null

Zapraszamy do skorzystania z Programu Aktywny Warszawiak 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zajęcia organizowane w ramach programu są skierowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych. Realizatorami jest 13 organizacji wyłonionych w konkursie ofert realizowanym przez Biuro Sportu i Rekreacji.

Program ma na celu podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców Warszawy. Zakłada przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych skierowanych do wszystkich grup wiekowych i społecznych.

Cele programu to:

  • podniesienie sprawności fizycznej;
  • wdrażanie nawyku zdrowego stylu życia;
  • podniesienie jakości życia;
  • zapobieganie chorobom cywilizacyjnym;
  • przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego;
  • kształtowanie nawyku aktywności ruchowej, rozszerzenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi;
  • podniesienie świadomości na temat możliwości aktywnego spędzania czasu w przestrzeni miejskiej, w szczególności nad Wisłą; 
  • wdrażanie profilaktyki w zakresie wad postawy oraz otyłości.

W załączniku poniżej znajdą Państwo harmonogram zajęć.

Załączniki: