null

Zarządzenie nr 1841/2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informuję o zarządzeniu nr 1841/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku pod nazwą: Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób z niepełnosprawnościami.

Szczegóły dotyczace powyższego zarządzenia znajdą Państwo na stronie Biuletynu Infromacji Publicznej.