O nas Centrum Rekreacyjno-Sportowe Bielany

Grafika. Baner z obiektami sportowymi CRS Bielany.

Celem działalności Centrum Rekreacyjno–Sportowe jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Centrum Rekreacyjno – Sportowe miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany powstało z dniem 1 listopada 2007 r. (dalej zwane: CRS Bielany). 

Centrum Rekreacyjno-Sportowe jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Siedzibą CRS Bielany jest Warszawa, a terenem działania jest obszar Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

CRS Bielany jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy o znaczeniu dzielnicowym.

Siedzibą CRS Bielany jest m.st. Warszawa.

Przedmiotem działalności CRS Bielany jest realizacja zadań własnych m.st. Warszawy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy obejmującym sprawy kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Do zadań CRS Bielany należy w szczególności:

  • Propagowanie różnych form aktywności fizycznej;
  • Organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
  • Tworzenie warunków sprzyjających uprawianiu sportu i rekreacji, w tym zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
  • Zarządzanie i gospodarowanie powierzonymi obiektami, terenami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi;
  • Utrzymanie obiektów, terenów i urządzeń;
  • Udostępnianie, w tym odpłatnie, obiektów, terenów i urządzeń;
  • Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w sferze kultury fizycznej;
  • Budowa, przebudowa oraz remont obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Drugim ważnym miejscem jest zakładka „o nas”. Zainteresowani zakresem pracy ośrodka znajdą tu odpowiedzi na wszystkie swoje pytania dotyczące CRS Bielany.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów na stronie umieściliśmy cenniki oraz grafiki obłożenia obiektów. Rozwiązanie to pozwoli wszystkim chętnym tak dostosować wizytę na naszych obiektach, by była ona wolna od niespodzianek związanych z brakiem miejsc. Informację o wolnych miejscach, rezerwację toru na pływalni informację o cenach biletów, obowiązujących zniżkach, itp., można uzyskać dzwoniąc bezpośrednio do ośrodka – telefony i adresy kontaktowe znajdują się w zakładce „kontakt”. Jak każda szanująca się instytucja, dbająca o bezpieczeństwo klientów, na obiektach mamy również regulaminy korzystania z obiektów, które znajdują się w zakładkach „regulamin”.

Całkiem niezależną podstroną jest „Biuletyn Informacji Publicznej” (BIP). Dzięki informacjom dostępnym w BIP-ie można uzyskać informacje o strukturze własnościowej ośrodka, sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, przedmiocie działalności ośrodka. Biuletyn Informacji Publicznej pozwala również na zapoznanie się z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi oraz aktualnie prowadzoną rekrutacją pracowników na stanowiska urzędnicze. Ogłoszenie o naborze nowych pracowników na stanowiska pracownicze i pomocnicze znajduje się w odnośniku „praca w CRS”.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej strony internetowej. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, które prosimy kierować na adres mailowy: biuro@crs-bielany.waw.pl

Zdjęcie. Salka bokserska.
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Zdjęcie. Siłownia CRS Bielany
Zdjęcie. Ścianka wspinaczkowa i siłownia zewnętrzna. Syrenka.
Zdjęcie. Hala sportowa CRS Bielany