null

Wykaz osób, którym przyznano stypendia sportowe m.st. Warszawy w 2019 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wykaz osób, którym przyznano stypendium sportowe m.st. Warszawy w 2019 roku

 

W 2019 roku wpłynęło 539 wniosków o przyznanie stypendium sportowego m.st. Warszawy, z czego 453 spełniło kryteria formalne i merytoryczne zgodne z przepisami załączników do uchwały nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r.
Prezydent m.st. Warszawy decyzjami administracyjnymi przyznał 453 stypendia sportowe m.st. Warszawy
w 2019 roku dla:
• 52 osób - olimpijskie
• 23 osób - trenerskie
• 378 osób - młodzieżowe
na łączną kwotę 4 579 300,00 zł.

Lista stypendystów 2019 dostępna w plikach do pobrania poniżej.

Załączniki: