Aktywny warszawiak

Zajęcia organizowane w ramach programu „Aktywny Warszawiak” są skierowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych. Jest to projekt Biura Sportu i Rekreacji zapoczątkowany w 2015 roku. Realizatorami są podmioty wyłonione w konkursie ofert.

Program ma na celu podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców Warszawy. Zakłada przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych skierowanych do wszystkich grup wiekowych i społecznych.


Cele programu:

  • podniesienie sprawności fizycznej;

  • wdrażanie nawyku zdrowego stylu życia;

  • podniesienie jakości życia;

  • zapobieganie chorobom cywilizacyjnym;

  • przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego;

  • kształtowanie nawyku aktywności ruchowej, rozszerzenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi;

  • podniesienie świadomości na temat możliwości aktywnego spędzania czasu w przestrzeni miejskiej, w szczególności nad Wisłą;

  •  wdrażanie profilaktyki w zakresie wad postawy oraz otyłości.