null

Rozstrzygnięcie konkursu dotacyjnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja dotycząca podziału środków z dotacji sportowych Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park dla stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzących działalność na terenie m.st. Warszawy, w tym Dzielnicy Mokotów.

Wykaz stowarzyszeń kultury fizycznej z m.st. Warszawy, w tym Dzielnicy Mokotów oraz wysokość przyznanych im dotacji przez Radę Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park do pobrania ze strony Wodnego Parku Warszawianka

UWAGA! Zaktualizowany kosztorys dla projektu/zadania (jeśli dotyczy) oraz zaktualizowany harmonogram realizacji projektu/zadania (jeśli dotyczy) prosimy złożyć w Sekretariacie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa do dnia 07.12.2022 r. do godz. 10:00.