Program sport i rekreacja w Warszawie do roku 2025

Aktywny wypoczynek w parku, siłownia plenerowa, sport, rekreacja, dzień, lato.
Autor: m.st. Warszawa

Biuro Sportu i Rekreacji przygotowuje „Program sportowo blisko domu do 2025 roku” jako program wykonawczy do celu 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu „Strategii #Warszawa2030”.

Dokument ten wskazywać będzie kierunki i działania mające na celu zwiększenie dostępności do aktywności fizycznej blisko domu i w rezultacie zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców.

Aktywność fizyczna mieszkańców jest bardzo ważna dla utrzymania dobrej kondycji psychofizycznej społeczeństwa, w szczególności w okresie pandemii. Upowszechnianie korzyści z aktywności fizycznej, udostępnienie miejsc dla jej realizacji oraz zapewnienie odpowiedniego programu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców z uwzględnieniem osób mniej aktywnych to strategiczne cele działań przedstawionych w Programie.

W  I etapie przygotowania programu, od czerwca 2019 do marca 2020, podczas spotkań grup roboczych oraz warsztatów z udziałem przedstawicieli urzędu, strony społecznej i ekspertów, zebraliśmy postulaty dotyczące rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców Warszawy oraz wypracowaliśmy główne założenia programu.

W II etapie przygotowania programu, od maja do sierpnia 2020, wspólnie z ekspertami zewnętrznymi przygotowaliśmy istotne dla realizacji programu elementy:

  • katalog form aktywności fizycznej blisko domu
  • formy zachęcania do aktywności fizycznej oaz sposoby informowania o korzyściach z niej płynących
  • plan badań aktywności fizycznej mieszkańców według międzynarodowego kwestionariusza aktywności fizycznej (IPAQ)

W III etapie przygotowania programu, od września 2020 do kwietnia 2021, wspólnie z ekspertami zewnętrznymi przygotowaliśmy cele, działania, wskaźniki oraz typy projektów w programie, dokonaliśmy także aktualizacji diagnozy o sytuację związaną z pandemią COVID-19. Jesteśmy aktualnie na etapie końcowej weryfikacji zapisów w programie.

Konsultacje społeczne programu rozpoczęły się 4 czerwca 2021 i trwały do 25 czerwca.

Chętnych zapraszamy do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych konsultacji na stronie:

https://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/raport_sportowo_blisko_domu_ost.pdf

Zobacz też: https://um.warszawa.pl/waw/strategia