazaniem aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżek 5 zł 0,16 zł / minuta  (po rozliczeniu transpondera po godz. 8:00 - 0,28 zł minuta) 8%
Wejście jednorazowe/strefa odnowy zawierająca saunę oraz grotę solną Bilet weteran i weteran poszkodowany   Weterani i poszkodowani weterani Nieodpłatnie    

 

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajem całej hali sportowej Wynajem hali sportowej 60 minut Firmy i instytucje 315,00 zł 23%
Wynajem jednego sektora hali sportowej Wynajem jednego sektora hali sportowej 60 minut Firmy i instytucje 157,50 zł 23%
Wynajem całej hali sportowej Wynajem hali sportowej 60 minut Kluby sportowe, UKS, stowarzyszenia kultury fizycznej, inne organizacje pozarządowe działające na rzecz krzewienia sportu i rekreacji bądź na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzące zajęcia o charakterze sportowym lubrekreacyjnym 190,00 zł 23%
Wynajem jednego sektora hali sportowej Wynajem jednego sektora hali sportowej 60 minut Kluby sportowe, UKS, stowarzyszenia kultury fizycznej, inne organizacje pozarządowe działające na rzecz krzewienia sportu i rekreacji bądź na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzące zajęcia o charakterze sportowym lubrekreacyjnym 95,00 zł 23%
Wynajem całej hali sportowej Wynajem hali sportowej 60 minut Szkoły 165,00 zł 23%
Wynajem jednego sektora hali sportowej Wynajem jednego sektora hali sportowej 60 minut

S

zkoły

85,00 zł 23%
Zabezpieczenie parkietu hali sportowej (opłata jednorazowa) Cała hala     380 zł 23%
Zabezpieczenie parkietu hali sportowej (opłata jednorazowa) Jeden sektor     253 zł 23%

 

 

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Bilet normalny -wypożyczenie stołu do tenisa stołowego Wypożyczenie stołu do tenisa stołowego 60 minut Każdy 15,00 zł 23%
Bilet z Kartą Warszawiaka - wypożyczenie stołu do tenisa stołowego Wypożyczenie stołu do tenisa stołowego 60 minut Okaziciel karty 12,50 zł 23%
Opłata za zniszczenie  wypożyczonego sprzętu Bezzwrotna opłata za zniszczenie  wypożyczonego sprzętu     20,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Bilet normalny -wypożyczenie stołu do Teqball Wypożyczenie stołu do Teqballa 60 minut Każdy 19,00 zł 23%
Bilet z Kartą Warszawiaka -wypożyczenie stołu do Teqball Wypożyczenie stołu do Teqballa 60 minut Okaziciel karty 15,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Udostepnienie boiska zewnętrznego do piłki nożnej/piłki ręcznej Bilet na udostępnienie boiska zewnętrznego do piłki nożnej/piłki ręcznej (dni powszednie) 60 minut Firmy i instytucje 150,00 zł 23%
Udostępnienie boiska zewnętrznego do piłki nożnej/piłki ręcznej Bilet na udostępnienie boiska zewnętrznego do piłki nożnej/piłki ręcznej w soboty
i niedziele
60 minut Firmy i instytucje 120,00 zł 23%
Udostępnienie boiska zewnętrznego do piłki nożnej/piłki ręcznej Bilet na udostępnienie boiska zewnętrznego do piłki nożnej/piłki ręcznej 60 minut Kluby sportowe, UKS, stowarzyszenia kultury fizycznej, inne organizacje pozarządowe działające na rzecz krzewienia sportu i rekreacji bądź na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzące zajęcia o charakterze sportowym lub rekreacyjnym 100,00 zł 23%
Udostępnienie boiska zewnętrznego do piłki nożnej/piłki ręcznej Bilet na udostępnienie boiska zewnętrznego do piłki nożnej/piłki ręcznej 60 minut Szkoły 100,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Udostępnienie boiska zewnętrznego do koszykówki/siatkówki Bilet na udostępnienie boiska zewnętrznego do koszykówki/ siatkówki 60 minut Firmy i instytucje 50,00 zł 23%
Udostępnienie boiska zewnętrznego do koszykówki/siatkówki Bilet na udostępnienie boiska zewnętrznego do koszykówki/ siatkówki 60 minut Kluby sportowe, UKS, stowarzyszenia kultury fizycznej, inne organizacje pozarządowe działające na rzecz krzewienia sportu i rekreacji bądź na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzące zajęcia o charakterze sportowym lub rekreacyjnym 30,00 zł 23%
Udostępnienie boiska zewnętrznego do koszykówki/siatkówki Bilet na udostępnienie boiska zewnętrznego do koszykówki/ siatkówki 60 minut Szkoły 30,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajem kortu tenisowego Bilet na wynajem zewnętrznego kortu tenisowego 60 minut Każdy 55,00 zł 23%
Wynajem kortu tenisowego Bilet na wynajem zewnętrznego kortu tenisowego w celu prowadzenia odpłatnych zajęć 60 minut Każdy w celu prowadzenia odpłatnych zajęć 70,00 zł 23%
Wypożyczenie rakiety tenisowej Bilet na wypożyczenie 1 rakiety tenisowej  60 minut Każdy 5,00 zł 23%
Wypożyczenie 10 piłek tenisowych Bilet na wypożyczenie 10 piłek tenisowych 60 minut Każdy 5,00 zł 23%
Opłata za zniszczenie wypożyczonego sprzętu Opłata za zniszczenie  wypożyczonego sprzętu   Każdy 40,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajem hali sportowej, pływalni, boisk zewnętrznych (po uprzednim podpisaniu umowy) Wynajem w celu organizacji targów, wystaw, pokazów, wydarzeń kulturalnych, artystycznych, imprez masowych itp. 60 minut Każdy 330,00 zł / h + koszt wynajmu danego obiektu (wg cennika) 23%
Wynajem terenów rekreacyjnych (po uprzednim podpisaniu umowy) Wynajem w celu organizacji targów, wystaw, pokazów, wydarzeń kulturalnych, artystycznych, imprez masowych itp. Cały dzień Każdy 1 900,00 zł 23%
Wynajem hali sportowej, pływalni, boisk zewnętrznych (po uprzednim podpisaniu umowy) Wynajem  w celu filmowania fotografowania, realizacji planów zdjęciowych itp. 60 minut Każdy 220,00 zł / h + koszt wynajmu danego obiektu (wg cennika) 23%
Wynajem terenów rekreacyjnych (po uprzednim podpisaniu umowy) Wynajem  w celu filmowania fotografowania, realizacji planów zdjęciowych itp. Cały dzień Każdy 1 520,00 zł 23%
Usługa Opis usługi

Czas trwania usługi/ilość

Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Naklejki reklamowe z folii samoprzylepnej z grafiką (po uprzednim podpisaniu umowy) Wynajem powierzchni pod samoprzylepną naklejkę reklamową z grafiką o maksymalnym formacie A4 i minimalnym nakładzie 25 sztuk w strefie.
Ilość szafek w strefie:
Szatnia basenowa - 102 szt.
Szatnia halowa – 54 szt.
1 miesiąc Każdy  31,50 zł/szt. 23%
Rozdawanie próbek/ulotek (po uprzednim podpisaniu umowy) Możliwość rozdawania próbek/ulotek na terenach i obiektach należących do OSiR Mokotów Sztuka Każdy  0,52 zł/szt. 23%
Ekspozytor ulotek
o max. formacie A5 (po uprzednim podpisaniu umowy)
Możliwość umieszczenia ulotek w ekspozytorze
w holu głównym o max. formacie A5
1 miesiąc Każdy  240,00 zł 23%
Proporczyki, flagi rozpięte na 1 linie nad taflą wody (po uprzednim podpisaniu umowy) Możliwość rozpięcia proporczyków/flag o max. szer. 15 cm i dł. 20 cm na 1 linie o dł. 14 m nad basenem o szer. 16,8 m po uprzednim podpisaniu umowy. 1 miesiąc Każdy  316,00 zł 23%
Proporczyki, flagi rozpięte na 2 linach nad taflą wody (po uprzednim podpisaniu umowy) Możliwość rozpięcia proporczyków/flag o max. szer. 15 cm i dł. 20 cm na 2 linach o dł. 14 m nad basenem o szer. 16,8 m po uprzednim podpisaniu umowy. 1 miesiąc Każdy  557,00 zł 23%
Roll-up  (po uprzednim podpisaniu umowy) Wynajem powierzchni na baner, roll-up. Cena za każdy rozpoczęty m2 1 miesiąc Każdy  165,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Baner na dostepnych szybach lub ścianach (po uprzednim podpisaniu umowy) Wynajem powierzchni na baner. Cena za każdy rozpoczęty m2 1 miesiąc Każdy 240,00 zł 23%
Folia transparentna (witrażowa) na szybie
w holu głównym. (po uprzednim podpisaniu umowy)
Wynajem powierzchni
 w holu głównym o wymiarach 1,14 m/ 1,89 m do naklejania folii transparentnej (witrażowej)
1 miesiąc Każdy 165,00 zł 23%
Ramka A4 (po uprzednim podpisaniu umowy) Wynajem 1 ramki
w formacie A4 z możliwością umieszczenia plakatu
1 miesiąc Każdy 51,00 zł 23%
Ramka A3 (po uprzednim podpisaniu umowy) Wynajem 1 ramki
w formacie A3 z możliwością umieszczenia plakatu
1 miesiąc Każdy 89,00 zł 23%
Ramka A2 (po uprzednim podpisaniu umowy) Wynajem 1 ramki
w formacie A2 z możliwością umieszczenia plakatu
1 miesiąc Każdy 127,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Baner - teren zewnętrzny (po uprzednim podpisaniu umowy) Wynajem powierzchni na baner na terenie zewnętrznym. Cena za każdy rozpoczęty m2 1 miesiąc Każdy 240,00 zł 23%
Winder - teren zewnętrzny (po uprzednim podpisaniu umowy) Wynajem powierzchni na winder na terenie zewnętrznym. Cena za każdy rozpoczęty m2 1 miesiąc Każdy 240,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Boks do przechowywania sprzętu Cena za każdy rozpoczęty m2 1 miesiąc Każdy 82,50 zł 23%
Wynajem na cele inne niż sportowe Cena za każdy rozpoczęty m2 1 miesiąc Każdy 50,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Spot reklamowy na nośniku cyfrowym (do 15 sekund) Spot reklamowy wyświetlany
co około 5 minut
w holu głównym
1 miesiąc Każdy 250,00 zł 23%
Spot reklamowy na nośniku cyfrowym (do 30 sekund) Spot reklamowy wyświetlany
co około 5 minut
w holu głównym
1 miesiąc Każdy 300,00 zł 23%
Sprzęt Czas wynajmu Kwota (Brutto
Wynajem podestu scenicznego o wymiarze 2 m x 1 m (maksymalnie 10 szt.) 1 dzień 90 zł