Programy Białołęcki Ośrodek Sportu

Nasze programy

Program „Senior starszy, sprawniejszy” skierowany jest do osób starszych – emerytów i rencistów po 55 roku życia. Obejmuje zajęcia rekreacyjno – sportowe w obiektach sportowych (pływania, hala sportowa) pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów.

Cele programu:

 • podniesienie sprawności psychofizycznej osób starszych – emerytów i rencistów,
 • wdrażanie nawyku do prozdrowotnego stylu życia obejmującego ćwiczenia fizyczne, dietę i pozytywne myślenie,
 • podniesienie zdolności do samodzielnego funkcjonowania,
 • podniesienie jakości życia,
 • przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego,
 • uświadomienie potrzeby i kształtowanie nawyku aktywności ruchowej,
 • rozszerzenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi dla osób samotnych.

Grafik:

Na pływalni przy ul. Światowida 56 w godz. :

 1. grupa sobota 15:00-16:00 (18 osób + 10 osób na liście rezerwowej),
 2. grupa sobota 16:00-17:00 (18 osób + 10 osób na liście rezerwowej),
 3. grupa sobota 17:00-18:00 (18 osób + 10 osób na liście rezerwowej),
 4. grupa sobota 18:00-19:00 (18 osób + 10 osób na liście rezerwowej),
 5. grupa sobota 19:00-20:00 (18 osób + 10 osób na liście rezerwowej),
 6. grupa sobota 20:00-21:00 (18 osób + 10 osób na liście rezerwowej).

Opis zajęć na pływalni

W hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 w poniedziałki i środy w godz. :

 1. grupa 17:00-18:00 (20 osób + 10 osób na liście rezerwowej),
 2. grupa 18:00-19:00 (20 osób + 10 osób na liście rezerwowej),

Opis zajęć na sali gimnastycznej


Zapisy:

Zgłoszenia i wybór uczestników do poszczególnych grup odbyły się w styczniu 2023 roku, w drodze losowania publicznego, ze wględu na większą liczbę chętnych osób w stosunku do liczby oferowanych miejsc.

Tegoroczna edycja Programu trwa od 1 lutego 2023 r. do 16 grudnia 2023 r., z wyłączeniem dni wolnych od pracy, świąt oraz wakacji.


Regulamin i oświadczenia


Plakat programu "Senior - starszy, sprawniejszy 2023"

Nauka pływania - nasz wieloletni program kierowany do wszytkich, niezależnie od umiejętności. Swoje miejsce znajdzie tu każdy, kto chce zacząc pływać jak i doskonalić swoje umiejejętności.

Dla najmłodszych:

Zajęcia z nauki pływania "Kaczuszka" przeznaczone są dla dla dzieci w wieku przedszkolnym tj. od 3 do 6 roku życia. Dzieci biorące udział w kursie uczestniczą w zajęciach wyłącznie pod nadzorem Opiekuna, który przebywa z dzieckiem w wodzie.

Dla nieco starszych:

Kurs nauki pływania – zajęcia dla dzieci i młodzieży. Warunek konieczny min. 120 cm. wzrostu oraz ukończenie 7 roku życia. W wyjątkowych sytuacjach np. kiedy dziecko ukończy 7 lat w okresie do 6 miesięcy od daty rozpoczęcia udziału w kursie istnieje możliwość wykupienie Kursu wyłącznie za zgodą instruktora oraz kierownika Działu Obsługi Klienta.
Grupy dobierane są pod względem wieku oraz umiejętności w pływaniu, o czym decyduje instruktor pływania. Warunkiem wykupienie kursu jest okazanie w recepcji BOS wyników testu kwalifikującego do grupy, przeprowadzonego przez instruktora pływania. Udział w teście jest nieodpłatny.

Dla młodzieży oraz dosrosłych:

Zajęcia z instruktorem zarówno grupowe jak i indywidualne.


Harmonogram

Regulamin

Cennik


Zapisy (recepcja):

Białołęcki Ośrodek Sportu
ul. Światowida 56
03-144 Warszawa

telefon: 22 676 50 72 wew. 101

e-mail: recepcja@bos.waw.pl

W każdą niedzielę w godzinach 9:00-13:45 zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszym bezpłatnym, ogólnodostępnym projekcie pod nazwą „Dziecko plus Rodzic – sportowe treningi z BOS”, prowadzonym pod czujnym okiem wykwalifikowanego instruktora.

Nasza inicjatywa, skierowana jest zarówno do małych jak i dużych Białołęczan i ma na celu wspólną zabawę, a także naukę i doskonalenie gry w piłkę nożną polegającą między innymi na wymianie podań, ćwiczeniu techniki strzału, czy dryblingu.

Informacja na temat boiska

Grafik boiska Orlik, Krzyżówki 22, maj 2023


Plakat z informacją o programie. Treść w artykule.

 

 

Opis programu

Celem programu “Lato w Mieście 2023”, organizowanego na obiektach sportowych Białołęckiego Ośrodka Sportu (BOS), jest umożliwienie jak największej liczbie dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu  m.st. Warszawy, nieodpłatnych zajęć sportowych, w okresie wakacyjnym.

Dla kogo?

Wyznaczone obiekty BOS w ramach programu „Lato w Mieście 2023” otwarte są dla uczestników indywidualnych i grup zorganizowanych.

Gdzie i kiedy?

Zajęcia sportowe odbywają się od poniedziałku do piątku, w okresie od 26 czerwca 2023r. do 31 sierpnia 2023r., w następujących obiektach BOS:

 1. Obiekt przy ulicy Światowida 56 (z wyłączeniem 1-15 sierpnia 2023 r. na przerwę technologiczną):

 • pływalnia w godzinach 10:00 – 15:00 (przerwa 12:00 – 12:30) – grupy zorganizowane i uczestnicy indywidualni,

 • hala sportowa 10:00 – 12:00  – grupy zorganizowane i uczestnicy indywidualni,

 • boisko do piłki nożnej 12:30 – 15:00 – grupy zorganizowane i uczestnicy indywidualni.

 1. Obiekt przy ulicy Strumykowej 21:

 • hala sportowa w godzinach 12:30 – 15:00 – grupy zorganizowane i uczestnicy indywidualni,

 • boisko do piłki nożnej 10:00 – 12:00 – grupy zorganizowane i uczestnicy indywidualni,

 • ścianka wspinaczkowa w godzinach 10:00 – 15:00, (przerwa 12:00 – 12:30) – grupy zorganizowane na podstawie harmonogramu ustalonego z koordynatorem akcji ”Lato w Mieście”.

Jak się zapisać?

Rejestrację uczestników prowadzi Recepcja BOS, przy ul. Światowida 56 oraz ul. Strumykowej 21, codziennie, w godzinach 9.00 - 21.00, od 26 czerwca 2023 r. do ostatniego dnia Akcji „Lato w Mieście 2023” tj. do 31 sierpnia 2023 r.

Nasi instruktorzy

Instruktorzy zatrudnieni przez Białołęcki Ośrodek Sportu.

Zobacz cennik

Zajęcia bezpłatne


Regulamin oraz oświadczenia do pobrania

Program będzie uruchamiany jesienią 2023

Celem Programów, realizowanych przez Białołęcki Ośrodek Sportu jest zapewnienie mieszkańcom Białołęki bezpiecznego wypoczynku oraz możliwości rozwijania zainteresowań.

Programy spełniają trzy funkcje: edukacyjno-rozwojową, sportowo-rekreacyjną oraz opiekuńczo-wychowawczą. Założenia i zadania Programów uwzględniają: Społeczną Strategię Warszawy na lata 2009–2020, Politykę edukacyjną m.st. Warszawy w latach 2008-2012, Strategię rozwoju sportu i rekreacji w m.st. Warszawa do roku 2020.

Rozwój Programów wiąże się z budowaniem systemu stałego podnoszenia jakości ofert letniego i zimowego wypoczynku. W Programach preferowane są przedsięwzięcia
o dużych walorach poznawczych i wychowawczych, z metodami odpowiednio dobranymi do pedagogicznego celu działań oraz do potrzeb i zainteresowań uczestników. Oferta wypoczynku łączona jest z atrakcyjnymi zajęciami sportowymi, artystycznymi, naukowymi i hobbystycznymi.

W dziedzinie sportu i rekreacji Programy mają za zadanie propagowanie wśród uczniów nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu. Jest to również kontynuacja zajęć sportowych prowadzonych podczas roku szkolnego.

W Programach uwzględnia się edukację zdrowotną i promocję zdrowego stylu życia. Program docenia rolę organizacji pozarządowych w kształtowaniu zaangażowania młodych obywateli w działania społeczne. Rozwijana jest współpraca z organizacjami pozarządowymi na poziomie miasta, dzielnicy i placówek, polegająca na tworzeniu oferty programowej oraz udostępnianiu miejsc do prowadzenia zajęć przez organizacje.

Priorytetami Programów są :

 1. Rozszerzanie oferty kształtującej zainteresowania naukowe, sportowe, społeczne
  i artystyczne uczniów, z uwzględnieniem uczniów zdolnych i utalentowanych.
 2. Dbanie o różnorodność oferty i atrakcyjność zajęć specjalistycznych.
 3. Szersze wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.
 4. Włączanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, odpowiednio do ich możliwości i potrzeb.

Działania realizowane w ramach Programów powinny:

 1. Wzmacniać warszawską tożsamość poprzez realizację zajęć z edukacji varsavianistycznej.
 2. Kształtować postawy obywatelskie i uczyć samorządności.
 3. Rozbudzać zainteresowania poznawcze, społeczne, artystyczne i naukowe.
 4. Rozbudzać aktywność w sferze kultury fizycznej.
 5. Umożliwiać uczestnikom Programu korzystanie z ciekawych i wartościowych ofert kultury. fizycznej i edukacji kulturalnej, tworzonych przez miejskie placówki edukacji pozaszkolnej, ośrodki sportu i rekreacji oraz instytucje kultury.