null

Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji szkolnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej ma na celu aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych stanowiących kontynuację celów i zadań ogólnego wychowania fizycznego i zdrowotnego; tworzenie każdemu warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach współzawodnictwa sportowego; propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia; wyłonienie szkół reprezentujących Warszawę w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://szs-wwm.pl/category/olimpiada/

Załączniki: