Dyrekcja Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Katarzyna Łęgiewicz pełniąca obowiązki Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Bartosz Żukowski Zastępca Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA