Stypendia i Nagrody Sportowe

Infromacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów i nagród sportowych

Stypendia sportowe Zasady przyznawania stypendiów sportowych
Nagrody sportowe Zasady przyznawania nagród sportowych

Przyznane stypendia i nagrody

Stypendyści 2021 r. Osoby, którym przyznano stypendium sportowe w 2021 r.
Stypendyści 2020 r. Osoby, którym przyznano stypendium sportowe w 2020 r.
Stypendyści 2019 r. Osoby, którym przyznano stypendium sportowe w 2019 r.
Nagrodzeni w 2021 r. Lista nagrodzonych sportowców i trenerów w 2021r.
Nagrodzeni w 2020 r. Lista nagrodzonych sportowców i trenerów w 2019 r.
Nagrodzeni w 2019 r. Lista nagrodzonych sportowców i trenerów w 2018 r.