Stypendyści w 2021 r.

Wykaz osób, którym przyznano stypendium sportowe m.st. Warszawy w 2021 roku

 

W 2021 roku stypendia sportowe m.st. Warszawy otrzymało 395 osób:

  • 25 zawodników - stypendium sportowe olimpijskie m.st. Warszawy,
  • 359 zawodników - stypendium sportowe młodzieżowe m.st. Warszawy,
  • oraz 11 trenerów - stypendium sportowe trenerskie m.st. Warszawy.

Stypendia zostały przyznane na okres 12 miesiecy tj. od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku na łączną kwotę 3 966 000,00 zł.

Łącznie do Biura Sportu i Rekreacji wpłynęło 555 wniosków o przyznanie stypendium sportowego m.st. Warszawy w 2021 roku, z czego 395 wniosków spełniło kryteria formalne i merytoryczne zgodne z przepisami załączników do uchwały Nr XXXVII/1157/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 9953).

Wykaz osób, którym przyznano stypendium sportowe m.st. Warszawy w 2021 roku znajduje się poniżej.

Załączniki: