Cennik OSiR Bemowo

Pływalnia „Pingwin”, ul. Oławska 3A

Usługa  Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi Stawka podatku VAT
Bilet normalny Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne.

 

60 minut

Osoby fizyczne powyżej 18 lat, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 

           

20,00 zł

 

8%

Bilet ulgowy Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne.        *Bilet 75 min przeznaczony jest dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w cenę biletu wliczony jest 30 min czas techniczny. 60 minut/75 min* Dzieci i młodzież od 4. roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26. roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna.              16,00 zł

 

8%

Bilet Warszawiaka normalny Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. 60 minut Osoby fizyczne powyżej 18 lat, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające  Kartę Warszawiaka lub Kartę Młodego Warszawiaka. Obowiązuje tylko w sobotę i niedzielę.             16,00 zł

 

8%

Bilet Warszawiaka ulgowy Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. 60 minut Dzieci i młodzież od 4. roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby posiadające  Kartę Warszawiaka lub Kartę Młodego Warszawiaka. Obowiązuje tylko w sobotę i niedzielę.             12,00 zł

 

8%

Bilet rodzinny Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. 60 minut

2+1 – dwoje dorosłych + 1 dziecko.
Obowiązuje tylko w sobotę i niedzielę.

            40,00 zł

 

8%

Bilet rodzinny Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. 60 minut 1+2 – 1 dorosły + dwoje dzieci
Obowiązuje tylko w sobotę i niedzielę.
            40,00 zł 8%
Bilet rodzinny Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. 60 minut Dopłata do biletu rodzinnego za każde dodatkowe dziecko
Obowiązuje tylko w sobotę i niedzielę.
               7,50 zł 8%
Bilet weterana Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. Bez limitu Osoba posiadająca legitymację weterana  bezpłatny  8%
Bilet nauka pływania normalny Jednorazowe zajęcia nauki pływania z instruktorem, w grupie do 15 osób, po wcześniejszej rezerwacji. Różne poziomy zaawansowania. 60 min w tym 45 min zajęć z instruktorem Osoby fizyczne powyżej 18 lat             40,00 zł

 

8%

Bilet nauka pływania ulgowy Jednorazowe zajęcia nauki pływania z instruktorem, w grupie do 15 osób, po wcześniejszej rezerwacji. Różne poziomy zaawansowania.  75 min w tym 45 min zajęć z instruktorem Dzieci i młodzież od 4. roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia             35,00 zł

 

8%

Bilet aqua aerobik Zajęcia rekreacyjne w wodzie z instruktorem, w grupie do 15 osób.  60 min w tym 30 min zajęć z instruktorem Osoby fizyczne powyżej 16 lat             29,00 zł

 

8%

Bilet gimnastyka dla seniora Ćwiczenia izometryczne i rozciagające, poprawiające ruchomość stawów. Zajęcia w wodzie z instruktorem, w grupie do 15 osób. Zajęcia bez zapisów. 80 min w tym 30 min zajęć z instruktorem Osoby fizyczne od 55 roku życia, emeryci i renciści             15,00 zł

 

8%

Indywidualne zajęcia nauki i doskonalenia pływania Indywidualne zajęcia nauki i doskonalenia pływania z jedną osobą. Wymagana wcześniejsza rezerwacja. 45 min w tym 30 min zajęć z instruktorem Dzieci i młodzież od 4. roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia,dorośli, emeryci i renciści             80,00 zł

 

8%

Indywidualne zajęcia nauki i doskonalenia pływania Indywidualne zajęcia nauki i doskonalenia pływania z jedną osobą. Wymagana wcześniejsza rezerwacja. 60 min w tym 45 min zajęć z instruktorem Dzieci i młodzież od 5. roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia,dorośli, emeryci i renciści             90,00 zł

 

8%

Indywidualne zajęcia nauki i doskonalenia pływania Indywidualne zajęcia nauki i doskonalenia pływania z dwiema osobami. Wymagana wcześniejsza rezerwacja. 45 min w tym 30 min zajęć z instruktorem Dzieci i młodzież od 5. roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia,dorośli, emeryci i renciści           160,00 zł

 

8%

Indywidualne zajęcia nauki i doskonalenia pływania Indywidualne zajęcia nauki i doskonalenia pływania z dwiema osobami. Wymagana wcześniejsza rezerwacja. 60 min w tym 45 min zajęć z instruktorem Dzieci i młodzież od 5. roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia,dorośli, emeryci i renciści           180,00 zł

 

8%

Bilet instruktorski Wstęp do strefy płatnej, prowadzenie zajęć nauki lub doskonalenia pływania dla 1 osoby. 60 minut Z biletu instruktorskiego może skorzystać firma lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca uprawnienia do prowadzenia zajęć, ubezpieczenie OC oraz podpisaną umowę z Ośrodkiem.             40,00 zł

 

8%

Usługa Opis usługi Czsa trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Karnet 60 Karnet kwotowy upoważniający do wstępu do strefy płatnej na pływanie rekreacyjne.  Ważność karnetu: 3 miesiące Wartość 1 minuty uzależniona jest od rodzaju wejścia: normalny od poniedziałku do niedzieli 0,40 zł / minuta, ulgowy od poniedziałku do niedzieli 0,30 zł / minuta. Opłata za 1. minutę liczona jest po 15 minutach Dzieci i młodzież od 5. roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dorośli, emeryci i renciści. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna.             60,00 zł

 

8%

Karnet 100 Karnet kwotowy upoważniający do wstępu do strefy płatnej na pływanie rekreacyjne.  Ważność karnetu: 3 miesiące Wartość 1 minuty uzależniona jest od rodzaju wejścia: normalny od poniedziałku do niedzieli 0,40 zł / minuta, ulgowy od poniedziałku do niedzieli 0,30 zł / minuta. Opłata za 1. minutę liczona jest po 15 minutach Dzieci i młodzież od 5. roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dorośli, emeryci i renciści. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna.           100,00 zł

 

8%

Karnet 150 Karnet kwotowy upoważniający do wstępu do strefy płatnej na pływanie rekreacyjne.  Ważność karnetu: 3 miesiące Wartość 1 minuty uzależniona jest od rodzaju wejścia: normalny od poniedziałku do niedzieli 0,40 zł / minuta, ulgowy od poniedziałku do niedzieli 0,30 zł / minuta. Opłata za 1. minutę liczona jest po 15 minutach Dzieci i młodzież od 5. roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dorośli, emeryci i renciści. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna.           145,00 zł

 

8%

Karnet 200 Karnet kwotowy upoważniający do wstępu do strefy płatnej na pływanie rekreacyjne.  Ważność karnetu: 3 miesiące Wartość 1 minuty uzależniona jest od rodzaju wejścia: normalny od poniedziałku do niedzieli 0,40 zł / minuta, ulgowy od poniedziałku do niedzieli 0,30 zł / minuta. Opłata za 1. minutę liczona jest po 15 minutach Dzieci i młodzież od 5. roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dorośli, emeryci i renciści. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna.           190,00 zł

 

8%

Karnet 300 Karnet kwotowy upoważniający do wstępu do strefy płatnej na pływanie rekreacyjne. Ważność karnetu: 6 miesiący Wartość 1 minuty uzależniona jest od rodzaju wejścia: normalny od poniedziałku do niedzieli 0,40 zł / minuta, ulgowy od poniedziałku do niedzieli 0,30 zł / minuta. Opłata za 1. minutę liczona jest po 15 minutach Dzieci i młodzież od 5. roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dorośli, emeryci i renciści. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna.           280,00 zł

 

8%

Karnet aqua aerobik Karnet 10 wejść na zajęcia rekreacyjne w wodzie z instruktorem. Zajęcia bez zapisów, zgodnie z harmonogramem zajęć. Karnet ważny: 3 miesiące 60 min w tym 30min zajęć z instruktorem Osoby fizyczne powyżej 16 lat           260,00 zł

 

8%

Karnet nauka i doskonalenie pływania – normalny Karnet na zajęcia grupowe nauki pływania z instruktorem. Karnet obejmuje dwumiesięczny cykl zajęć 60 min w tym 45min zajęć z instruktorem Osoby fizyczne powyżej 18 lat  35,00 zł x liczba zajęć w cyklu dwumiesięcznym   8%
Karnet nauka i doskonalenie pływania – ulgowy Karnet na zajęcia grupowe nauki pływania z instruktorem. Karnet obejmuje dwumiesięczny cykl zajęć 75 min w tym 45min zajęć z instruktorem Dzieci i młodzież od 6. roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia  31,00 zł x liczba zajęć w cyklu dwumiesięcznym  8%
Karnet nauka i doskonalenie pływania – ulgowy 60 min w tym 30min. zajęć z instruktorem Zgodnie z harmonogramem zajęć 60 min w tym 30min zajęć z instruktorem Dzieci od 4-6 roku życia  29,00 zł x liczba zajęć w cyklu dwumiesięcznym  8%
Karnet na indywidualne zajęcia z instruktorem – 30 min Karnet 10 wejść na 30 minutowe indywidualne zajęcia nauki pływania. Zajęcia odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu z instruktorem. Karnet ważny: 3 miesiące 45 min w tym 30min zajęć z instruktorem Dzieci i młodzież od 5. roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dorośli, emeryci i renciści.           720,00 zł

 

8%

Karnet na indywidualne zajęcia z instruktorem – 45 min Karnet 10 wejść na 45 minutowe indywidualne zajęcia nauki pływania. Zajęcia odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu z instruktorem. Karnet ważny: 3 miesiące 60 min w tym 45min zajęć z instruktorem Dzieci i młodzież od 5. roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dorośli, emeryci i renciści.            810,00 zł

 

8%

Karnet instruktorski Karnet 5 wejść do strefy płatnej, upoważniający do prowadzenia zajęć nauki lub doskonalenia pływania dla 1 osoby. 60 minut Z karnetu może skorzystać firma lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca uprawnienia do prowadzenia zajęć, ubezpieczenie OC oraz podpisaną umowę z Ośrodkiem.           200,00 zł

 

8%

Karnet instruktorski Karnet 10 wejść do strefy płatnej, upoważniający do prowadzenia zajęć nauki lub doskonalenia pływania dla 1 osoby. 60 minut Z karnetu może skorzystać firma lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca uprawnienia do prowadzenia zajęć, ubezpieczenie OC oraz podpisaną umowę z Ośrodkiem.           400,00 zł

 

8%

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajęcie 1 toru Udostępnienie 1 toru pływalni na zajęcia sportowo-rekreacyjne na wyłaczność (max 8 osób) w godz. 06:00-17:00 od poniedziałku do piątku 30 min Osoby prawne, po uprzednim podpisaniu umowy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji  86,10 zł 23%
Wynajęcie 1 toru Udostępnienie 1 toru pływalni na zajęcia sportowo-rekreacyjne na wyłaczność (max 8 osób) w godz. 17:00-22:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele w godz. 06:00-22:00 30 min Osoby prawne, po uprzednim podpisaniu umowy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji  116,85 zł 23%
Wynajęcie małego basenu Udostępnienie Małego Basenu na zajęcia sportowo-rekreacyjne na wyłaczność (max 20 osób) w godz. 06:00-17:00 od poniedziałku do piątku 30 min Osoby prawne, po uprzednim podpisaniu umowy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji  141,45 zł 23%
Wynajecie małego basenu Udostępnienie Małego Basenu na zajęcia sportowo-rekreacyjne na wyłaczność (max 20 osób) w godz. 17:00-22:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele w godz. 06:00-22:00 30 min Osoby prawne, po uprzednim podpisaniu umowy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji  227,55 zł

                       23%

Wynajęcie całego basenu Udostępnienie całego bądź częsci basenu wraz ze zjeżdżalnią i jacuzzi na zajęcia sportowo-rekreacyjne (max.90 osób). Możliwość opieki instruktorskiej 30 min Osoby fizycze i prawne po podpisaniu umowy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji            861,00 zł

 

23%

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena brutto usługi Stawka podatku VAT
Opłata za przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni krytej (pływanie rekreacyjne oraz zajęcia zorganizowane)  Przebywanie w strefie płatnej pływalni krytej po przekroczeniu czasu (bilet normalny) 1 min Osoby fizyczne powyżej 18 lat, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie.  0,40 zł 8%
Opłata za przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni krytej (pływanie rekreacyjne oraz zajęcia zorganizowane)  Przebywanie w strefie płatnej pływalni krytej po przekroczeniu czasu (bilet ulgowy) 1 min Dzieci i młodzież od 4. roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie.  0,30 zł 23%
Opłata za przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni krytej (pływanie rekreacyjne oraz zajęcia zorganizowane)  Przebywanie w strefie płatnej pływalni krytej po przekroczeniu czasu (bilet rodzinny) 1 min Dzieci i młodzież od 4. roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie.  1,10 zł 23%
Opłata za przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni krytej (bilet jednorazowy instruktorski)                                               Przebywanie w strefie płatnej pływalni krytej po przekroczeniu czasu (bilet instruktorski). 1 min   0,60 zł 23%
Opłata za przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni krytej (opieka) Przebywanie w strefie płatnej pływalni krytej powyżej 30 min., w związku z udzielaniem pomocy w szatni dziecku do 8 roku życia przez jego opiekuna. Po przekroczeniu czasu 30 minut będzie naliczana opłata od pierwszej minuty przebywania w strefie płatnej 1 min Osoby fizyczne powyżej 18 lat, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie.  0,40 zł 8%
Opłata za wydanie duplikatu karty Wniesienie opłaty za wydanie duplikatu karty elektronicznej (karnetu) w przypadku jej zagubienia lub zniszczenia. -   20,00 zł 23%
Opłata za zgubiony lub zniszczony numerek z szatni Wniesienie opłaty za zagubiony lub zniszczony numerek z szatni. -   40,00 zł 23%
Opłata za zagubiony lub zniszczony transponder z chipem Wniesienie opłaty w przypadku zagubienia lub zniszczenia transpondera z chipem (opaski) umożliwiającej zalogowanie się do systemu ESOK oraz otwarcie szafki ubraniowej. -   80,00 zł 23%
Dodatkowe opłaty za wynajęcie całej Hali Sportowej/Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej/Pływalni "Pingwin" Dodatkowe opłaty związane z organizacją wydarzenia, ustalane na podstawie negocjacji, zawarte w umowie -   od 100,00 zł 23%

Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, ul. Obrońców Tobruku 11

Cennik boisk

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Całe boisko
8:00-17:00
poniedziałek-piątek
Udostępnienie boiska na zajęcia sportowo-rekreacyjne 60 minut Bez ograniczeń (dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych) 418,20 zł  23%
Całe boisko
17:00-23:00
poniedziałek-piątek
Udostępnienie boiska na zajęcia sportowo-rekreacyjne 60 minut Bez ograniczeń (dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych) 467,40 zł  23%
1/2 boiska
8:00-17:00
poniedziałek-piątek
Udostępnienie boiska na zajęcia sportowo-rekreacyjne 60 minut Bez ograniczeń (dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych) 239,85 zł  23%

1/2 boiska
17:00-23:00
poniedziałek-piątek

Udostępnienie boiska na zajęcia sportowo-rekreacyjne 60 minut Bez ograniczeń (dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych) 276,75 zł  23%
Całe boisko
8:00-23:00
sobota-niedziela
Udostępnienie boiska na zajęcia sportowo-rekreacyjne 60 minut Bez ograniczeń (dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych) 332,10 zł  23%
1/2 boiska
8:00-23:00
sobota-niedziela
Udostępnienie boiska na zajęcia sportowo-rekreacyjne 60 minut Bez ograniczeń (dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych) 239,85 zł  23%
Rodzinne Granie Udostępnienie części boiska  na rodzinne granie 60 minut 1 osoba dorosła + 2 dzieci lub 2 osoby dorosłe + 2 dzieci 10,00 zł  23%
Trening indywidualny Udostępnienie 1⁄2 boiska na zajęcia sportowe (trener + 1 zawodnik) 60 minut bez ograniczeń wiekowych pod opieką osoby dorosłej 20,00 zł  23%
Trening indywidualny Udostępnienie 1⁄2 boiska na zajęcia sportowe (trener + 2 zawodników) 60 minut bez ograniczeń wiekowych pod opieką osoby dorosłej 40,00 zł  23%
Trening indywidualny Udostępnienie 1⁄2 boiska na zajęcia sportowe (trener + 3 zawodników) 60 minut bez ograniczeń wiekowych pod opieką osoby dorosłej 60,00 zł  23%
Trening indywidualny Udostępnienie 1⁄2 boiska na zajęcia sportowe (trener + 4 zawodnik) 60 minut bez ograniczeń wiekowych pod opieką osoby dorosłej 80,00 zł  23%
Szkółka Piłkarska Zajęcia zorganizowane z trenerem (pełny karnet miesięczny) 60/90 minut od 4 do 10 lat 120,00 zł  23%
Szkółka Piłkarska Zajęcia zorganizowane z trenerem (poniżej 50 % frekwencji) 60/90 minut od 4 do 10 lat 60,00 zł  23%
Wynajęcie całego obiektu Imprezy sportowe, kulturalne i rekreacyjne 60 minut Bez ograniczeń   984,00 zł  23%
Sala konferencyjna Udostępnienie sali konferencyjnej 60 minut Bez ograniczeń   80,00 zł  23%
Stanowisko grilowe Udostępnienie stanowiska grillowego   60 minut Bez ograniczeń (dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych) 100,00 zł  23%
Udostępnienie szatni  Udostępnienie szatni (dla klientów niekorzystających w tym czasie z boisk BOPN) 120 minut Bez ograniczeń (dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych) 30,00 zł  23%
Miejsce na foodtrucka Udostępnienie miejsca na foodtrucka Cały dzień Bez ograniczeń   100,00 zł  23%
Sauna fińska Udostępnienie sauny fińskiej (1-3 os.) 60 minut Bez ograniczeń (dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych) 50,00 zł  23%
Udostępnienie 1 sektora hali pneumatycznej
poniedziałek-piątek
8:00-17:00
Udostępnienie 1 sektora hali pneumatycznej 60 minut Bez ograniczeń (dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych) 184,50 zł  23%
Udostępnienie 1 sektora hali pneumatycznej
poniedziałek-piątek
17:00-19:00
Udostępnienie 1 sektora hali pneumatycznej 60 minut Bez ograniczeń (dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych) 246,00 zł  23%
Udostępnienie 1 sektora hali pneumatycznej
poniedziałek-piątek
19:00-22:00
Udostępnienie 1 sektora hali pneumatycznej 60 minut Bez ograniczeń (dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych) 344,40 zł  23%
Udostępnienie 1 sektora hali pneumatycznej
poniedziałek-piątek
22:00-24:00
Udostępnienie 1 sektora hali pneumatycznej 60 minut Bez ograniczeń (dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych) 221,40 zł  23%
Udostępnienie 1 sektora hali pneumatycznej
sobota
8:00-17:00
Udostępnienie 1 sektora hali pneumatycznej 60 minut Bez ograniczeń (dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych) 221,40 zł  23%
Udostępnienie 1 sektora hali pneumatycznej
sobota
17:00-24:00
Udostępnienie 1 sektora hali pneumatycznej 60 minut Bez ograniczeń (dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych) 98,40 zł  23%
Udostępnienie 1 sektora hali pneumatycznej
niedziela
8:00-17:00
Udostępnienie 1 sektora hali pneumatycznej 60 minut Bez ograniczeń (dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych) 221,40 zł  23%
Udostępnienie 1 sektora hali pneumatycznej
niedziela  17:00-24:00
Udostępnienie 1 sektora hali pneumatycznej 60 minut Bez ograniczeń (dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych) 147,60 zł  23%

*W przypadku najmu boiska A lub B powyżej 60 godzin miesięcznie, każda następna godzina – 10 % Zniżki naliczane będą jedynie w przypadku braku zaległości wobec OSiR Bemowo.

 
Parking
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Parkowanie pojazdu Parkowanie pojazdu 0-29 min. Bez ograniczeń bezpłatnie 23%
Parkowanie pojazdu Parkowanie pojazdu 30 min.-4h Bez ograniczeń 2,00 zł  23%
Parkowanie pojazdu Parkowanie pojazdu 4h-24h *oraz każda kolejna rozpoczęta doba Bez ograniczeń 5,00 zł  23%
Abonament (auto osobowe) Parkowanie pojazdu 1 miesiąc Bez ograniczeń 109,00 zł  23%
Abonament (pojazd wielkogabarytowy) Parkowanie pojazdu 1 miesiąc Bez ograniczeń 139,00 zł  23%

Opłata abonamentowa naliczana jest za pełny (bieżący) miesiąc bez względu na datę zakupu.

Siłownia i fitness (Oławska i Obrońców Tobruku 40)

Cennik siłownia fitness
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Karnet open fitness Umożliwienie uczestnictwa w zajęciach sportowych/fitness o charakterze grupowym 30 dni

Osoby pełnoletnie oraz osoby w wieku 15-18 lat za pisemnym Oświadczeniem rodzica/opiekuna.

Osoby poniżej 15 r.ż. za pisemnym Oświadczeniem oraz pod opieką Rodzica/Opiekuna/Trenera Personalnego.

109,00 zł 23%
Karnet open siłownia Udostępnianie infrastruktury sportowej przeznaczonej do treningu siłowego 30 dni

Osoby pełnoletnie oraz osoby w wieku 15-18 lat za pisemnym Oświadczeniem rodzica/opiekuna.

Osoby poniżej 15 r.ż. za pisemnym Oświadczeniem oraz pod opieką Rodzica/Opiekuna/Trenera Personalnego.

129,00 zł 23%
Karnet siłownia i fitness Umożliwienie uczestnictwa w zajęciach sportowych/fitness o charakterze grupowym oraz udostępnienie infrastruktury sportowej przeznaczonej do treningu siłowego 30 dni

Osoby pełnoletnie oraz osoby w wieku 15-18 lat za pisemnym Oświadczeniem rodzica/opiekuna.

Osoby poniżej 15 r.ż. za pisemnym Oświadczeniem oraz pod opieką Rodzica/Opiekuna/Trenera Personalnego.

149,00 zł 23%
Wejście jednorazowe siłownia Jednorazowe udostępnienie infrastruktury sportowej przeznaczonej do treningu siłowego

1 wejście

(dowolna ilość czasu)

Osoby pełnoletnie oraz osoby w wieku 15-18 lat za pisemnym Oświadczeniem rodzica/opiekuna.

Osoby poniżej 15 r.ż. za pisemnym Oświadczeniem oraz pod opieką Rodzica/Opiekuna/Trenera Personalnego.

25,00 zł 23%
Wejście jednorazowe fitness Jednorazowe umożliwienie uczestnictwa w zajęciach sportowych/fitness o charakterze grupowym

1 wejście 

(60 min)

Osoby pełnoletnie oraz osoby w wieku 15-18 lat za pisemnym Oświadczeniem rodzica/opiekuna.

Osoby poniżej 15 r.ż. za pisemnym Oświadczeniem oraz pod opieką Rodzica/Opiekuna/Trenera Personalnego.

20,00 zł  23%

 

Hala sportowa (Obrońców Tobruku 40)

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT

Wynajęcie 1 sektora hali

Do godz. 17:00

60 min Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji 98,40 zł 23%

Wynajęcie 1 sektora hali

Po godz. 17:00

60 min Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji 129,15 zł 23%

Wynajęcie 1 sektora hali

                      60 min Szkoły prowadzone przez m.st. Warszawa, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego                              87,16 zł zwolniony

Wynajęcie 1 sektora hali

                 60 min Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji 107,21 zł 23%
Wynajęcie całej hali sportowej

Do godz. 17:00

60 min Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji 246,00 zł 23%
Wynajęcie całej hali sportowej

Po godz. 17:00

60 min Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji 295,20 zł 23%
Wynajęcie całej hali sportowej   60 min Szkoły prowadzone przez m.st. Warszawa, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego                                 261,48 zł zwolniony
Wynajęcie całej hali sportowej Od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:00  60 min Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji 321,62 zł 23%
Wynajęcie całej hali sportowej Korzystanie z całego obiektu w celu zorganizowania wydarzenia, po uprzednim podpisaniu umowy.  60 min Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji od 600,00 zł 23%