null

Zgłoszenia do Plebiscytu zakończone

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do 15 listopada można było zgłaszać propozycje kandydatów do poszczególnych kategorii Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy. Kandydatów mogły zgłaszać stowarzyszenia kultury fizycznej działające w Warszawie. Zgłoszenia dotyczyły zawodników z wybitnymi rezultatami osiągniętymi w 2021 roku.

Zgłoszeń dokonuje się przesyłając formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi oświadczeniami do Biura Sportu i Rekreacji.

Można to zrobić w następujący sposób:

 1. Pocztą tradycyjną – oryginały dokumentów przesłać na adres Biura Sportu i Rekreacji
  pl. Defilad 1 pok. 1123, 00-901 Warszawa, liczy się data wpływu do biura,
 2. Dostarczyć osobiście - oryginały dokumentów dostarczyć do Biura Sportu i Rekreacji
  pl. Defilad 1 pok. 1123, 00-901 Warszawa,
 3. Pocztą elektroniczną – skany dokumentów przesłać na adres plebiscyt@um.warszawa.pl, w tytule pisząc „Zgłoszenie kandydata” (przy czym wielkość e-maila nie może przekroczyć 7mb)

Dokumenty do pobrania:

 1. Zgłoszenie do kategorii Najlepszy Sportowiec Roku 

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Oświadczenie załącznik nr 7, 8, 9
 • Zdjęcie zgłoszonego w wersji elektronicznej: preferowane ujęcie portretowe,format 6x9 cm, rozdzielczość 300 DPI
 • Zaświadczenie potwierdzające wynik sportowy zawodnika wydane przez właściwy związek sportowy, klub sportowy lub organizacje krajowe prowadzące sportowa działalność
 1. Zgłoszenie do kategorii Najlepszy Sportowiec z Niepełnosprawnościami Roku 

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Oświadczenie załącznik nr 7, 8, 9
 • Zdjęcie zgłoszonego w wersji elektronicznej: preferowane ujęcie portretowe, format 6x9 cm, rozdzielczość 300 DPI
 • Zaświadczenie potwierdzające wynik sportowy zawodnika wydane przez właściwy związek sportowy, klub sportowy lub organizacje krajowe prowadzące sportowa działalność
 1. Zgłoszenie do kategorii Trener Roku

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Oświadczenie załącznik nr 8, 9
 • Zdjęcie zgłoszonego w wersji elektronicznej: preferowane ujęcie portretowe, format 6x9 cm, rozdzielczość 300 DPI
 • Zaświadczenie potwierdzające wynik sportowy zawodnika wydane przez właściwy związek sportowy, klub sportowy lub organizacje krajowe prowadzące sportowa działalność
 1. Zgłoszenie do kategorii Osobowość Roku

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Oświadczenie załącznik nr 8, 9
 • Zdjęcie zgłoszonego w wersji elektronicznej: preferowane ujęcie portretowe, format 6x9 cm, rozdzielczość 300 DPI
 1. Zgłoszenie do kategorii Impreza Roku

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Oświadczenie załącznik nr 8
 • Zdjęcie zgłoszonej imprezy w wersji elektronicznej: preferowane ujęcie portretowe, format 6x9 cm, rozdzielczość 300 DPI
 1. Zgłoszenie do kategorii Sportowa Drużyna Klubowa Roku  

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Oświadczenie załącznik nr 8
 • Zdjęcie zgłoszonej drużyny w wersji elektronicznej: preferowane ujęcie portretowe, format 6x9 cm, rozdzielczość 300 DPI

Załączniki: