Cennik Centrum Sportu Wilanów

Pływalnia - Wiertnicza 26a

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Bilet normalny bilet normalny na Pływalnię Wiertnicza 60 min osoby powyżej 18 lat 22 8%
dopłata do biletu normalnego opłata za każdą dodatkową minutę przy bilecie normalnym na Pływalni Wiertnicza 1 min osoby powyżej 18 lat 0,35 8%
Bilet normalny z Kartą Warszawiaka bilet normalny z Kartą Warszawiaka na Pływalnię Wiertnicza 60 min Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka w określonych dniach i godzinach. 18 8%
dopłata do biletu normalnego z Kartą Warszawiaka opłata za każdą dodatkową minutę przy bilecie normalnym z Kartą warszawiaka na Pływalni Wiertnicza 1 min Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka w określonych dniach i godzinach. 0,35 8%
Bilet ulgowy bilet ulgowy na Pływalnię Wiertnicza 60 min Dzieci od 4 roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. 14 8%
dopłata do biletu ulgowego opłata za każdą dodatkową minutę przy bilecie ulgowym na Pływalni Wiertnicza 1 min Dzieci od 4 roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. 0,35 8%
Bilet ulgowy z Kartą Młodego Warszawiaka bilet ulgowy z Kartą Młodego Warszawiaka na Pływalnię Wiertnicza 60 min Dzieci od 4 roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby posiadające Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka – w określonych dniach i godzinach. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. 13 8%
dopłata do biletu ulgowego z Kartą Młodego Warszawiaka opłata za każdą dodatkową minutę przy bilecie ulgowym z Kartą Młodego Warszawiaka na Pływalni Wiertnicza 1 min Dzieci od 4 roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby posiadające Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka – w określonych dniach i godzinach. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. 0,35 8%
Bilet rodzinny  Bilet rodzinny -
Rodzic + Dziecko na Pływalni Wiertnicza
60 min Min.1 rodzic przychodzący na basen min. z 1 dzieckiem do lat. 18
30,00
(1 rodzic + 1 dziecko)
 20,00 - kolejny rodzic                    10,00 -kolejne dziecko
8%
dopłata do biletu rodzinnego  opłata za każdą dodatkową minutę przy bilecie rodzinnym Rodzic + Dziecko na Pływalni Wiertnicza 1 min Min.1 rodzic przychodzący na basen min. z 1 dzieckiem do lat. 18 0,35 8%
Karta Dużej Rodziny Posiadacze Karty Dużej Rodziny 75 min Posiadacze Karty Dużej Rodziny.  Bilet ulgowy przysługuje osobom do 18 roku życia lub do 25 roku życia – jeżeli osoba uczy się w szkole lub w szkole wyższej. Ulga (bez ograniczeń wiekowych) przysługuje także dzieciom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

17 - rodzic

8 - dziecko

8%
dopłata dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny opłata za każdą, odatkowa minutę dla Posiadaczy Karty Dużej Rodziny 1 min  Posiadacze Karty Dużej Rodziny.  Bilet ulgowy przysługuje osobom do 18 roku życia lub do 25 roku życia – jeżeli osoba uczy się w szkole lub w szkole wyższej. Ulga (bez ograniczeń wiekowych) przysługuje także dzieciom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 0,35 8%
Warszawska Karta Weterana Osoby z Legitymacją Weterana i Legitymacją Weterana Poszkodowanego 60 min Za okazaniem dowodu tożsamości (zgodnie z Uchwałą Nr LXXV/2123/2018 Rady m.st. Warszawy 18.10.2018 r.) lub za okazaniem Legitymacji Weterana i Legitymacji Weterana Poszkodowanego 0 0%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Karty rabatowe System rozlicza Karty kwotowo -pozostaje do wykorzystania 330 pln - w zależności od rodzaju biletu i długości pobytu na pływalni Bezterminowe Z jednej karty może korzystać do 5 osób 300 8%
Karty rabatowe System rozlicza Karty kwotowo -pozostaje do wykorzystania 220 pln- w zależności od rodzaju biletu i długości pobytu na pływalni Bezterminowe Z jednej karty może korzystać do 5 osób 200 8%
Karty rabatowe System rozlicza Karty kwotowo -pozostaje do wykorzystania 110 pln - w zależności od rodzaju biletu i długości pobytu na pływalni Bezterminowe  Z jednej karty może korzystać do 5 osób 100 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Opłata instruktorska Opłata instruktorska – prowadzenie zajęć (komercja, szkoły i przedszkola) 30 min Komercja, szkoły i przedszkola 60 23%
Bilet - indywidualna nauka pływania Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci  z instruktorem CSW.                         30 min (+20 w strefie płatnej) Dzieci                           62,00 – 1 osoba 8%
dopłata do biletu -indywidualna nauka pływania Opłata za każdą, dodatkową minutę - indywidualna nauka pływania po upływie 50 min -0,35 /1m Dzieci                  0,35 8%
Bilet - indywidualna nauka pływania Nauka i doskonalenie pływania dla dorosłych z instruktorem CSW. 60min (+15 m) Dorośli 120 – 1 osoba 8%
dopłata do biletu-indywidualna nauka pływania Opłata za każdą, dodatkową minutę - indywidualna nauka pływania po upływie 75 min – 0,35/1 m Dorośli 0,35 8%
Bilet - indywidualna nauka pływania Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci i dorosłych z instruktorem CSW 30 min (+20 w strefie płatnej) Dzieci i dorośli 110 – 2 osoby 8%
dopłata do biletu -indywidualna nauka pływania Opłata za każdą, dodatkową minutę - indywidualna nauka pływania po upływie 50 min – 0,35/1 min Dzieci i dorośli 0,35 8%
Zajęcia nauki lub doskonalenia pływania Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci w wieku 5-6 lat ( max. 10 osób w grupie) 30 min (+20 w strefie płatnej) Dzieci w wieku 5-6 lat 30 8%
dopłata do zajęć nauki lub doskonalenia pływania Opłata za każdą, dodatkową minutę - zajęcia nauki lub doskonalenia pływania po upływie 50 min –0,35/1 min Dzieci w wieku 5-6 lat 0,35 8%
Zajęcia nauki lub doskonalenia pływania Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci w wieku 7-17 lat 45 min (+15 w strefie płatnej) Dzieci  wieku 7-17 lat 35 8%
dopłata do zajęć nauki lub doskonalenia pływania Opłata za każdą, dodatkową minutę - zajęcia nauki lub doskonalenia pływania po upływie 60 min –0,35/1 min Dzieci  wieku 7-17 lat 0,35 8%
Zajęcia nauki lub doskonalenia pływania Nauka i doskonalenie pływania Dorośli 60 min (+15 w strefie płatnej) Dorośli 40 8%
dopłata do zajęć nauki lub doskonalenia pływania Opłata za każdą, dodatkową minutę - zajęcia nauki lub doskonalenia pływania po upływie 75 min – 0,35/1 min Dorośli 0,35 8%
Bilet instruktorski Z biletu instruktorskiego może skorzystać przedsiębiorca na podstawie umowy podpisanej z Ośrodkiem. Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać uprawnienia do prowadzenia zajęć oraz ubezpieczenie OC. Wstęp do strefy płatnej, prowadzenie zajęć nauki lub doskonalenia pływania dla 1 osoby 60 minut (+20 w strefie płatnej)  Z biletu instruktorskiego może skorzystać przedsiębiorca na podstawie umowy podpisanej z Ośrodkiem 45 23%
dopłata do biletu instruktorskiego Opłata za każdą, dodatkową minutę - bilet instruktorski po upływie 80 min –0,35/1min bez ograniczeń 0,35 23%
Bilet instruktorski Z biletu instruktorskiego może skorzystać przedsiębiorca na podstawie umowy podpisanej z Ośrodkiem. Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać uprawnienia do prowadzenia zajęć oraz ubezpieczenie OC. Wstęp do strefy płatnej, prowadzenie zajęć nauki lub doskonalenia pływania dla 1 osoby 30 minut. . (+20 w strefie płatnej) Z biletu instruktorskiego może skorzystać przedsiębiorca na podstawie umowy podpisanej z Ośrodkiem 22,5 23%
dopłata do biletu instruktorskiego Opłata za każdą, dodatkową minutę - bilet instruktorski po upływie 50 min – 0,35/1min bez ograniczeń 0,35 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajem 1 toru wynajem jednego toru na wyłączność –
(max. 8 osób)
60min/ 1 dzień bez ograniczeń 200 23%
Zajęcia sekcyjne zorganizowane  Zajęcia sekcyjne zorganizowane – sekcja pływacka w godzinach 6:00-18:00 w dni powszednie. 60min/ 1 tor bez ograniczeń 90 23%
Zajęcia sekcyjne zorganizowane  Zajęcia sekcyjne zorganizowane – sekcja pływacka w godzinach 8:00-14:00 w soboty i niedziele, oraz po godzinie 18  w tygodniu. 60min/ 1 tor bez ograniczeń 110 23%
Wynajem całego basenu basen sportowy na wyłączność - (max. 48 osób) 60min bez ograniczeń 1020 23%
Wynajem całego basenu Basen rekreacyjny na wyłączność - (max. 21 osób) 60min bez ograniczeń 520 23%
Wynajem basenu brodzik (max.10 dzieci) 60min bez ograniczeń 200,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Karta magnetyczna (karta rabatowa) wydanie bezterminowo bez ograniczeń 12 23%
Zagubienie lub złamanie transpondera ( opaski z kluczykiem)  do szafek w szatni. Wniesienie opłaty w przypadku zagubienia lub zniszczenia transpondera z chipem (opaski z kluczykiem). bezterminowo bez ograniczeń 30 23%
 Zagubienie numerka w szatni ogólnej Wniesienie opłaty w przypadku zagubienia lub zniszczenia numerka bezterminowo bez ograniczeń 20 23%

Lodowisko - Gubinowska 28/30

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Bilet normalny Wstęp do strefy płatnej, jazda rekreacyjna na łyżwach 90 min osoby powyżej 18 lat 13* 8%
Bilet normalny z Kartą Warszawiaka Wstęp do strefy płatnej, jazda rekreacyjna na łyżwach 90 min osoby powyżej 18 lat z Kartą warszawiaka 12* 8%
Bilet ulgowy Wstęp do strefy płatnej, jazda rekreacyjna na łyżwach 90 min osoby poniżej 18 lat – dzieci i młodzież ucząca się oraz studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnośprawności – po okazaniu aktualnej legitymacji oraz innego dokumentu uprawniającego do zniżki. 10* 8%
Bilet ulgowy z Kartą Warszawiaka Wstęp do strefy płatnej, jazda rekreacyjna na łyżwach 90 min osoby poniżej 18 lat z kartą warszawiaka (warunki j.w.) 8* 8%
Wynajem całego lodowiska  Jazda rekreacyjna na łyżwach 90 min Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji  300 23%
Wynajem całego lodowiska  Jazda rekreacyjna na łyżwach 90 min Przedsiębiorcy i instytucje, osoby fizyczne 400 23%
**Wynajem lodowiska   Wydarzenia komercyjne   Przedsiębiorcy i instytucje, osoby fizyczne min. 500 23%
Wypożyczenie łyżew Wypożyczenie łyżew 90 min bez ograniczeń 10** 23%
Ostrzenie łyżew Ostrzenie łyżew bez ograniczeń bez ograniczeń 15** 23%
Wypożyczenie pingwina do nauki jazdy  Wypożyczenie pingwina do nauki jazdy 30 min bez ograniczeń 10** 23%
Bilet jednorazowy instruktorski  Wstęp do strefy płatnej, prowadzenie zajęć nauki lub doskonalenia jazdy na łyżwach dla 1 osoby 90 min Z biletu instruktorskiego może skorzystać przedsiębiorca na podstawie umowy podpisanej z Ośrodkiem.  35* 23%
Bilet jednorazowy  Grupowa nauka jazdy na łyżwach 90 min (45 min nauka + 45 min w strefie płatnej) bez ograniczeń  30* 8%

 

*Płatność kartą lub gotówką 

**Opłaty pobierane przez operatora lodowiska gotówką lub kartą 

Ricochet i tenis stołowy - Wiertnicza 26a

Ricochet i tenis stołowy
Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 Wynajęcie sali do ricocheta wynajęcie sali do godziny 17:00 60 MIN osoby powyżej 13 r. życia, poniżej 13 r.  tylko pod opieką osoby dorosłej 25,00 zł 23%
2 Wynajęcie sali do ricocheta wynajęcie sali od godziny 17:00 60 MIN osoby powyżej 13 r. życia, poniżej 13 r.  tylko pod opieką osoby dorosłej 35,00 zł 23%
3 Wynajem rakietek i piłki do ricocheta wyłączne korzystanie z 2 rakietek i piłki 60 MIN osoby powyżej 13 r. życia, poniżej 13 r.  tylko pod opieką osoby dorosłej 15,00 zł 23%
4 Wynajęcie stołu i rakietek do tenisa stołowego wyłączne korzystanie ze stołu i rakietek 60 MIN osoby powyżej 13 r. życia, poniżej 13 r.  tylko pod opieką osoby dorosłej 15,00 zł 23%
5 Wynajęcie stołu i rakietek do tenisa stołowego wyłączne korzystanie ze stołu i rakietek 90 MIN. osoby powyżej 13 r. życia, poniżej 13 r.  tylko pod opieką osoby dorosłej 22,00 zł 23%

Hala sportowa - Wiertnicza 26a

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajęcie całej hali sportowej Wyłączne korzystanie z całej hali sportowej po uprzednim dokonaniu rezerwacji lub podpisaniu umowy w dni powszednie oraz soboty i niedziele na zajęcia sportowe. 60 min Grupy zorganizowane, przedsiębiorcy, instytucje, osoby fizyczne. 315 23%
Wynajęcie całej hali sportowej Wyłączne korzystanie z całej hali w dni powszednie do godziny 18.00. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy lub dokonanie rezerwacji. 60 min Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z późn. zm. działające w obszarze sportu i rekreacji.  165 23%
Wynajęcie całej hali sportowej Wyłączne korzystanie z całej hali sportowej po uprzednim dokonaniu rezerwacji lub podpisaniu umowy po godzinie 18:00 w dni powszednie. 60 min Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z późn. zm. działające w obszarze sportu i rekreacji.  270 23%
Wynajęcie całej hali sportowej Wyłączne korzystanie z całej hali sportowej po uprzednim podpisaniu umowy lub dokonaniu rezerwacji w soboty i niedziele na imprezy sportowe.  60 min Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z późn. zm. działające w obszarze sportu i rekreacji.  360 23%
Wynajęcie całej hali sportowej Wyłączne korzystanie z całej hali sportowej po uprzednim podpisaniu umowy lub dokonaniu rezerwacji w soboty i niedziele. 60 min Grupy zorganizowane, przedsiębiorcy,  instytucje i osoby fizyczne - wydarzenia komercyjne, targi, wystawy min. 500 23%
Wynajęcie całej hali sportowej Wyłączne korzystanie z całej hali sportowej po uprzednim dokonaniu rezerwacji lub podpisaniu umowy po godzinie 22:00 oraz w godzinach 6:00-8:00 rano.  60 min Grupy zorganizowane,przedsiębiorcy,  instytucje i osoby fizyczne. 240 23%

Boisko - Wiertnicza 26a

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajęcie całego boiska Wyłączne korzystanie z boiska w dni powszednie do godziny 18.00.  60 min Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z późn. zm. działające w obszarze sportu i rekreacji.  420 23%
Wynajęcie całego boiska Wyłączne korzystanie z boiska w dni powszednie po godzinie 18.00  oraz w soboty i niedziele.  60 min Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , z późn. zm. działające w obszarze sportu i rekreacji.  540 23%
Wynajęcie całego boiska Wyłączne korzystanie z boiska po dokonaniu rezerwacji lub podpisaniu umowy. 60 min Grupy zorganizowane, przedsiębiorcy, osoby fizyczne 700 23%
Wynajęcie całego boiska Wyłączne korzystanie z boiska po dokonaniu rezerwacji lub podpisaniu umowy 60 min Wydarzenia komercyjne tj.wystawy, imprezy, targi itp. min. 800 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajęcie boiska Wyłączne korzystanie z boiska w dni powszednie do godziny 18.00. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy lub dokonanie rezerwacji. 60 min Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , z późn. zm. działające w obszarze sportu i rekreacji.  35 23%
Wynajęcie boiska Wyłączne korzystanie z boiska w dni powszednie po godzinie 18.00. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy lub dokonanie rezerwacji. 60 min  Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , z późn. zm. działające w obszarze sportu i rekreacji.  55 23%
Wynajęcie boiska Wyłączne korzystanie  z boiska po uprzednim podpisaniu umowy lub dokonaniu rezerwacji  60 min Grupy zorganizowane, przedsiębiorcy, osoby fizyczne 70 23%
Wynajęcie boiska Wyłączne korzystanie  z boiska po uprzednim podpisaniu umowy lub dokonaniu rezerwacji - wydarzenia komercyjne.  60 min Grupy zorganizowane, przedsiębiorcy, osoby fizyczne 150 23%

Sala konferencyjna - Wiertnicza 26a

Sala konferencyjna - cennik
Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1

Wynajęcie sali konferencyjnej

Wyłączne korzystanie z sali konferencyjnej do godziny 18:00 oraz w soboty i niedziele 60 min. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z późn. zm. działające w obszarze sportu i rekreacji. 60,00 zł 23%
2

Wynajęcie sali konferencyjnej

Wyłączne korzystanie z sali konferencyjnej po godzinie 18:00 60 min. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z późn. zm. działające w obszarze sportu i rekreacji. 80,00 zł 23%
3

Wynajęcie sali konferencyjnej

Wyłączne korzystanie z sali konferencyjnej 60 min. Podmioty komercyjne, firmy,  osoby fizyczne, instytucje 120,00 zł 23%

Pływalnia - Gubinowska 28/30

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Bilet normalny bilet normalny na Pływalnię Gubinowska 60 min Osoby powyżej 18 lat 16 8%
dopłata do biletu normalnego opłata za każdą dodatkową minutę przy bilecie normalnym na Pływalni Gubinowska 1 min Osoby powyżej 18 lat 0,3 8%
Bilet normalny z Kartą Warszawiaka bilet normalny z Kartą Warszawiaka na Pływalnię Gubinowska    60 min Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka w określonych dniach i godzinach. 13 8%
dopłata do biletu normalnego z Kartą Warszawiaka opłata za każdą dodatkową minutę przy bilecie normalnym z Kartą warszawiaka na Pływalni Gubinowska 1 min Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka w określonych dniach i godzinach. 0,3 8%
Bilet ulgowy bilet ulgowy na Pływalnię Gubinowska 60 min Dzieci od 4 roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. 10 8%
dopłata do biletu ulgowego opłata za każdą dodatkową minutę przy bilecie ulgowym na Pływalni Gubinowska 1 min Dzieci od 4 roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. 0,3 8%
Bilet ulgowy z Kartą Młodego Warszawiaka bilet ulgowy z Kartą Młodego Warszawiaka na Pływalnię Gubinowska 60 min Dzieci od 4 roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby posiadające Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka – w określonych dniach i godzinach. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. 9 8%
dopłata do biletu ulgowego z Kartą Młodego Warszawiaka opłata za każdą dodatkową minutę przy bilecie ulgowym z Kartą Młodego Warszawiaka na Pływalni Gubinowska 1 min Dzieci od 4 roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby posiadające Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka – w określonych dniach i godzinach. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. 0,3 8%
Bilet rodzinny  Bilet rodzinny -
Rodzic + Dziecko na Pływalni Gubinowska
60 min. Min.1 rodzic przychodzący na basen min. z 1 dzieckiem do lat. 18
22,00
(1 rodzic +1 dziecko)
 14,00 - kolejny rodzic                      8,00-kolejne dziecko
8%
dopłata do biletu rodzinnego  opłata za każdą dodatkową minutę przy bilecie rodzinnym Rodzic + Dziecko na Pływalni Gubinowska 1 min Min.1 rodzic przychodzący na basen min. z 1 dzieckiem do lat. 18 0,3 8%
Bilet instruktorski Z biletu instruktorskiego może skorzystać przedsiębiorca na podstawie umowy podpisanej z Ośrodkiem. Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać uprawnienia do prowadzenia zajęć oraz ubezpieczenie OC. 60 min. Z biletu instruktorskiego może skorzystać przedsiębiorca na podstawie umowy podpisanej z Ośrodkiem. 40 23%
dopłata do biletu instruktorskiego  opłata za każdą dodatkową minutę do bietu instruktorskiego 1 min. Z biletu instruktorskiego może skorzystać przedsiębiorca na podstawie umowy podpisanej z Ośrodkiem. 0,3 23%
Karta Dużej Rodziny Posiadacze Karty Dużej Rodziny 75 min. Bilet ulgowy przysługuje osobom do 18 roku życia lub do 25 roku życia – jeżeli osoba uczy się w szkole lub w szkole wyższej. Ulga (bez ograniczeń wiekowych) przysługuje także dzieciom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 21 - 14 rodzic,                         7 - dziecko 8%
dopłata dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny opłata za każdą, odatkowa minutę dla Posiadaczy Karty Dużej Rodziny 1 min.   Bilet ulgowy przysługuje osobom do 18 roku życia lub do 25 roku życia – jeżeli osoba uczy się w szkole lub w szkole wyższej. Ulga (bez ograniczeń wiekowych) przysługuje także dzieciom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 0,3 8%
Warszawska Karta Weterana Osoby z Legitymacją Weterana i Legitymacją Weterana Poszkodowanego 60 min. Za okazaniem dowodu tożsamości (zgodnie z Uchwałą Nr LXXV/2123/2018 Rady m.st. Warszawy 18.10.2018 r.) lub za okazaniem Legitymacji Weterana i Legitymacji Weterana Poszkodowanego 0 0%

 

*Osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają dodatkowo 20 min czasu technicznego. 
Korzystanie z pływalni przez klientów indywidualnych – zgodnie z grafikiem obłożenia obiektu w godzinach niekolidujących z pozostałymi zajęciami na pływalni.  Czas naliczany jest od przekroczenia bramki wejściowej.       

Użytkownicy Karty Warszawiaka i Młodego Warszawiaka:                                             

  • osoby pełnoletnie bez prawa do ulgi/ w poniedziałki w godz. 20.30-22.00, środy, w godz. od 20.30-22.00, czwartki w godz. 20.30 - 22.00, w soboty od 13.00 - 21.00 i niedziele w godz. 8.00 - 21.00 wynosi 13,00 zł za 60 minut + dopłata za przekroczenie czasu 0.30 zł za każdą rozpoczętą  minutę,
  • osoby niepełnoletnie i pełnoletnie z prawem do ulgi - uczniowie, studenci, emeryci, renciści/ w poniedziałki w godz.20.30-22.00, środy, w godz. od 20.30-22.00, czwartki w godz. od 20.30 - 22.00, wtorki i piątki od godziny 6.00-7.00 oraz w soboty od 13.00 - 21.00 i niedziele w godz. 8.00 - 21.00 wynosi 9,00 zł za 60 minut + dopłata za przekroczenie czasu 0.30 zł za każdą rozpoczętą  minutę.
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Karty rabatowe System rozlicza Karty kwotowo -pozostaje do wykorzystania 330 pln - w zależności od rodzaju biletu i długości pobytu na pływalni Bezterminowe Z jednej karty może korzystać  dowolona liczba osób 300 8%
Karty rabatowe System rozlicza Karty kwotowo -pozostaje do wykorzystania 220 pln- w zależności od rodzaju biletu i długości pobytu na pływalni Bezterminowe Z jednej karty może korzystać  dowolona liczba osób 200 8%
Karty rabatowe System rozlicza Karty kwotowo -pozostaje do wykorzystania 110 pln - w zależności od rodzaju biletu i długości pobytu na pływalni Bezterminowe Z jednej karty może korzystać dowolona liczba osób 100 8%

Po wykorzystaniu 1  kwoty przy kolejnym ładowaniu karty klient otrzymuje premię w wysokości  od 10-30 zł w zależności od wartości wykupionej karty która zostanie doliczona do stanu karty. Osoby posiadające kartę mają prawo wstępu na pływalnię w godzinach  jej otwarcia, po wcześniejszym zapoznaniu się z grafikiem i upewnieniu, że w danej chwili dostępna jest określona część basenu.                                                                                                                                                                 

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajem 1 toru wynajem jednego toru na wyłączność –
(max. 8 osób)
60min bez ograniczeń 160 23%
Wynajem całego basenu basen sportowy na wyłączność - (max. 48 osób) 60min bez ograniczeń 800 23%
Wynajem 1 toru Wynajem 1 toru  w dni powszednie.  60 min. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z póź.zm działające w obszarze sportu i rekreacji 90 23%
Wynajem 1 toru Wynajem 1 toru  w soboty i niedziele 60 min. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z póź.zm działające w obszarze sportu i rekreacji 120 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Karta magnetyczna (karta rabatowa) wydanie bezterminowo bez ograniczeń 12 23%
Zagubienie lub złamanie transpondera ( opaski z kluczykiem)  do szafek w szatni. Wniesienie opłaty w przypadku zagubienia lub zniszczenia transpondera do szafek w szatni. bezterminowo bez ograniczeń 50 23%
Zajęcia na pływalni z grupą zorganizowaną przez instruktora CSW Prowadzenie zajęć na pływalni z grupą zorganizowaną przez instruktora CSW 60 min. Komercja, szkoły i przedszkola 46 23%

Boisko - Gubinowska 28/30

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajęcie boiska Wyłączne korzystanie z boiska w dni powszednie do godziny 18.00. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy lub dokonanie rezerwacji. 60 min Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. z póź. zm. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające w obszarze sportu i rekreacji. 80 23%
Wynajęcie boiska Wyłączne korzystanie z boiska w dni powszednie po godzinie 18.00 oraz w soboty i niedziele. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy lub dokonanie rezerwacji. 60 min Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające w obszarze sportu i rekreacji. 100 23%
Wynajęcie boiska Wyłączne korzystanie z boiska po uprzednim podpisanie umowy lub dokonaniu rezerwacji. 60 min Grupy zorganizowane, przedsiębiorcy i instytucje, osoby fizyczne 140 23%
Wynajęcie boiska Wyłączne korzystanie z boiska po uprzednim podpisanie umowy lub dokonaniu rezerwacji. 60 min  
Grupy zorganizowane, przedsiębiorcy i instytucje, osoby fizyczne  - wydarzenia komercyjne
min. 200 23%

Boisko wielofunkcyjne - Gubinowska 28/30

Usługa

Opis usługi

Czas trwania usługi

Kto może skorzystać z usługi

Cena
usługi zł brutto
(w tym 23% vat)

WYNAJĘCIE CAŁEGO BOISKA

Wyłączne korzystanie
z boiska w dni powszednie do godziny 17.00. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy lub dokonanie rezerwacji.

60 min

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie  z późn. zm. działające w obszarze sportu
i rekreacji

110 zł

WYNAJĘCIE CAŁEGO BOISKA

Wyłączne korzystanie
z boiska w dni powszednie po godzinie 17.00. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy lub dokonanie rezerwacji.

60 min

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z późn. zm. działające w obszarze sportu
i rekreacji

150 zł

WYNAJĘCIE CAŁEGO BOISKA

Wyłączne korzystanie
z boiska. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy lub dokonanie rezerwacji.

60 min

Grupy zorganizowane, przedsiębiorcy i instytucje, osoby fizyczne

220 zł

WYNAJĘCIE CAŁEGO BOISKA

Wyłączne korzystanie
z boiska. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy lub dokonanie rezerwacji.

60 min

Grupy zorganizowane, przedsiębiorcy i instytucje, osoby fizyczne – wydarzenia komercyjne

Min.250 zł

Boisko ze sztuczną nawierzchnią - Gubinowska 28/30

Usługa

Opis usługi

Czas trwania usługi

Kto może skorzystać z usługi

Cena
usługi zł brutto
(w tym 23% vat)

WYNAJĘCIE CAŁEGO BOISKA

Wyłączne korzystanie
z boiska w dni powszednie do godziny 17.00. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy lub dokonanie rezerwacji.

60 min

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie  z późn. zm. działające w obszarze sportu
i rekreacji

110 zł

WYNAJĘCIE CAŁEGO BOISKA

Wyłączne korzystanie
z boiska w dni powszednie po godzinie 17.00. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy lub dokonanie rezerwacji.

60 min

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z późn. zm. działające w obszarze sportu
i rekreacji

150 zł

WYNAJĘCIE CAŁEGO BOISKA

Wyłączne korzystanie
z boiska. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy lub dokonanie rezerwacji.

60 min

Grupy zorganizowane, przedsiębiorcy i instytucje, osoby fizyczne

220 zł

WYNAJĘCIE CAŁEGO BOISKA

Wyłączne korzystanie
z boiska. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy lub dokonanie rezerwacji.

60 min

Grupy zorganizowane, przedsiębiorcy i instytucje, osoby fizyczne – wydarzenia komercyjne

Min.250 zł

Hala sportowa - Gubinowska 28/30

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajęcie hali sportowej  Wyłączne korzystanie z całej hali sportowej po uprzednim dokonaniu rezerwacji lub podpisaniu umowy. 60 min Grupy zorganizowane, przedsiębiorcy, osoby fizyczne 180 23%
Wynajęcie hali sportowej  Wyłączne korzystanie z całej hali sportowej po uprzednim dokonaniu rezerwacji lub podpisaniu umowy do godziny 19:00 w dni powszednie. 60 min Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. z póź. zm.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające w obszarze sportu i rekreacji. 100 23%
Wynajęcie hali sportowej  Wyłączne korzystanie z całej hali sportowej po uprzednim dokonaniu rezerwacji lub podpisaniu umowy po godzinie 19:00 w dni powszednie. 60 min Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. z póź. zm.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające w obszarze sportu i rekreacji. 150 23%
Wynajęcie hali sportowej  Wyłączne korzystanie z całej hali sportowej po uprzednim dokonaniu rezerwacji lub podpisaniu umowy w soboty i niedziele. 60 min Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. z póź. zm. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające w obszarze sportu i rekreacji. 120 23%
Wynajęcie hali sportowej  Wyłączne korzystanie z całej hali sportowej po uprzednim dokonaniu rezerwacji lub podpisaniu umowy. 60 min Grupy zorganizowane, przedsiębiorcy, osoby fizyczne – wydarzenia komercyjne. min. 250 23%

Hala sportowa - Uprawa 9/17

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajęcie hali sportowej  Wyłączne korzystanie z całej hali sportowej po uprzednim podpisaniu umowy lub dokonaniu rezerwacji.  60 min Grupy zorganizowane, przedsiębiorcy, osoby fizyczne 190 23%
Wynajęcie hali sportowej  Wyłączne korzystanie z całej hali w dni powszednie do godziny 18.00. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy lub dokonanie rezerwacji. 60 min Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z późn. zm. działające w obszarze sportu i rekreacji. 120 23%
Wynajęcie hali sportowej  Wyłączne korzystanie z całej hali sportowej  po godzinie 18:00 w dni powszednie. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy lub dokonanie rezerwacji 60 min Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zm. działające w obszarze sportu i rekreacji . 160 23%
Wynajęcie hali sportowej  Wyłączne korzystanie z całej hali sportowej po uprzednim podpisaniu umowy lub dokonaniu rezerwacji w soboty i niedziele. 60 min Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zm. działające w obszarze sportu i rekreacji. 140 23%
Wynajęcie hali sportowej  Wyłączne korzystanie z całej hali sportowej po uprzednim podpisaniu umowy - wydarzenia komercyjne 60 min Grupy zorganizowane, przedsiebiorcy, osoby fizyczne min. 280 23%

Boisko - Uprawna 9/17

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajęcie boiska Wyłączne korzystanie z boiska w dni powszednie do godziny 18.00. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy lub dokonanie rezerwacji. 60 min  Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z późn. zm. działające w obszarze sportu i rekreacji. 90 23%
Wynajęcie boiska Wyłączne korzystanie z boiska w dni powszednie po godzinie 18.00. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy lub dokonanie rezerwacji. 60 min Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zm. działające w obszarze sportu i rekreacji . 130 23%
Wynajęcie boiska Wyłączne korzystanie  z boiska po uprzednim podpisaniu umowy lub dokonaniu rezerwacji  60 min Grupy zorganizowane, przedsiębiorcy, instytucje, osoby fizyczne 170 23%
Wynajęcie boiska Wyłączne korzystanie  z boiska po uprzednim podpisaniu umowy lub dokonaniu rezerwacji - wydarzenia komercyjne.  60 min Grupy zorganizowane, przedsiębiorcy, instytucje, osoby fizyczne min. 220 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajęcie boiska Wyłączne korzystanie z boiska w dni powszednie do godziny 18.00. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy lub dokonanie rezerwacji. 60 min Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z póź.zm działające w obszarze sportu i rekreacji . 45 23%
Wynajęcie boiska Wyłączne korzystanie z boiska w dni powszednie po godzinie 18.00. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy lub dokonanie rezerwacji. 60 min Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z póź.zm działające w obszarze sportu i rekreacji. 55 23%
Wynajęcie boiska Wyłączne korzystanie  z boiska po uprzednim podpisaniu umowy lub dokonaniu rezerwacji  60 min Grupy zorganizowane, przedsiebiorcy, osoby fizyczne 70 23%
Wynajęcie boiska Wyłączne korzystanie  z boiska po uprzednim podpisaniu umowy lub dokonaniu rezerwacji - wydarzenia komercyjne.  60 min Grupy zorganizowane, przedsiebiorcy, osoby fizyczne min 150 23%

Sala baletowa - Uprawna 9/17

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajęcie sali Wyłączne korzystanie z sali baletowej po uprzednim podpisaniu umowy lub dokonaniu rezerwacji  do godziny 18:00 w dni powszednie 60 min Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z późn. zm., działające w obszarze sportu i rekreacji.  65 23%
Wynajęcie sali Wyłączne korzystanie z sali baletowej po uprzednim podpisaniu umowy lub dokonaniu rezerwacji po godzinie 18:00 w dni powszednie oraz w soboty i niedziele. 60 min Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z późn. zm. działające w obszarze sportu i rekreacji.  90 23%
Wynajęcie sali  Wyłączne korzystanie  z sali baletowej po uprzednim podpisaniu umowy lub dokonaniu rezerwacji  60 min Grupy zorganizowane, przedsiębiorcy, osoby fizyczne 110 23%
Wynajęcie sali  Wyłączne korzystanie  z sali baletowej po uprzednim podpisaniu umowy lub dokonaniu rezerwacji - wydarzenia komercyjne  60 min Grupy zorganizowane, przedsiębiorcy, osoby fizyczne 130 23%