null

Warszawska Olimpiada Seniorów 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy do udziału w Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów, która odbędzie się w dniach 17 września 2022 roku (obiekt „Solec”) i 24 września 2022 roku (obiekt „Hutnik” i CRS Bielany). Finał rozgrywek i główna impreza odbędzie się 24 września 2022 roku w ośrodku „Hutnik” Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w godzinach 9.00-15.00.

W sobotę 17 września 2022r. zapraszamy wszystkich seniorów na rozpoczęcie czwartej edycji Warszawskiej Olimpiady Seniorów.

Będzie to czwarte wydarzenie tego rodzaju, realizowane przy wsparciu m.st. Warszawy, kierowane do osób w wieku 60+. Organizacja została powierzona Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”, wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Impreza odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy.

W tym roku wyjątkowo Olimpiada została podzielona na trzy obiekty.

17 września 2022r w godzinach 10.00 – 14.30 na obiektach sportowych Ośrodka Solec - Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Solec 71. Uczestnicy rywalizować będą w kilku dyscyplinach (tenis stołowy, tenis ziemny, brydż, szachy).

24 września 2022 r. godz. 7.30-9.30 w Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy ul. Lindego 20. Uczestnicy będą rywalizować w pływaniu stylem klasycznym i dowolnym.

24 września 2022 r. godz. 9.00-15.00 w Ośrodku Hutnik - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Marymoncka 42 nastąpi zakończenie oraz podsumowanie w tegorocznej Olimpiadzie. Uczestnicy Olimpiady rywalizować będą w kilku dyscyplinach (pływanie na dystansach, pchnięcie kulą, skok w dal, strzelanie z łuku oraz broni pneumatycznej, ergometry wioślarskie).

Rejestracja oraz odbiór pakietów sportowych odbywać się będzie w biurze zawodów w godzinach 9.00 – 11.00. Dla wszystkich startujących przewidziano atrakcyjne pakiety startowe (plecak, koszulka, czapka). Zwycięzcy konkurencji otrzymają okolicznościowe medale oraz drobne nagrody rzeczowe.

Rywalizacja odbywać się będzie w trzech kategoriach  wiekowych:

60 - 69 lat, 70-75 lat, powyżej 76 roku lat.

Dodatkowo uczestnicy imprezy będą mogli skorzystać z darmowych badań oraz porad zdrowotnych (m.in. pomiary tętna, cukru, tkanki tłuszczowej) w Miasteczku Zdrowego Seniora, wziąć udział w konkursach i zabawach prowadzonych przez animatorów. Na specjalnie przygotowanej scenie odbędą się występy warszawskich seniorów, zabawy z wodzirejem.

Całość poprowadzi dziennikarz i konferansjer – Bogdan Saternus. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy program imprezy, regulamin udziału i karty zgłoszenia są dostępne na stronie tkkfchomiczowka.waw.pl

Liczymy na Państwa obecność.

Organizator: TKKF „Chomiczówka”

Współpraca: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, Stołeczna Estrada, Warszawska Rada Seniorów.

Impreza IV Warszawska Olimpiada Seniorów  jest finansowana ze środków m.st. Warszawy

 

Warszawska Olimpiada Młodzieży.

Załączniki: