Aktualne konkursy

Konkursy realizowane przez Biuro Sportu i Rekreacji

Filtry

 • Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych - ogłoszenie wyników ofert
  Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy z 27 września 2021 r. Nr 1643/2021 zmieniającym zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku pod nazwą: Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych.
 • Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - ogłoszenie wyników konkursu ofert
  Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy z 27 września 2021 r.: Nr 1640/2021 zmieniającym zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.
 • Konkurs ofert 1588/2021 - „Aktywność Młodego Warszawiaka”
  Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy z 7 września 2021 r. Nr 1588/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2021-2022 pod nazwą: „Aktywność Młodego Warszawiaka”.
 • Konkurs ofert 1587/2021- Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
  Zarządzenie Nr 1587/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku pod nazwą: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
 • Wyniki konkursu ofert nr 1374/2021
  W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2021-2022 pod nazwą: Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.
 • Wyniki konkursu nr 1373/2021
  W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2021-2022 pod nazwą: Sport akademicki - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach - w latach 2021 – 2022.
 • Zmiana wyników konkursu nr 633/2021
  Zmiana wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.
 • Powołanie komisji konkursowej
  Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2021-2022.