Aktywnie nad Wisłą

Cel zadania: podniesienie świadomości na temat możliwości aktywnego spędzania czasu w przestrzeni miejskiej, w szczególności nad Wisłą, popularyzacja aktywnego spędzania czasu wśród mieszkańców Warszawy poprzez sport i rekreację w przestrzeni Wisły, w tym przede wszystkim na rzece. Aktywizacja mieszkańców Warszawy poprzez stworzenie możliwości spędzania wolnego czasu w przestrzeni rekreacyjnej Wisły oraz popularyzację oferty żeglugowej na Wiśle, kształtowanie poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej i nawyków aktywnego stylu życia, promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości aktywności fizycznej sprzyjającej przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości.

Zadanie obejmuje realizację cyklicznych zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców na warszawskim odcinku i wybrzeżu Wisły oraz/lub otwartych/ogólnodostępnych imprez rekreacyjnych w zakresie upowszechniania rekreacji i sportów wodnych (spływów, regat itp.). Zajęcia powinny być adresowane do jak najszerszej grupy odbiorców, a ich forma i rodzaj adekwatne do wieku i umiejętności uczestników. Nie mogą być traktowane jako treningi lub uzupełnienie treningu dla osób które uprawiają daną dyscyplinę sportu.

Obecnie trwa nabór w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Aktywnie nad Wisłą”

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/aktywnie-nad-wis-otwarty-konkurs-ofert-przeprowadzany-przez-biuro-sportu-i-rekrea-2 ”

Aktualne oferty rekreacyjne zostaną przesłane po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Nadesłano: K. Zowczak, BSiR