null

Wykaz osób, którym przyznano stypendium sportowe m.st. Warszawy w 2020 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wykaz osób, którym przyznano stypendium sportowe m.st. Warszawy w 2020 roku

 

Wykaz osób, którym przyznano stypendium sportowe m.st. Warszawy w 2020 roku.

W 2020 roku wpłynęło 483 wniosków o przyznanie stypendium sportowego m.st. Warszawy w 2020 roku, z czego 423 wnioski spełniło kryteria formalne i merytoryczne zgodne z przepisami załączników do uchwały nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r.

Prezydent m.st. Warszawy przyznał stypendium sportowe m.st. Warszawy w 2020 roku dla:

• 54 osób - olimpijskie
• 18 osób - trenerskie
• 352 osób - młodzieżowe

na łączną kwotę 4 837 200,00 zł.

Lista stypendystów 2020 dostępna w plikach do pobrania poniżej.

Załączniki: