Inspektor Ochrony Danych Białołęcki Ośrodek Sportu

Inspektor ochrony danych osobowych:

Jacek Korczykowski
iod@bos.waw.pl