null

Zarządzenie nr 1842/2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informuję o zarządzeniu nr 1842/2021 z dnia 25.11.2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Poniższe załączniki nr 1-3 składane są wyłącznie po przyznaniu dotacji.

Załączniki: