null

Zakładamy klub sportowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakładamy klub sportowy

Załączniki do wniosku o wpis Klubu do ewidencji:

1. protokół Zebrania Założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami,
2. lista członków założycieli klubu obecnych na Zebraniu Założycieli,
3. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji w przedmiocie wpisu klubu do ewidencji, 

Uwaga! Od 01.01.2020 roku obowiązuje numer rachunku bankowego Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.  

4. dokument, na podstawie którego Klub posiada prawo do korzystania z lokalu, pod adresem którego będzie działał,
5. jeden egzemplarz tekstu jednolitego statutu, podpisany przez członków Komitetu Założycielskiego.

Kontakt: Zespół Nadzoru nad Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej, Pl. Defilad 1, pokój 1122, 00-901 Warszawa, tel. +48 22 44 324 80 i 81.

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.