Cennik Białołęcki Ośrodek Sportu

Cennik - Światowida 56

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Bieżnia Wstęp na bieżnię jeden tor – bilet jednorazowy 60 min. Korzystanie z boiska w celach rekreacyjnych.  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 15 8%
Bieżnia Wstęp na bieżnię cała bieżnia – bilet jednorazowy 60 min. Korzystanie z boiska w celach rekreacyjnych.  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 50 8%
Wynajem Wynajem bieżni (umowa) 60 min.  przez podmioty kultury fizycznej, nie działające w celu osiągnięcia zysku
(stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje)
30 23%
Wynajem Wynajem bieżni (umowa) 60 min.  przez pozostałe podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku    
Wynajem Wynajem bieżni (umowa) 60 min.  przez podmioty działające w celu osiągnięcia zysku    
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Boisko piłkarskie Wstęp na boisko piłkarskie – bilet jednorazowy 60 min. Korzystanie z boiska w celach rekreacyjnych.  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 160 8%
Wynajem Wynajem boiska (umowa) 60 min.  przez podmioty kultury fizycznej, nie działające w celu osiągnięcia zysku
(stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje)
100 23%
Wynajem Wynajem boiska (umowa) 60 min.  przez pozostałe podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku 170 23%
Wynajem Wynajem boiska (umowa) 60 min.  przez podmioty działające w celu osiągnięcia zysku 230 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Boisko do siatkówki / koszykówki Wstęp na boisko – bilet jednorazowy 60 min.  Korzystanie z boiska w celach rekreacyjnych.  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 20 8%
Wynajem Wynajem boiska (umowa) 60 min.  przez podmioty kultury fizycznej, nie działające w celu osiągnięcia zysku
(stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje)
10 23%
Wynajem Wynajem boiska (umowa) 60 min.  przez pozostałe podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku 23 23%
Wynajem Wynajem boiska (umowa) 60 min.  przez podmioty działające w celu osiągnięcia zysku 30 23%

 

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Hala sportowa Wstęp na halę – bilet jednorazowy 60 min.  Korzystanie z hali sportowej w celach rekreacyjnych.  W czasie /w godzinach/ udostępnienia hali sportowej zawiera się również montaż i demontaż sprzętu potrzebnego do gry  lub treningu tj. słupki wraz z siatką do siatkówki, itp. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 250 8%
Hala sportowa Wstęp na 1 sektor hali – bilet jednorazowy  60 min.  Korzystanie z hali sportowej w celach rekreacyjnych.  W czasie /w godzinach/ udostępnienia hali sportowej zawiera się również montaż i demontaż sprzętu potrzebnego do gry  lub treningu tj. słupki wraz z siatką do siatkówki, itp. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 100 8%
Wynajem Wynajem hali sportowej (umowa) 60 min.  przez podmioty kultury fizycznej, nie działające w celu osiągnięcia zysku
(stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje)
190 23%
Wynajem Wynajem hali sportowej (umowa) 60 min.  przez pozostałe podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku 210 23%
Wynajem Wynajem hali sportowej (umowa) 60 min.  przez podmioty działające w celu osiągnięcia zysku 250 23%
Wynajem Wynajem 1 sektora hali sportowej (umowa) 60 min.  przez podmioty kultury fizycznej, nie działające w celu osiągnięcia zysku
(stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje)
70 23%
Wynajem Wynajem 1 sektora hali sportowej (umowa) 60 min.  przez pozostałe podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku 90 23%
Wynajem Wynajem 1 sektora hali sportowej (umowa) 60 min.  przez podmioty działające w celu osiągnięcia zysku 110 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Kort tenisowy Wstęp na kort tenisowy – bilet jednorazowy 60 min. Korzystanie z boiska w celach rekreacyjnych.  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 30 8%
Kort tenisowy Wstęp na ściankę do tenisa – bilet jednorazowy 60 min.  Korzystanie z boiska w celach rekreacyjnych.  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 10 8%
Wynajem Wynajem kortu  (umowa) 60 min.  przez podmioty działające w celu osiągnięcia zysku 60 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi  Cena usługi brutto  Stawka podatku VAT
Pływanie rekreacyjne Bilet jednorazowy – normalny 50 min. (30 min. pływania rekreacyjnego*)
 * + 20  min. czasu technicznego
Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie 10,00 8%
Pływanie rekreacyjne Bilet jednorazowy – normalny 80 min. (60 min. pływania rekreacyjnego*)
 * + 20  min. czasu technicznego
Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie 20,00 8%
Pływanie rekreacyjne Bilet jednorazowy – ulgowy 50 min. (30 min. pływania rekreacyjnego*)
 * + 20  min. czasu technicznego
Dzieci od 5 roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. 7,00 8%
Pływanie rekreacyjne Bilet jednorazowy – ulgowy 80 min. (60 min. pływania rekreacyjnego*)
 * + 20  min. czasu technicznego
Dzieci od 5 roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. 14,00 8%
Pływanie rekreacyjne Bilet jednorazowy – normalny KW i KDR 50 min. (30 min. pływania rekreacyjnego*)
 * + 20  min. czasu technicznego
Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę Warszawianki/ Kartę Warszawiaka/Kartę Dużej Rodziny 8,00 8%
Pływanie rekreacyjne Bilet jednorazowy – normalny KW i KDR 80 min. (60 min. pływania rekreacyjnego*)
 * + 20  min. czasu technicznego
Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę Warszawianki/ Kartę Warszawiaka/Kartę Dużej Rodziny 16,00 8%
Pływanie rekreacyjne Bilet jednorazowy – ulgowy  KMW i KDR 50 min. (30 min. pływania rekreacyjnego*)
 * + 20  min. czasu technicznego
Dzieci od 5 roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby posiadające Kartę Warszawianki/ Kartę Warszawiaka lub Kartę Młodej Warszawianki/ Kartę Młodego Warszawiaka/Kartę Dużej Rodziny 5,60 8%
Pływanie rekreacyjne Bilet jednorazowy – ulgowy  KMW i KDR 80 min. (60 min. pływania rekreacyjnego*)
 * + 20  min. czasu technicznego
Dzieci od 5 roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby posiadające Kartę Warszawianki/ Kartę Warszawiaka lub Kartę Młodej Warszawianki/ Kartę Młodego Warszawiaka/Kartę Dużej Rodziny 11,20 8%
Pływanie rekreacyjne Bilet jednorazowy – Senior Starszy Sprawniejszy  90 min. (60 min. zajęć*)
* + 30  min. czasu technicznego
Osoby fizyczne powyżej  55 roku życia, posiadające legitymację emeryta lub rencisty. 9,00 8%
Nauka pływania Bilet jednorazowy – nauka pływania normalny 50 min (30 min. zajęć*)
* + 20  min. czasu technicznego
Zajęcia nauki pływania z instruktorem, w grupie do 12  osób.
Różne poziomy zaawansowania. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie.
30,00  
Nauka pływania Bilet jednorazowy – nauka pływania ulgowy  60 min (30 min. zajęć*)
* + 30  min. czasu technicznego
Zajęcia nauki pływania z instruktorem, w grupie do 12  osób. Różne poziomy zaawansowania.  Osoby fizyczne od 6 roku życia, dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia. Powyżej 1,20 cm wzrostu.  25,00  
Nauka pływania Bilet jednorazowy – nauka pływania kaczuszka  60 min (30 min. zajęć*)
* + 30  min. czasu technicznego 
Zajęcia nauki pływania z instruktorem, w grupie do 12  osób.  Osoby fizyczne od 3 do 6 roku życia wraz z opiekunem. 30,00  
Nauka pływania Bilet jednorazowy – nauka pływania super doskonalenie ulgowy  90 min (60 min. zajęć*)
* + 30  min. czasu technicznego 
Zajęcia nauki pływania z instruktorem, w grupie do 12  osób. Poziom super doskonalenie. Osoby fizyczne od 6 roku życia, dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia. Powyżej 1,20 cm wzrostu. 40,00  
Nauka pływania Bilet jednorazowy – nauka pływania super doskonalenie normalny 90 min (60 min. zajęć*)
* + 30  min. czasu technicznego
Zajęcia nauki pływania z instruktorem, w grupie do 12  osób. Poziom super doskonalenie. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności na obiekcie.  45,00  
Nauka pływania Bilet jednorazowy - indywidualna lekcja nauki pływania  60 min (30 min. zajęć*)
* + 30  min. czasu technicznego
Indywidualne zajęcia nauki pływania z instruktorem.  Osoby fizyczne od 6 roku życia. Powyżej 1,20 cm wzrostu.
(Korzystanie z lekcji w wyznaczonych godzinach)
65,00 8%
  * Kursy nauki pływania – opłata za cały kurs uzależniona jest od liczby dni w danym okresie rozliczeniowym np.: liczba wtorków w okresie wrzesień – listopad pomnożona przez stawę pojedynczych zajęć.   
Karnet instruktorski 300 Karnet ważny 3 miesiące od daty zakupu. 300 min.

Uprawnia do prowadzenia zajęć  nauki pływania dla maksymalnie 2 osób.

Zakup możliwy po spełnieniu wymogów Regulaminu

300,00 23%
Karnet instruktorski 500 Karnet ważny 3 miesiące od daty zakupu. 500 min.

Uprawnia do prowadzenia zajęć  nauki pływania dla maksymalnie 2 osób.

Zakup możliwy po spełnieniu wymogów Regulaminu

500,00 23%
Aquaaerobik Bilet jednorazowy  65 min. (45 min. zajęć*)
* + 20  min. czasu technicznego
Zajęcia rekreacyjne w wodzie z instruktorem, w grupie do 18  osób. Osoby fizyczne od  18 roku życia (za pisemną zgodą opiekuna powyżej 13 roku życia). 25,00 8%
Aquaaerobik Karnet imienny (8 wejść)  8 x 65 min. (45 min zajęć*)
* + 20  min. czasu technicznego
Karnet ważny 60 dni od daty pierwszego wejścia. Zajęcia rekreacyjne w wodzie z instruktorem, w grupie do 18  osób. Osoby fizyczne od  18 roku życia (za pisemną zgodą opiekuna powyżej 13 roku życia). 200,00 8%
Wynajem Wynajem 1 toru na  pływalni /bez instruktora 30 min. przez podmioty kultury fizycznej, nie działające w celu osiągnięcia zysku (stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje) 50,00 23%
Wynajem Wynajem 1 toru na pływalni /bez instruktora 30 min. przez pozostałe podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku 70,00 23%
Wynajem Wynajem 1 toru na pływalni /bez instruktora 30 min. przez podmioty działające w celu osiągnięcia zysku 100,00 23%
Wynajem Wynajem całej pływalni       cena do negocjacji   
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Sala fitness
(lustrzana)
Wstęp na salę fitness – bilet jednorazowy 60 min.  Korzystanie z małej salki w celach rekreacyjnych.  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 55 8%
Wynajem Wynajem sali fitness (umowa) 60 min.  przez podmioty kultury fizycznej, nie działające w celu osiągnięcia zysku
(stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje)
50 23%
Wynajem Wynajem sali fitness (umowa) 60 min.  przez pozostałe podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku 60 23%
Wynajem Wynajem sali fitness (umowa) 60 min.  przez podmioty działające w celu osiągnięcia zysku 65 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Tenis stołowy bilet jednorazowy 60 min.  

15

8%

Usługa Opis usługi Ilość Uwagi Cena VAT
Dopłaty Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej 1 min. Dotyczy zakupionych usług – na bilety wstępu oraz karnety   0,50 8%
Dopłaty Opłata za zagubienie lub zniszczenie paska z transporterem 1 szt.   50,00 23%
Dopłaty Opłata za zgubioną lub zniszczoną zawieszkę z numerem do szatni 1 szt.   20,00 23%
Dopłaty Opłata za zgubiony lub zniszczony klucz do szafki depozytowej lub szatni sportowych 1 szt.   50,00 23%
Dopłaty Opłata za wydanie duplikatu karty 1 szt.   20,00 23%

Cennik - Strumykowa 21

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Bieżnia Wstęp na bieżnię jeden tor – bilet jednorazowy 60 min. Korzystanie z boiska w celach rekreacyjnych.  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 15 8%
Bieżnia Wstęp na bieżnię cała bieżnia – bilet jednorazowy 60 min. Korzystanie z boiska w celach rekreacyjnych.  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 50 8%
wynajem Wynajem bieżni (umowa) 60 min.  przez podmioty kultury fizycznej, nie działające w celu osiągnięcia zysku
(stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje)
30 23%
wynajem Wynajem bieżni (umowa) 60 min.  przez pozostałe podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku    
wynajem Wynajem bieżni (umowa) 60 min.  przez podmioty działające w celu osiągnięcia zysku    
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Boisko piłkarskie Wstęp na boisko piłkarskie – bilet jednorazowy 60 min. Korzystanie z boiska w celach rekreacyjnych.  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 260 8%
Boisko piłkarskie Wstęp na boisko piłkarskie, połowa boiska – bilet jednorazowy 60 min. Korzystanie z boiska w celach rekreacyjnych.  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 140 8%
Wynajem Wynajem boiska (umowa) 60 min.  przez podmioty kultury fizycznej, nie działające w celu osiągnięcia zysku
(stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje)
180 23%
Wynajem Wynajem boiska (umowa) 60 min.  przez pozostałe podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku 280 23%
Wynajem Wynajem boiska (umowa) 60 min.  przez podmioty działające w celu osiągnięcia zysku 320 23%
Wynajem Wynajem połowya boiska (umowa) 60 min.  przez podmioty kultury fizycznej, nie działające w celu osiągnięcia zysku
(stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje)
100 23%
Wynajem Wynajem połowya boiska (umowa) 60 min.  przez pozostałe podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku 150 23%
Wynajem Wynajem połowya boiska (umowa) 60 min.  przez podmioty działające w celu osiągnięcia zysku 160 23%
Boisko do piłki nożnej zezon zimowy (powłoka  pneumatyczna) Wstęp na boisko piłkarskie – bilet jednorazowy 60 min. Korzystanie z boiska w celach rekreacyjnych.  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 450 8%
Boisko do piłki nożnej zezon zimowy (powłoka  pneumatyczna) Wstęp na boisko dpiłkarskie, połowa boiska – bilet jednorazowy 60 min. Korzystanie z boiska w celach rekreacyjnych.  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 230 8%
Wynajem Wynajem boiska (umowa) s. zimowy 60 min.  przez podmioty kultury fizycznej, nie działające w celu osiągnięcia zysku
(stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje)
360 23%
Wynajem Wynajem boiska (umowa) s. zimowy 60 min.  przez podmioty działające w celu osiągnięcia zysku 460 23%
Wynajem Wynajem połowya boiska (umowa) s. zimowy 60 min.  przez podmioty kultury fizycznej, nie działające w celu osiągnięcia zysku
(stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje)
200 23%
Wynajem Wynajem połowya boiska (umowa) s. zimowy 60 min.  przez podmioty działające w celu osiągnięcia zysku 240 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi  Cena usługi brutto  Stawka podatku VAT
Boisko do siatkówki plażowej Wstęp na 1 boisko – bilet jednorazowy

 

60 min.

Korzystanie z boiska w celach rekreacyjnych.  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie.

          

25,00

 

8%

Wynajem Wynajem boiska (umowa)

 

60 min. 

przez podmioty kultury fizycznej, nie działające w celu osiągnięcia zysku
(stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje)
                       20,00

 

23%

Wynajem Wynajem boiska (umowa) 60 min.  przez pozostałe podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku                        29,00

 

23%

Wynajem Wynajem boiska (umowa) 60 min.  przez podmioty działające w celu osiągnięcia zysku                        35,00

 

23%

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Hala Sportowa Wstęp na halę – bilet jednorazowy 60 min. Korzystanie z hali sportowej w celach rekreacyjnych.  W czasie /w godzinach/ udostępnienia hali sportowej zawiera się również montaż i demontaż sprzętu potrzebnego do gry  lub treningu tj. słupki wraz z siatką do siatkówki, itp. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 350 8%
Hala Sportowa Wstęp na 1 sektor hali – bilet jednorazowy   Korzystanie z hali sportowej w celach rekreacyjnych.  W czasie /w godzinach/ udostępnienia hali sportowej zawiera się również montaż i demontaż sprzętu potrzebnego do gry  lub treningu tj. słupki wraz z siatką do siatkówki, itp. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 100 8%
Hala Sportowa Bilet jednorazowy na zajęcia w hali – Senior Starszy Sprawniejszy  60 min. Osoby fizyczne powyżej  55 roku życia, posiadające legitymację emeryta lub rencisty. 7 8%
Wynajem Wynajem hali sportowej (umowa) 60 min.  przez podmioty kultury fizycznej, nie działające w celu osiągnięcia zysku
(stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje)
250 23%
Wynajem Wynajem hali sportowej (umowa) 60 min.  przez pozostałe podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku 300 23%
Wynajem Wynajem hali sportowej (umowa) 60 min.  przez podmioty działające w celu osiągnięcia zysku 360 23%
Wynajem Wynajem 1 sektora hali sportowej (umowa) 60 min.  przez podmioty kultury fizycznej, nie działające w celu osiągnięcia zysku
(stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje)
70 23%
Wynajem Wynajem 1 sektora hali sportowej (umowa) 60 min.  przez pozostałe podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku 90 23%
Wynajem Wynajem 1 sektora hali sportowej (umowa) 60 min.  przez podmioty działające w celu osiągnięcia zysku 110 23%

Wejścia indywidualne:

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Lodowisko Wstęp na lodowisko
– bilet jednorazowy normalny

1 sesja

(30 min.)

  10 8%
Lodowisko Wstęp na lodowisko
– bilet jednorazowy ulgowy

1 sesja

(30 min.)

młodzież, studenci do lat 26 za okazaniem legitymacji szkolnej  lub studenckiej, emeryci i renciści. 8 8%
Lodowisko Wstęp na Lodowisko
– karnet normalny

10 sesji

(10 x 30 min.)

  85 8%
Lodowisko Wstęp na Lodowisko
– karnet ulgowy

10 sesji

(10 x 30 min.)

młodzież, studenci do lat 26 za okazaniem legitymacji szkolnej  lub studenckiej, emeryci i renciści. 70 8%
Wypożyczalnia Łyżwy     10 23%
Wypożyczalnia Kask     5 23%
Wypożyczalnia Pingwin – chodzik dla dzieci

1 sesja

(30 min.)

  10 23%

 

Grupy szkolne pod opieką nauczyciela (dni powszednie w godz 8:00-15:00):

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Lodowisko Wstęp na lodowisko
– grupa

1 sesja

(30 min.)

młodzież pod opieką nauczyciela za okazaniem legitymacji szkolnej. bezpłatnie  
Wypożyczalnia Łyżwy     5 23%
Wypożyczalnia Kask     2 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Gabinet Odnowy Biologicznej Masaż 90 min. – bilet jednorazowy 90 min.   120 8%
Gabinet Odnowy Biologicznej Masaż 60 min.  – bilet jednorazowy 60 min.   80 8%
Gabinet Odnowy Biologicznej Masaż 45 min. – bilet jednorazowy 45 min.   65 8%
Gabinet Odnowy Biologicznej Masaż 30 min. – bilet jednorazowy 30 min.   50 8%
Gabinet Odnowy Biologicznej Elektroterapia 30 min. – bilet jednorazowy
do wyboru:  prądy IF, prądy diadynamiczne, prądy impulsowe, prąd  galwaniczny/jonoforeza, prądy TENS
30 min.   40 8%
Gabinet Odnowy Biologicznej Sauna – bilet jednorazowy  45 min.    15 8%
Gabinet Odnowy Biologicznej Sauna na wyłączność. – bilet jednorazowy (max 2 osoby) 60 min.    50 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Sala fitness (lustrzana) Wstęp na salę fitness – bilet jednorazowy 60 min.  Korzystanie z małej salki w celach rekreacyjnych.  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 70 8%
Wynajem Wynajem sali fitness (umowa) 60 min.  przez podmioty kultury fizycznej, nie działające w celu osiągnięcia zysku
(stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje)
50 23%
Wynajem Wynajem sali fitness (umowa) 60 min.  przez pozostałe podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku 70 23%
Wynajem Wynajem sali fitness (umowa) 60 min.  przez podmioty działające w celu osiągnięcia zysku 90 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Tenis stołowy bilet jednorazowy 60 min.   15 8%
Usługa Opis usługi Ilość Uwagi Cena VAT
Dopłaty Opłata za zgubioną lub zniszczoną zawieszkę z numerem do szatni 1 szt.   20,00 23%
Dopłaty Opłata za zgubiony lub zniszczony klucz do szafki depozytowej lub szatni sportowych 1 szt.   50,00 23%

Cennik - Krzyżówki 22

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi  Cena usługi brutto  Stawka podatku VAT
Boisko piłkarskie (Orlik )  wstęp na boisko   Ogólnodostępne, Bezpłatne  -  -
Boisko do siatkówki / koszykówki  wstęp na boisko   Ogólnodostępne, Bezpłatne  -  -

Cennik - Van Goha 1a

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi  Cena usługi brutto  Stawka podatku VAT
Boisko piłkarskie
(Syrenka V)
Wstęp na boisko piłkarskie,
całe boisko (3 sektory) – bilet jednorazowy

 

60 min.

Korzystanie z boiska w celach rekreacyjnych.  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie.                     220,00

 

8%

Boisko piłkarskie
(Syrenka V)
Wstęp na boisko piłkarskie,
2/3 boiska  (2 sektory) – bilet jednorazowy

 

60 min.

Korzystanie z boiska w celach rekreacyjnych.  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie.                     160,00

 

8%

Boisko piłkarskie
(Syrenka V)
Wstęp na boisko piłkarskie,
1/3 boiska
(1 sektor) – bilet jednorazowy

 

60 min.

Korzystanie z boiska w celach rekreacyjnych.  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie.                        90,00

 

8%

Wynajem Wynajem (umowa) boiska piłkarskiego,
całe boisko (3 sektory)

 

60 min.

przez podmioty kultury fizycznej, nie działające w celu osiągnięcia zysku
(stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje)
                    190,00

 

23%

Wynajem Wynajem (umowa) boiska piłkarskiego,
(2 sektory)

 

60 min.

przez podmioty kultury fizycznej, nie działające w celu osiągnięcia zysku
(stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje)
                    140,00

 

23%

Wynajem Wynajem (umowa) boiska piłkarskiego,
(1 sektor)

 

60 min.

przez podmioty kultury fizycznej, nie działające w celu osiągnięcia zysku
(stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje)
               70,00

 

23%

Wynajem Wynajem (umowa) boiska piłkarskiego,
całe boisko (3 sektory)
60 min. przez pozostałe podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku                     250,00

 

23%

Wynajem Wynajem (umowa) boiska piłkarskiego,
(2 sektory)
60 min. przez pozostałe podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku                     180,00

 

23%

Wynajem Wynajem (umowa) boiska piłkarskiego,
(1 sektor)
60 min. przez pozostałe podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku                     105,00

 

23%

Wynajem Wynajem (umowa) boiska piłkarskiego,
całe boisko (3 sektory)
60 min. przez podmioty działające w celu osiągnięcia zysku                     350,00

 

23%

Wynajem Wynajem (umowa) boiska piłkarskiego,
(2 sektory)
60 min. przez podmioty działające w celu osiągnięcia zysku                     250,00

 

23%

Wynajem Wynajem (umowa) boiska piłkarskiego,
(1 sektor)
60 min. przez podmioty działające w celu osiągnięcia zysku                     150,00

 

23%

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi  Cena usługi brutto  Stawka podatku VAT
Boisko do koszykówki wstęp na boisko   Ogólnodostępne, Bezpłatne  -  -
Boiska wielofunkcyjne wstęp na boisko   Ogólnodostępne, Bezpłatne  -  -
Strefa Work Out i relaksu wstęp na boisko   Ogólnodostępne, Bezpłatne  -  -