null

Zarządzenie nr 1845/2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informuję o zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy o nr 1845/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku pod nazwą: Realizacja programu „Centra sportowo - szkoleniowe”.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego zarządzenia dostępne są na stronie Biuletynu Infromacji Publicznej.