Stypendia sportowe

O stypendiach

Stypendia sportowe m.st. Warszawy przyznawane są w trzech rodzajach:

  1. stypendium sportowe olimpijskie m.st. Warszawy zał. nr 1 do nw. uchwały
  2. stypendium sportowe młodzieżowe m.st. Warszawy  zał. nr 2 do nw. uchwały
  3. stypendium sportowe trenerskie m.st. Warszawy (trener zawodnika olimpijskiego)  zał. nr 3 do nw. uchwały

Stypendystę pozbawia się stypendium jeżeli w okresie jego pobierania:

- wyprowadził się z Warszawy,
- zaprzestał startów lub treningów,
- nie realizuje programu szkoleniowego,
- odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,
- został ukarany karą dyscyplinarną przewidzianą w statucie danego związku sportowego, okręgowego związku sportowego lub klubu,
- zrzekł się pobierania stypendium.

Podstawa prawna:

Uchwała nr XXXVII/1157/2020 Rady m.st. Warszawy z 24 września 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. 2020.9953).

Prowadzący sprawę:

Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy

  • Adres biura: pl. Defilad 1 pok. 1123, Warszawa (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00);
  • Adres korespondencyjny: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa;
  • e-mail: stypendia.sportowe@um.warszawa.pl;
  • Telefony: (22) 443 24 63 (s. młodzieżowe) lub (22) 443 24 89 (s. olimpijskie, s. trenerskie).