Cenniki Górka Szczęśliwicka

Szczegółowe informacje

UWAGA: kaucja za kartę (skipass) płatna gotówką – 10 zł

 

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Bilet normalny Wstęp do strefy płatnej, korzystanie ze stoku i urządzeń znajdujących się na jego terenie w strefie płatnej.  60 min. Bez ograniczeń. 30,00 zł 8%
Bilet normalny Wstęp do strefy płatnej, korzystanie ze stoku i urządzeń znajdujących się na jego terenie w strefie płatnej.  120 min. Bez ograniczeń. 50,00 zł 8%
Bilet ulgowy Wstęp do strefy płatnej, korzystanie ze stoku i urządzeń znajdujących się na jego terenie w strefie płatnej.  60 min. Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. 22,00 zł 8%
Bilet ulgowy Wstęp do strefy płatnej, korzystanie ze stoku i urządzeń znajdujących się na jego terenie w strefie płatnej.  120 min. Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. 36,00 zł 8%
Bilet “jednostki organizacyjne” Wstęp do strefy płatnej, korzystanie ze stoku i urządzeń znajdujących się na jego terenie w strefie płatnej w dni powszednie po godzinie 17.00.   60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 18,00 zł zw. lub 8%
Bilet szkolny Wstęp do strefy płatnej, korzystanie ze stoku i urządzeń znajdujących się na jego terenie w strefie płatnej w dni powszednie do godziny 17.00.  60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę , szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 15,00 zł zw. lub 8%
Bilet na stok bez wyciągów Wstęp do strefy płatnej, bilet czasowy na stok dla osób nie korzystających z wyciągów narciarskich. 60 min. Bez ograniczeń. 10,00 zł 8%
Bilet 10 punktów   Korzystanie ze stoku i urządzeń znajdujących się na jego terenie w strefie płatnej. Wyciąg talerzykowy pobiera z karty 1 pkt, Kolej krzesełkowa pobiera z karty 2 pkt. do wykorzystania punktów – maksymalnie rok od zakupu Bez ograniczeń. 30,00 zł 8%
Bilet 20 punktów   Korzystanie ze stoku i urządzeń znajdujących się na jego terenie w strefie płatnej. Wyciąg talerzykowy pobiera z karty 1 pkt, Kolej krzesełkowa pobiera z karty 2 pkt. do wykorzystania punktów – maksymalnie rok od zakupu Bez ograniczeń. 55,00 zł 8%
Bilet 50 punktów   Korzystanie ze stoku i urządzeń znajdujących się na jego terenie w strefie płatnej. Wyciąg talerzykowy pobiera z karty 1 pkt, Kolej krzesełkowa pobiera z karty 2 pkt. do wykorzystania punktów – maksymalnie rok od zakupu Bez ograniczeń. 120,00 zł 8%
Bilet 100 punktów   Korzystanie ze stoku i urządzeń znajdujących się na jego terenie w strefie płatnej. Wyciąg talerzykowy pobiera z karty 1 pkt, Kolej krzesełkowa pobiera z karty 2 pkt. do wykorzystania punktów – maksymalnie rok od zakupu Bez ograniczeń. 210,00 zł 8%

 

 

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Bilet 1 zjazd Bilet 1 zjazd kolejką grawitacyjną = 1 pkt. Bramka pobiera 1 punkt od osoby za 1 zjazd. do wykorzystania punktów – maksymalnie 30 dni.  Bez ograniczeń. 12,00 zł 8%
Bilet 2 zjazdy Bilet 1 zjazd kolejką grawitacyjną = 1 pkt. Bramka pobiera 1 punkt od osoby za 1 zjazd. do wykorzystania punktów – maksymalnie 30 dni.  Bez ograniczeń. 20,00 zł 8%
Bilet 6 zjazdów Bilet 1 zjazd kolejką grawitacyjną = 1 pkt. Bramka pobiera 1 punkt od osoby za 1 zjazd. do wykorzystania punktów – maksymalnie 30 dni.  Bez ograniczeń. 50,00 zł 8%
Bilet 1 zjazd Bilet 1 zjazd kolejką grawitacyjną = 1 pkt. Bramka pobiera 1 punkt od osoby za 1 zjazd. do wykorzystania punktów – maksymalnie 30 dni.  Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 10,00 zł zw. lub 8%
Bilet 2 zjazdy Bilet 1 zjazd kolejką grawitacyjną = 1 pkt. Bramka pobiera 1 punkt od osoby za 1 zjazd. do wykorzystania punktów – maksymalnie 30 dni.  Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 18,00 zł zw. lub 8%
Bilet 6 zjazdów Bilet 1 zjazd kolejką grawitacyjną = 1 pkt. Bramka pobiera 1 punkt od osoby za 1 zjazd. do wykorzystania punktów – maksymalnie 30 dni.  Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 45,00 zł zw. lub 8%

 

 

Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Bilet 2 zjazdy pontonem 2 zjazdy pontonem do wykorzystania punktów – maksymalnie 30 dni.  Bez ograniczeń. 12,00 zł 8%
Bilet 4 zjazdy pontonem 4 zjazdy pontonem do wykorzystania punktów – maksymalnie 30 dni.  Bez ograniczeń. 20,00 zł 8%
Bilet 12 zjazdów pontonem 12 zjazdów pontonem do wykorzystania punktów – maksymalnie 30 dni.  Bez ograniczeń. 50,00 zł 8%
Bilet 2 zjazdy pontonem 2 zjazdy pontonem do wykorzystania punktów – maksymalnie 30 dni.  Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 10,00 zł zw. lub 8%
Bilet 4 zjazdy pontonem 4 zjazdy pontonem do wykorzystania punktów – maksymalnie 30 dni.  Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 18,00 zł zw. lub 8%
Bilet 12 zjazdów pontonem 12 zjazdów pontonem do wykorzystania punktów – maksymalnie 30 dni.  Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 45,00 zł zw. lub 8%
Bilet na taras widokowy 1 wjazd 1 osoby  do wykorzystania punktów – maksymalnie 30 dni.  Bez ograniczeń. 15,00 zł 8%
Bilet na taras widokowy 1 wjazd 1 osoby  do wykorzystania punktów – maksymalnie 30 dni.  Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 10,00 zł zw. lub 8%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajem stoku narciarskiego Wynajem stoku zjazdowego wraz z urządzeniami wyciągowymi w dni powszednie. Możliwość wynajmu połowy stoku zjazdowego – cena za 1 godzinę wynosi 1⁄2 określonych stawek.  60 min. Przedsiębiorcy i instytucje. 3 000,00 zł 23%
Wynajem stoku narciarskiego Wynajem stoku zjazdowego wraz z urządzeniami wyciągowymi w dni weekendowe i świąteczne. Możliwość wynajmu połowy stoku zjazdowego – cena za 1 godzinę wynosi 1⁄2 określonych stawek. 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje. 4 750,00 zł 23%
Wynajem stoku narciarskiego Wynajem stoku zjazdowego wraz z urządzeniami wyciągowymi w dni powszednie na macie zjazdowej. Możliwość wynajmu połowy stoku zjazdowego – cena za 1 godzinę wynosi 1⁄2 określonych stawek.  60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę , szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 1 600,00 zł zw. lub 23%
Wynajem stoku narciarskiego Wynajem stoku zjazdowego wraz z urządzeniami wyciągowymi w dni weekendowe i świąteczne na macie zjazdowej. Możliwość wynajmu połowy stoku zjazdowego – cena za 1 godzinę wynosi 1⁄2 określonych stawek. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę , szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 2 000,00 zł zw. lub 23%
Wynajem stoku narciarskiego Wynajem stoku zjazdowego wraz z urządzeniami wyciągowymi w dni powszednie na śniegu. Możliwość wynajmu połowy stoku zjazdowego – cena za 1 godzinę wynosi 1⁄2 określonych stawek.  60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę , szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 2 850,00 zł zw. lub 23%
Wynajem stoku narciarskiego Wynajem stoku zjazdowego wraz z urządzeniami wyciągowymi w dni weekendowe i świąteczne na śniegu. Możliwość wynajmu połowy stoku zjazdowego – cena za 1 godzinę wynosi 1⁄2 określonych stawek. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę , szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 4 000,00 zł zw. lub 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajem dużej sali konferencyjno-sportowej (sala B). Korzystanie z sali – zajęcia sportowe lub konferencje / szkolenia. 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje. 105,00 zł zw. lub 23%
Wynajem dużej sali konferencyjno-sportowej – od 8 godzin i więcej (sala B). Korzystanie z sali – zajęcia sportowe lub konferencje / szkolenia. 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje. 95,00 zł zw. lub 23%
Wynajem dużej sali konferencyjno-sportowej (sala B). Korzystanie z sali – zajęcia sportowe lub konferencje / szkolenia. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę , szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 85,00 zł zw. lub 23%
Wynajem małej sali konferencyjnej (sala A) lub sali wielofunkcyjnej (sala C). Korzystanie z sali – konferencje / szkolenia lub zajęcia sportowe. 60 min. Bez ograniczeń. 65,00 zł zw. lub 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Wynajęcie miejsca postojowego Wynajem miejsca postojowego dla klientów korzystających z usług Ośrodka (najemcy) 1 miesiąc Samochody do 3,5 tony. 160,00 zł 23%
Wynajęcie miejsca postojowego Wynajem miejsca postojowego dla klientów niekorzystających z usług Ośrodka 1 miesiąc Samochody do 3,5 tony. 180,00 zł 23%
Wynajęcie miejsca postojowego Wynajem miejsca postojowego dla klientów korzystających  / niekorzystających z usług Ośrodka  60 min. Samochody do 3,5 tony. 3,00 zł 23%
Wynajęcie miejsca postojowego Wynajem miejsca postojowego dla klientów korzystających  / niekorzystających z usług Ośrodka  60 min. Samochody powyżej 3,5 tony
- za każde zajęte miejsce postojowe
3,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Szafka bagażowa Przechowalnia bagażu w szatni opłata dzienna Bez ograniczeń. 4,00 zł 23%
Bilet na tenis stołowy  Opłata za korzystanie ze stołu  60 min. Bez ograniczeń. 25,00 zł 8%
Bilet na tenis stołowy  Opłata za korzystanie ze stołu  60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 18,00 zł zw. lub 8%
Wypożyczenie sprzętu sportowego – tyczki slalomowe Wypożyczenie tyczek slalomowych na potrzeby przeprowadzenia treningu na stoku zjazdowym. Opłata za 1 tyczkę. 60 min. Bez ograniczeń. 2,00 zł 23%
Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
Kaucja za kartę Wniesienie opłaty za wydanie karty elektronicznej (karnetu) w celu skorzystania z usługi.  nie dot. 10,00 zł nie dot.
Opłata za zgubienie lub zniszczenie karty Wniesienie opłaty za wydanie duplikatu karty elektronicznej (karnetu) w przypadku jej zagubienia lub zniszczenia. nie dot. 10,00 zł nie dot.
Kaucja za wydanie karty parkingowej Wniesienie opłaty za wydanie karty elektronicznej (karnetu) w celu skorzystania z usługi.  nie dot. 10,00 zł nie dot.
Opłata za zgubienie biletu parkingowego Opłata za wydruk biletu awaryjnego uprawniającego do wyjazdu w przypadku zgubienia biletu parkingowego.  nie dot. 45,00 zł 23%

Ważne informacje dotyczące wejść

UWAGA: kaucja za kartę (skipass) płatna gotówką – 10 zł.

Sezon letni:

  1. Wstęp bezpłatny: opiekun osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (po okazaniu aktualnego dokumentu).
  2. Zjazd kolejką grawitacyjną 1 punkt od osoby za 1 zjazd.
  3. Bilet punktowy ważny do wykorzystania punktów (maksymalnie 30 dni od zakupu).

Sezon zimowy:

  1. Wstęp bezpłatny: opiekun osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (po okazaniu aktualnego dokumentu).
  2. Bilet ulgowy, dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki.
  3. Korzystanie ze stoku i urządzeń znajdujących się na jego terenie w strefie płatnej. Wyciąg talerzykowy pobiera z karty 1 pkt, kolej krzesełkowa z karty 2 pkt.
  4. Bilet punktowy na stok narciarsko-snowbordowy ważny do wykorzystania punktów (maksymalnie rok od zakupu). Bilet czasowy i bilet na taras widokowy ważny maksymalnie 30 dni od zakupu.

Płatność za parking:

  1. W automacie kasowym - karta.
  2. W kasie Ośrodka- karta/ gotówka do godziny 19:30.