Cenniki

Szczegółowe informacje

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Bilet normalny Codzienne od godz. 8:30 - do zmroku, jednak nie później niż do 20:00; płyta  wewnętrzna + tor długi dla osób na wrotkach i rolkach 120 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie 6,00 zł 8%
Bilet normalny z Kartą Warszawiaka Codzienne od godz. 8:30 - do zmroku, jednak nie później niż do 20:00; płyta  wewnętrzna + tor długi dla osób na wrotkach i rolkach 120 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę Warszawianki/Kartę Warszawiaka 5,00 zł 8%
Bilet ulgowy Codzienne od godz. 8:30 - do zmroku, jednak nie później niż do 20:00; płyta  wewnętrzna + tor długi dla osób na wrotkach i rolkach 120 min. Dzieci od 5 roku życia; młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki.  Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna.  5,00 zł 8%
Bilet ulgowy z Kartą Warszawiaka Codzienne od godz. 8:30 - do zmroku, jednak nie później niż do 20:00; płyta  wewnętrzna + tor długi dla osób na wrotkach i rolkach 120 min. Osoby posiadające Kartę warszawianki/Kartę warszawiaka lub Kartę młodej warszawianki/Kartę młodego warszawiaka. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. 4,00 zł 8%
Bilet hokej Codzienne od godz. 8:30-  do zmroku, jednak nie później niż do 20:00; płyta lodowiska wewnętrznego dla osób grających w hokeja na rolkach  120 min.  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie 10,00 zł 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Ślizgawka- bilet norma W dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta (ślizgawki publiczne) 120 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie 20,00 zł 8%
Ślizgawka- bilet normalny z Kartą Warszawiaka W dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta (ślizgawki publiczne) 120 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę Warszawianki/Kartę Warszawiaka 16,00 zł 8%
Ślizgawka- bilet ulgowy W dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta (ślizgawki publiczne) 120 min.  Dzieci od 5 roku życia; młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki.  Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna.  13,00 zł 8%
Ślizgawka- bilet ulgowy z Kartą Warszawiaka W dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta (ślizgawki publiczne) 120 min.  Osoby posiadające Kartę warszawianki/Kartę warszawiaka lub Kartę młodej warszawianki/Kartę młodego warszawiaka. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. 10,00 zł 8%
Bilet normalny poranny W dni powszednie w godz. 8:30 - 14:30 8:30-14:30 Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie.  9,00 zł 8%
Bilet ulgowy poranny  W dni powszednie, w godzinach 8:30-14:30 8:30-14:30 Dzieci od 5 roku życia; młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki.  Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna.  8,00 zł 8%
Bilet szkolny poranny W dni powszednie, w godzinach 8:30-14:30 zajęcia WF pod opieką nauczyciela. 120 min. Dzieci i młodzież do 18 roku życia + nauczyciel 6,00 zł 8%
Bilet instruktorski Wyłącznie w dni powszednie, w godzinach 8:30-14:30 8:30-14:30 Osoby prowadzące zajęcia dla grup. 20,00 zł 23%
Bilet opiekuna W dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta (bez możliwosci jazdy na łyżwach). 120 min. Opiekun osoby niepełnoletniej 2,00 zł 8%
Bilet na trening klubowy  W dni powszednie w godz. 16:30 - 18:30                120 min. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  7,00 zł 8%
Bilet hokej Od poniedziałku do piatku w godz. 8:30 - 14:30 płyta lodowiska wewnętrznego dla osób grających w hokeja na łyżwach  8:30-14:30 Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie 14,00 zł 8%
Bilet rodzinny 2+2 W dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta (ślizgawki publiczne) 120 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie (2 osoby dorosłe + 2 dzieci w wieku do lat 18) 52,00 zł 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajem toru długiego Wyłączne korzystanie z toru po uprzednim podpisaniu umowy. 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje. 1 350,00 zł 23%
Wynajem toru długiego- zawody okręgowe, mistrzostwa Polski, puchar Polski itp. Sport zawodniczy - łyżwiarstwo szybkie 60 min. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  900,00 zł 23%
Wynajem lodowiska hokejowego Wyłączne korzystanie z lodowiska hokejowego po uprzednim podpisaniu umowy. 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje. 675,00 zł 23%
Wynajem lodowiska hokejowego Sport zawodniczy - łyżwiarstwo figurowe, hokej. 60 min. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  330,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajęcie całej hali sportowej Wyłączne korzystanie z hali sportowej w godzinach 8.00 - 22.00 po uprzednim podpisaniu umowy 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje 130,00 zł 23%
Wynajęcie całej hali sportowej Wyłączne korzystanie z hali sportowej w godzinach 8.00 - 22.00 po uprzednim podpisaniu umowy 60 min. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  100,00 zł 23%
Wynajem całej hali sportowej Wyłączne korzystanie z hali sportowej po uprzednim podpisaniu porozumienia 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 100,00 zł  
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajem betonowej płyty toru długiego Wyłączne korzystanie z płyty betonowej toru długiego po uprzednim podpisaniu umowy. 60 min. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  600,00 zł 23%
Wynajem betonowej płyty betonowej wewnętrzne Wyłączne korzystanie z płyty betonowej wewnętrznej po uprzednim podpisaniu umowy. 60 min. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  190,00 zł 23%

Ważne informacje dotyczące wejść- Stegny

  1. Bilet ulgowy: Dzieci od 5 roku życia; młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna;
  2. Zwolnienie z opłat za korzystanie z obiektów przysługuje: opiekunowi osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności towarzyszącemu tej osobie na podstawie uprawnień osoby z orzeczonym stopniem   niepełnosprawności;
  3. Zwolnienie z opłat za korzystanie z obiektów przysługuje: osobom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa m. in. (weteran i weteran poszkodowany w wyniku działań poza granicami państwa);
  4. Posiadacze kart sportowych (typu VanityStyle, PZU) mogą ponosić dopłaty, które wynikają z decyzji dostawców kart.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               -