Usługi promocyjne Centrum Sportu Wilanów

Cennik - usługi promocyjne

Cennik usług promocyjnych obowiązujących w kompleksie sportowym
przy ul. Wiertniczej 26 A, ul.Gubinowskiej 28/30 i ul.Uprawnej 9/17

Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 Baner umieszczony wewnątrz obiektu Umieszczenie baneru wewnątrz budynku na okres 30 dni. Opłata za 1m2 po uprzednim podpisaniu umowy. 30 dni 123,00 zł 23%
2 Standy, big standy, żagle, fotostandy, roll-up itp. Umieszczenie standów, big standów, żagli, fotostandów itp. na okres 30 dni. Opłata za 1m2 po uprzednim podpisaniu umowy. 30 dni 80,00 zł 23%
3 Nalepki o wielkości max.formatu A4 Opłata za umieszczenie 1 szt. nalepki na okres 30 dni po uprzednim podpisaniu umowy. 30 dni 50,00 zł 23%
4 Naklejki na szybe powyżej A4 Opłata za umieszczenie 1 szt. nalepki na okres 30 dni po uprzednim podpisaniu umowy za 1m2 30 dni 65,00 zł 23%
4 Plakaty o formacie A4 Opłata za umieszczenie 1 szt. plakatu na okres 30 dni po uprzednim podpisaniu umowy. 30 dni 60,00 zł 23%
5 Plakaty o formacie A3 Opłata za umieszczenie 1 szt. plakatu na okres 30 dni po uprzednim podpisaniu umowy. 30 dni 80,00 zł 23%
6 Plakaty o formacie A2 Opłata za umieszczenie 1 szt. plakatu na okres 30 dni po uprzednim podpisaniu umowy. 30 dni 120,00 zł 23%
7 Ekspozycja ulotek    Opłata za ekspozycję ulotek przez okres 30 dni po uprzednim podpisaniu umowy. 30 dni 100,00 zł 23%
8 Realizacje nietypowe Wynajęcie obiektów do realizacji filmów, nietypowe reklamy itp.  do uzgodnienia do uzgodnienia 23%