null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Infromuję o zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 1832/2021 z 23 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Poniżej znajdą Państwo niezbędne załączniki, nr. 1-4 należy złożyć jedynie w przypadku otrzymania dotacji.

Zarządzenie dostępne na stronie Biuletynu Infromacji Publicznej.

Załączniki: